Mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu uzvarētāju pieņemšana pie domes priekšsēdētāja

Maija beigāstika organizētas divas pieņemšanas pie Aizputes novada Domes priekšsēdētāja, kurās tika godināti tie skolēni un viņu skolotāji, kuri ieguvuši godalgotas vietas Valsts un Kurzemes reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Pasākumi notika Aizputes Mūzikas skolā un Aizputes novada Domē. Pedagogi saņēma Aizputes novada Domes Pateicības par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā, bet skolēni saņēma piemiņas veltes. Uz pieņemšanu tika aicināti arī tie novadu skolu skolēni, kuriem mācībās vidējais vērtējums ir virs deviņām ballēm. Šie skolēni saņēma Aizputes novada Domes Pateicības par augstiem sasniegumiem mācībās 2015./2016.m.g.

Pasākumu ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja Aizputes Mūzikas skolas audzēkņi.

Valsts rezultāti

Aija Sudraba – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 5.kl. – 1.vieta Valsts atklātajā matemātikas olimpiādē – skolotāja Valda Rudīte;
Ieva Ozola – Aizputes vsk. 12.kl. – 3.vieta Valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē – skolotāja Inese Krauze;
Ieva Sudraba – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 8.kl. – 3.vieta Valsts atklātajā matemātikas olimpiādē – skolotāja Valda Rudīte;
Artūrs Niklāvs Medveds – Aizputes vsk. – Latvijas skolēnu 69.spartakiādes rudens krosā 1.vieta 1500 m disciplīnā – skolotāja Maija Pūpola;
Aija Tolstoja - Aizputes vsk. – Latvijas skolēnu 69.spartakiādes rudens krosā 1.vieta 1000 m disciplīnā – skolotāja Maija Pūpola;
Santa Zemture - Aizputes vsk. – Latvijas skolēnu 69.spartakiādes rudens krosā 2.vieta 1000 m disciplīnā – skolotāja Maija Pūpola;
Ieva Lavrova – Aizputes pagasta pamatskola – Latvijas skolēnu 69.spartakiādes rudens krosā 1.vieta 500 m disciplīnā – skolotāja Maija Pūpola;

Aizputes vsk. volejbola komanda (Rūdolfs Rudzājs, Ģirts Šķuburs, Jānis Kapiņš, Jānis Skuja, Artis Tauriņš, Miks Pļavnieks, Madars Pūpols, Valters Kāpiņš, Toms Boļšakovs, Gunārs Landsmanis) – 2.vieta Atlases sacensības ISF pasaules čempionātam volejbolā skolu komandām, 3.vieta vispārizglītojošo skolu sacensībās volejbolā “ Lāse 2016” – skolotājs Gints Stiere, skolotājs Māris Zankovskis.

Kurzemes reģiona rezultāti

Ieva Ozola – Aizputes vsk. 12.kl. – 3.vieta Kurzemes reģiona vizuālās mākslas olimpiādē – skolotāja Ilze Spīre

Panākumi interešu izglītībā

Aizputes vsk. folkloras kopa “Misiņkalns“ – 1.pakāpe Lejaskurzemes reģionā, 2.pakāpe valstī Tradicionālo deju konkursā “ Vedam danci 2016” – skolotāja Vija Līce;
Ieva Ozola – Aizputes vsk. 12.kl. – 1.pakāpe Kurzemes reģiona Skatuves runas konkursā – skolotāja Inese Krauze;
Ketija Pujāte – Aizputes vsk. 10.klase – 1.pakāpe Kurzemes reģiona Skatuves runas konkursā – skolotāja Inese Krauze;
Ieva Sudraba – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 8.klase - 2.pakāpe Kurzemes reģiona Skatuves runas konkursā – skolotāja Dace Skadiņa;
Lauris Aleckis – Aizputes vsk. 3.klase - 2.pakāpe Kurzemes reģiona Skatuves runas konkursā – skolotāja Vineta Bardanovska;
Nadīna Rudzīte – Aizputes vsk. 8.klase - 3.pakāpe Kurzemes reģiona Skatuves runas konkursā – skolotāja Gita Tomase;
Roberts Orests Tomsons – Kalvenes pamatskolas 6.kl. - 3.pakāpe Kurzemes reģiona Skatuves runas konkursā – skolotāja Signe Tomsone;
Kalvenes pamatskola 6.-9.klašu anasamblis – 2.pakāpe Kurzemes reģiona vokālās mūzikas konkursā “ Balsis” , skolotāja Daiga Ozola;
Aizputes vsk. 1.-5.klašu ansamblis – 2.pakāpe Kurzemes reģiona vokālās mūzikas konkursā “ Balsis”, skolotāja Lienīte Vēvere;
Aizputes vsk. 2.-4.klašu koris “Harmonija” – 1.pakāpe Kurzemes kultūrvēsturiskā novada 2.-4.klašu koru konkursā “ Tauriņu balsis 2016” – skolotāja Lienīte Vēvere.

Panākumi profesionālas ievirzes konkursos

Elga Alise Kārkliņa- 2.vieta Rīgā valsts konkursa 3.kārtā akordeona spēlē - pedagoģe Kristīne Braže;
Aizputes Mūzikas skolas koris- Renāte Ausmane, Kitija Krista Paspāne, Aleksa Dārta Kronberga, Sannija Zīberga, Samanta Gleizupa, Sabīne Gleizupa, Santa Sanija Eņģele, Diāna Dubure, Didzis Gudkovs, Paula Rebeka Biteniece, Hanna Cinovska, Sindija Ruzaiķe, Elīna Gulbe, Elga Alise Kārkliņa, Solvita Valkīra, Māris Mumgaudis, Anna Stieģele, Diāna Daize - Bronzas diploms Latvijas mūzikas skolu koru konkursā “Lai skan” Rīgā LMA - diriģente Arta Kangīzere;
Paula Rebeka Biteniece- 3.vieta valsts konkursa akordeona spēlē 2.kārtā Kurzemes reģionā pedagoģe Kristīne Braže;
Ēvalds Miks Kārkliņš- 2.vieta Kurzemes un Žemaitijas reģionu sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkursā – pedagogs - Andris Ērglis, koncertmeistare Rinta Balode;
Elza Zitāne- 3.vieta Kurzemes reģ . vijoļspēles audzēkņu konkursā – pedagoģe Dzintra Salmiņa;
Sanija Kalniņa- Atzinība valsts konkursa ģitāras spēlē 2.kārtā Kurzemes reģionā – pedagogs Nauris Vrubļevskis;
Zane Mellupe- Atzinība valsts konkursa akordeona spēlē 2.kārtā Kurzemes reģionā – pedagoģe Kristīne Braže;
Igo Zušs –Atzinība Kurzemes un Žemaitijas reģiona pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkursā - pedagogs Jānis Kudums.

Aizputes novada domes Patiecības par augstiem mācību sasniegumiem saņēma:

Ieva Ozola – Aizputes vsk. 12.klases skolniece
Krista Petrēvica - Aizputes vsk. 12.klases skolniece
Elgars Veigelts – Aizputes vsk. 11.klases skolnieks
Kristīne Jansone – Aizputes vsk. 11.klases skolniece
Alise Laura Liepiņa – Aizputes vsk. 9.klases skolniece
Ance Drulle – Aizputes vsk. 8.klases skolniece
Laura Balode – Aizputes vsk.7.klases skolniece
Renāte Ausmane – Aizputes vsk. 6.klases skolniece
Laura Auziņa – Aizputes vsk. 6.klases skolniece
Aleksis Beltiņš – Aizputes vsk. 6.klases skolnieks
Deina Kupše – Aizputes vsk. 5.klases skolniece
DanielaVanesa Beķere – Aizputes vsk.5.klases skolniece
Brenda Blūma Saimniece – Aizputes pag.pamatskolas 6.klases skolnieceIeva Lukaža – Kalvenes pamatskolas 9.klases
skolnieceAija Sudraba - Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 5.klases skolniece
Sanija Zundovska - Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 5.klases skolnieceAnete Tamsone- Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 5.klases skolniece
Ieva Sudraba- Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 8.klases skolniece
Madara Ozola - Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 9.klases skolniece

Veiksmīgu eksāmenu sesiju un jauku vasaru vēlot, Aizputes novada domes izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

Bilžu galerija

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads