Pedagoga darbības loma vērtībizglītībā

 2016.gada vasarā ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi par daudz diskutētajām Izglītojamo audzināšanas vadlīnijām. Noteikumos ir definēts jēdziens audzināšana – mērķtiecīgi organizēta izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa, izglītojamo vispusīgas, tajā skaitā tikumiskās, attīstības veicināšana un attieksmju veidošana. Izglītības procesā veicina izglītojamo izpratni, atbildīgu attieksmi un rīcību, kas apliecina šādas vērtības - dzīvība, cilvēka cieņa, brīvība, ģimene, laulība, darbs, daba, kultūra, latviešu valoda un Latvijas valsts.

Noteikumi paredz, ka katrs pedagogs pilnveido savu kompetenci audzināšanas jautājumos ne mazāk kā sešu stundu apjomā triju gadu laikā. 11.janvārī kursi „Pedagoga darbības loma vērtībizglītībā” notika Kalvenes pamatskolā Kalvenes un Kazdangas pamatskolu pedagogiem. Kursi notika sadarbībā ar Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas Metodisko centru un tos vadīja Liepājas 6.vidusskolas skolotājas Daiga Muižule un Sigita Stefana. Pedagogi novērtēja kursu vadītāju sniegto praktisko pieredzi, pievēršot uzmanību vērtībizglītībai un tās iedzīvināšanai un aktualizēšanai izglītības procesā. Tika izspēlētas dažādas praktiskas metodes un skolotāji novērtēja tieši iegūtās idejas praktiskajam pedagoga darbam.

Paldies Metodiskā centra vadītājai Ludmilai Molčanovai par atbalstu kursu organizēšanai Aizputes novadā.

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads