Valsts un reģiona mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu laureātu pieņemšana pie Aizputes novada Domes priekšsēdētāja Aivara Šiļa

 Atkal viens mācību gads noslēdzies. Un mēs varam apkopot rezultātus, kā tad ir veicies mācību darbā šogad. 30.maijā un 1.jūnijā pie Aizputes novada domes priekšsēdētāja uz pieņemšanu tika aicināti Aizputes novada skolēni – valsts un Kurzemes reģiona olimpiāžu un konkursu godalgoto vietu ieguvējus un viņu skolotājus un tie 7.-12.klašu skolēni, kuriem sekmes mācībās ir teicamas un izcilas, t.i. vidējā atzīme ir virs 9.

Dalībniekus uzrunāja Aizputes novada domes izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka, sakot - mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi - tā ir iespēja skolēniem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.   Jau vairāku gadu garumā ir pierādījies, ka skolēni labprāt piedalās olimpiādēs un vēlas sacensties ar citu novadu skolu skolēniem. Aizputes novada skolēniem bija iespēja piedalīties 25 dažādās olimpiādēs un konkursos saistītos ar mācību priekšmetiem, kuros piedalījās 273 skolēni no Aizputes novada skolām. IZM izvērtējot 9 novada olimpiāžu rezultātus, uzaicina skolēnus uz valsts olimpiādi.

 Panākums jau ir, kad skolēns tiek uzaicināts piedalīties valsts mācību priekšmetu olimpiādē, jo konkurence ir liela. Aizputes novada attīstības stratēģijā sadaļa par izglītība ir izvirzīts tikai viens kvalitātes novērtēšanas indikators – tas ir uzaicināto skolēnu skaits uz valsts mācību priekšmetu olimpiādēm. Visus 8 gadus mēs to esam izpildījuši un pat pārsnieguši. Šogad uz valsts olimpiādi tika uzaicināti 5 skolēni:

Ieva Sudraba - Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 9.klases skolniece - uz valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādi, kurā ieguva 2.vietu, tikai par pusi punkta atpaliekot no 1.vietas ieguvēja; Elgars Veigelts – Aizputes vsk. 12.kl.skolēns – uz valsts ģeogrāfijas olimpiādi, puse punkta pietrūka līdz godalgotai vietai; Kristīne Jansone – Aizputes vsk. 12.klases skolniece – uz valsts matemātikas olimpiādi;   Monta Krista Freiberga – Aizputes vsk. 12.klases skolniece – uz valsts franču valodas olimpiādi; Šarlote Kristīne Huke – Aizputes vsk. 12.klases skolniece – uz valsts vācu valodas olimpiādi.)

Protams, ir iespēja piedalīties Atklātajās olimpiādēs. Secinot var teikt ka, latviešu valoda; matemātika, ģeogrāfija ir priekšmeti, kuros varam konkurēt valsts un reģiona līmenī.

Pasākuma dalībniekus sveica Aizputes novada Domes priekšsēdētājs Aivars Šilis un Aizputes novada Domes Izglītības un sporta komitejas priekšsēdētājs Linards Tiļugs.

Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 9.kases skolniece - Ieva Sudraba –Latviešu valoda un literatūras olimpiādē ieguvusi 2.vietu un Valsts Atklātajā matemātikas olimpiādē iegūta Atzinība.

Valsts Atklātā matemātikas olimpiādes rezultāti

Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 6.kl. skolniece - Aija Sudraba –ieguvusi 2.vietu,
Aizputes vsk. 5.kl. skolēns   - Kristofers Knapšis –– ieguvis Atzinību
Aizputes vsk. 5.kl . skolniece - Zane Mellupe – ieguvusi Atzinība

Aizputes vidusskolas 11.klases skolēns - Agris Deduškēvics - Reģiona angļu valodas olimpiādē ieguvis 3.vietu

Kalvenes pamatskolas 7.kl. skolēns - Rainers Ziobrovskis – Kurzemes reģiona Ģeogrāfijas olimpiādē ieguvis – 3.vietu.

Par skolēnu kvalitatīvu sagatavošanu mācību priekšmetu olimpiādēm Aizputes novada Domes Pateicības saņēma:

Dace Skadiņa – Māteru Jura Kazdangas pamatskola
Valda Rudīte – Māteru Jura Kazdangas pamatskola
Marita Rudzīte – Aizputes vsk. skolotāja
Gunta Elbere – Aizputes vsk. skolotāja
Ligita Plāte – Aizputes vidusskolas skolotāja
Vita Roģe – Kalvenes pamatskolas skolotāja

Par teicamām un izcilām sekmēm mācībās Aizputes novada Domes Pateicības saņēma:

1.Elgars Veigelts – Aizputes vsk. 12.klase – 9,58
2.Kristīne Jansone – Aizputes vsk. 12.kase – 9,25
3.Elza Ozola – Aizputes vsk. 12.klase- 9.00
4.Laura Alise Liepiņa – Aizputes vsk. 10.klase - 9,21
5.Ance Drulle – Aizputes vsk. 9.klase – 9,63
6.Ieva Sudraba – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 9.klase – 9,6
7.Laura Balode – Aizputes vsk. 8.kl. – 9,5
8.Laura Auziņa – Aizputes vsk. 7.kl. – 9,87 visaugstākais sniegums mācībās novadā
9.Aleksis Beltiņš – Aizputes vsk. 7.kl. – 9,73
10.Renāte Ausmane – Aizputes vsk. 7.kl. – 9,60
11.Brenda Blūma Saimniece – Aizputes vsk. 7.kl. – 9,33
12.Elza Mellupe – Aizputes vsk. 7.kl. – 9,0.

Ar muzikālu sveicienu uzstājās Aizputes Mūzikas skolas audzēkņi Elga Alise Kārkliņa, Ēvalds Miks Kārkliņš, Paula Rebeka Biteniece un Māteru Jura Kazdangas pamatskolas skolniece Sintija Zonberga.

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads