Rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs

Otrais mācību semestris izglītības iestādēm ir olimpiāžu laiks.
Skolēni aktīvi piedalās olimpiādēs un līdz šim brīdim gūtie rezultāti:

Vācu valoda 10.-12.kl.

Šarlote Kristīne Huke – Aizputes vsk. 12.kl. – 1.vieta, skolotāja Vija Zusmane (uzaicināta uz valsts olimpiādi)

Bioloģija 9.-12.kl.

Ieva Sudraba – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 9.kl. – 3.vieta, skolotāja Ilga Bloka
Madara Ozola – Aizputes vsk. 10.kl. – 1.vieta, skolotāja Vika Vasiļevska
Elza Ozola – Aizputes vsk. 12.kl. – 2.vieta, skolotāja Vika Vasiļevska

Franču valoda 10.-12.kl.

Monta Krista Freiberga – Aizputes vsk. 12.kl. – Atzinība, skolotāja Zanda Cobele

Latviešu valoda 10.-12.kl.

Kristīne Jansone – Aizputes vsk. 12.kl. – 1.vieta, skolotāja Inese Krauze
Elza Ozola – Aizputes vsk. 12.kl. – 2.vieta, skolotāja Inese Krauze
Madara Ozola – Aizputes vsk. 10.kl. – 3.vieta, skolotāja Inese Krauze
Zane Reine – Aizputes vsk. 11.kl. – Atzinība, skolotāja Inese Krauze

23.01.2017.

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads