Jaunie dabas pētnieki viesojas Kazdangā!

Trešdien, 5.oktobrī, kad brāzmains vējš bija pārņēmis visu Latviju, Kazdangā uz dabaszinību konkursu bija pulcējušies 5.-7.klašu skolēni no Aizputes un Durbes novadiem. Ik gadu par konkursa norises vietu tiek izvēlēta cita vieta, šogad tas notika Kazdangas pilī un parkā.

Konkursa atklāšanā Jura Mātera Kazdangas pamatskolas mācību pārzine Ruta Eglīte iepazīstināja dalībniekus un viņu skolotājus ar novadnieka Jura Mātera dzīves gājumu. Skolēniem bija iespēja nopelnīt jau pirmās balvas, atbildot uz skolotājas sagatavotajiem jautājumiem.

Skolēnu mājas darbs bija sagatavot komandas vizītkarti un nosaukumu. Konkursā piedalījās Dzērves pamatskolas komanda ”EKO”, Lažas speciālās internātpamatskolas komanda „Tīģeri”, Ata Kronvalda Durbes vidusskolas komanda „Papilio”, Apriķu pamatskolas komanda „Eksperti”, Kalvenes pamatskolas komanda „Zīļuki”, Jura Mātera Kazdangas pamatskolas komanda „Pūcītes”, Aizputes vidusskolas komanda „95”, Aizputes pagasta pamatskolas komanda „Saules zaķi”.

Konkursa galvenā organizatore, Kazdangas skolotāja Ilga Bloka bija sagatavojusi uzdevumus 8 stacijās, skolēniem bija jāatpazīst muzeja ekspozīcijā izliktie putni un zīdītāji, jāatpazīst koki pils parkā un jānosaka dižkoka izmēri, jāprot orientēties kartē, jāizvēlas nepieciešamie mērinstrumenti un jānosaka ātrums, pašiem jāizgatavo ciete.

Vislabāk konkursantiem padevās koku un zīdītāju atpazīšana, grūtāk veicās putnu un dižkoku noteikšana.

Pēc trīs stundu intensīva darba Aizputes novada sarūpētās balvas saņēma visi, bet vislielākais prieks par 1.vietu bija Kazdangas komandai „Pūcītes”(Laurai Catlakšai, Amandai Grablovskai, Rūdim Brālītim, Aijai Sudrabai, Madarai Šteinai, Diānai Angelikai Šmitei), 2.vietu Kalvenes komandai „Zīļuki” (Jānim Ziobrovskim, Martinam Ruzaiķim, Guntaram Balinskim, Danielam Arnim Krūmiņam, Robertam Orestam Tomsonam un Ancei Aijai Eglītei), 3.vietu Aizputes vidusskolas komandai „95” (Alisei Otaņķei, Zanei Mellupei, Rolandam Dobelim, Rihardam Sermulim, Laurai Auziņai, Aleksim Beltiņam).

Aizputes novada dabaszinātņu metodiskās apvienības vadītāja Eva Balode

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads