"Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

Ar 2017.gada 1.martu Aizputes novada vispārizglītojošās skolas sadarbībā ar Durbes novada skolām ir iesaistījušās projektā „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekts tiks īstenots līdz 2020.gada 30.decembrim un tā mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekta ietvaros tiek īstenoti dažādi karjeras atbalsta pasākumi, kuri ir saistīti gan ar darba pasaules iepazīšanu, izglītojamo sevis izpēti, karjeras lēmuma pieņemšanu, pašnovērtējuma veikšanu, iepazīšanos ar izglītības iespējām. Ar izglītojamajiem strādā divas pedagoģes karjeras konsultantes Monta Balode, Vineta Bardanovska. Abas karjeras konsultantes ir ieguvušas Liepājas Universitātē maģistra grādu karjeras izglītībā. Projekta ietvaros ir iespējams saņemt finansējumu karjeras atbalsta pasākumiem un sabiedriskā transporta izdevumu apmaksai.

Organizētie pasākumi ir daudzveidīgi, izglītojamajiem ir bijusi iespēja apmeklēt gan Liepājas Valsts tehnikumu, gan Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma vidusskolu, iepazīstoties ar tur piedāvātajām izglītības programmām. Projekta ietvaros ir notikušas arī praktiskas meistarklases pie darba devējiem, lai iepazītos ar profesijas praktisko pusi. Pasākumi ir notikuši gan pie privātajiem uzņēmējiem, gan valsts iestādēs, gan Aizputes novadā, gan Liepājā un Rīgā.

Novadā tiek organizēti gan kopīgi karjeras atbalsta pasākumi, gan katrā skolā atsevišķi. Ar projekta finansiālu atbalstu ir organizēti 40 pasākumi. Pasākumos ir piedalījušies 2596 izglītojamie, par katru pasākumu veicot atsevišķu reģistrāciju.

Pašvaldība saņem finansējumu karjeras atbalsta pasākumu organizēšanai atbilstoši projektā iesaistīto vispārizglītojošo skolu izglītojamo skaitam 6,50 EUR vienam izglītojamajam. Sīkāka informācija par notikušajiem pasākumiem ir Aizputes novada mājas lapā izglītības sadaļā -aizputesnovads.lv/izglītība.

Izpilddirektore izglītības jomā, projekta koordinatore Aizputes novadā Elita Malovka

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads