Mana pasaule + Tava pasaule =Brīnums

 10. februārī Ideju mājā notika Aizputes novada skolēnu radošo darbu krājuma „Mana pasaule + Tava pasaule = Brīnums” atvēršanas svētki. Izdevums ir Latviešu valodas pedagogu MA (vadītāja Vita Valdmane) un Mākslas un mājturības pedagogu MA (vadītāja Agrita Fausta) kopdarbs un šādā formātā nāk klajā jau otro reizi. Krājuma veidošanā ar saviem zīmējumiem, dzejoļiem, tēlojumiem šogad piedalījušies 53 mūsu novada skolēni, viņus konsultējuši 19 skolotāji. Īpaši būtiski ir tas, ka šī izdevuma lasītājiem tiek dota iespēja kļūt par tā līdzautoriem, papildinot literāros tekstus vai pabeidzot vizuālos darbus.

Par krājuma moto izvēlētas   dzejnieka Imanta Ziedoņa atziņas: „Es vēroju robežu. Tur, kur vilnis izskrien liedagā, paliek līnija. Tā ir mākslinieka līnija, viņa mainās. ..Robežai ir mūžsena, bet nezūdoša pievilkšanas spēja. Vai tas vien neliecina, ka robeža ir lielo iespējamību līnija?” Tikai pārkāpjot vispārpieņemto priekšstatu robežas, rodas oriģināli un savdabīgi mākslas darbi, kas ļauj ieraudzīt pasauli pavisam citādāk. Krājuma atvēršanas svētkos par neierobežotas brīvības simbolu tika izvēlēts putns, jo tas vienlīdz labi jūtas gan uz zemes, gan debesīs. Skolēni, gatavojoties šim pasākumam, pašu rokām bija darinājuši dažādus putnus, kuri tika izvietoti Ideju mājas zālē. Prāvā grāmatas „ Mana pasaule +Tava pasaule =Brīnums” eksemplāru kaudzīte tika ieslēpta simboliskā olā, „izšķilties” tai palīdzēja Aizputes novada domes priekšsēdētājs Aivars Šilis un izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka, šo cilvēku atbalsts bija ļoti nozīmīgs visā izdevuma tapšanas procesā, lai ideja pārtaptu realitātē. Radošo darbu krājuma autori arī tika apvienoti putnu saimēs – sākot no mazajiem zeltgalvīšiem, zīlītēm un zvirbuļiem līdz kaijām un gulbjiem. Sarīkojuma noslēgumā visi dalībnieki kopā ar Ideju mājas vadītāju Anci Tīmani vienojās Putniņu dejā. Pārsteigumu bija sagatavojuši Kalvenes pamatskolas audzēkņi, kuri kopā ar skolotājām Sanitu Kārkliņu un Annu Mētru nodziedāja skaistu dziesmu par krāsainiem sapņiem.

Skolēnu radošo darbu krājuma atvēršanas svētkos novada jauniešiem bija arī lieliska izdevība uzzināt par brīvā laika pavadīšanas iespējām, ko piedāvā Ideju mājas kolektīvs. Visu dalībnieku vārdā paldies vadītājai Ancei Tīmanei par atsaucību un viesmīlību.

Latviešu valodas pedagogu MA vadītāja
Vita Valdmane

 

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads