Skolēnu sniegums mācību priekšmetu olimpiādēs

Ir noslēgušās 2015./2016.mācību gada mācību priekšmetu olimpiādes, un apkopots skolēnu sniegums tajās.

Atzīmējams ir Aizputes vidusskolas 12.klases skolnieces Ievas Ozolas sniegums olimpiādēs – novadu olimpiādēs iegūtas piecas 1.vietas un Valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē iegūta Atzinība. Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 8.klases skolniecei Ievai Sudrabai un Aizputes vidusskolas 12.klases skolēnam Jurģim Tomam Liepiņam tikai nedaudz pietrūka no godalgotas vietas valsts olimpiādēs –Ievai - latviešu valodas, Jurģim - matemātikas. Ieva Ozola vēl piedalījās Valsts ekonomikas olimpiādē un Elgars Veigelts no Aizputes vsk. 11.klases Valsts ģeogrāfijas olimpiādē.

Pavisam 2015./2016.m.g. tika organizētas 28 mācību priekšmetu olimpiādes un tajās piedalījās 283 skolēni no Aizputes novada.

Vēl palikušas Valsts atklātās matemātikas olimpiādes un reģiona olimpiādes, kuru rezultāti būs zināmi maija biegās, kad arī Valsts un Kurzemes reģiona olimpiāžu godalgoto vietu ieguvēji un viņu skolotāji tiks aicināti uz pieņemšanu pie Domes priekšsēdētāja.

STARPNOVADU OLIMPIĀDES
(uzdevumus sagatavo Izglītības un zinātnes ministrija)

Vācu valoda 10.-12.klasei - 25.11.2015.
Šarlote Kristīne Huke – Aizputes vsk. 11.kl. - 1.vieta, sk. Dz.Kļaviņa

Bioloģija 9.- 12.klasei – 30.11.2015.
Linda Kokoškina – Aizputes pag.pamatskola 9.kl. – 2.vieta, sk.V.Vasiļevska
Kārlis Ārenieks – Aizputes pag.pamatskola 9.kl. – 3.vieta, sk.V.Vasiļevska
Madara Ozola – Māteru Jura Kazdangas pamatskola 9.kl. – Atzinība, sk.I.Bloka
Elza Otaņķe –Aizputes vsk. 10.kl. – Atzinība, sk.V.Vasiļevska
Ilze Zommere – Aizputes vsk. 11.kl. – 3.vieta, sk.V.Vasiļevska
Ieva Ozola – Aizputes vsk. 12.kl. – 1.vieta, sk.V.Vasiļevska
Oskars Otaņķis – Aizputes vsk. 12.kl. – Atzinība, sk.V.Vasiļevska

Vēsture 9. un 12.klasei – 14.01.2016.
Madara Ozola - Māteru Jura Kazdangas pamatskola 9.kl. – 2.vieta, sk. A.Doniņa

Latviešu valoda 11. – 12.klasei – 18.01.2016.
Ieva Ozola - Aizputes vsk. 12.kl. – 1.vieta, sk.I.Krauze
Krista Petrēvica - Aizputes vsk. 12.kl. – Atzinība, sk.I.Krauze
Madara Kronberga - Aizputes vsk. 11.kl. – 2.vieta,sk.I.Krauze

Fizika 9.-12.klasei – 28.01.2016.
Uģis Eglītis – Dzērves pamatskola 9.kl. – 2.vieta, sk.H.Kalniņa
Santa Holštroma - Māteru Jura Kazdangas pamatskola 9.kl. – 3.vieta, sk.I.Bloka
Agnita Ziemele - Aizputes vsk. 10.kl. – 1.vieta, sk.E.Balode
Tomass Peleckis – Kandavas LT Cīravas TS – 2.vieta, sk.H.Kalniņa
Jānis Sneibis - Kandavas LT Cīravas TS – Atzinība, sk.H.Kalniņa
Gunārs Landsmanis – Aizputes vsk. 12.kl. – Atzinība, sk.E.Balode

Latviešu valoda 8. – 9.klasei – 01.02.2016
Ieva Sudraba - Māteru Jura Kazdangas pamatskola 8.kl. – 1.vieta, sk.D.Skadiņa
Ance Drulle – Aizputes vsk.8.kl. – 2.vieta, sk.I.Berga
Ieva Lukaža – Kalvenes pamatskola 9.kl. – 1.vieta, sk.S.Tomsone
Valērija Movčana – Aizputes vsk. 9.kl. – 2.vieta, sk.R.Vītola
Santa Holštroma - Māteru Jura Kazdangas pamatskola 9.kl. – Atzinība, sk.D.Skadiņa

Ekonomika 10.-12.klasei – 03.02.2016.
Ieva Ozola - Aizputes vsk. 12.kl. – 1.vieta, sk. Ē.Grāmatniece
Matīss Krēže – Aizputes vsk.12.kl. – Atzinība, sk. Ē.Grāmatniece

Matemātika 9.-12.klasei – 05.02.2016.
Kalvis Petrēvics – Aizputes vsk. 9.kl. – Atzinība, sk.M.Rudzīte
Kristīne Jansone – Aizputes vsk. 11.kl. – 1.vieta, sk.D. Tīmane
Elgars Veigelts – Aizputes vsk. 11.kl. – 2.vieta, sk.D.Tīmane

Ķīmija 9.-12.klasei - 09.02.2016.
Ieva Ozola - Aizputes vsk. 12.kl. – 1.vieta, sk. I.Dobele
Kristīne Jansone – Aizputes vsk. 11.kl. – 1.vieta, sk.I.Dobele
Elgars Veigelts – Aizputes vsk. 11.kl. – Atzinība, sk.I.Dobele

Matemātika 5.-8.klasei – 12.02.2016.
Aija Sudraba - Māteru Jura Kazdangas pamatskola 5.kl.- 3.vieta, V.Rudīte
Uvis Zommers – Aizputes vsk. 6.kl. – Atzinība, G.Elbere
Ieva Sudraba - Māteru Jura Kazdangas pamatskola 8.kl. – Atzinība, sk.V.Rudīte

Vācu valoda 8.klasei – 22.02.2016.
Marta Bādere – Aizputes vsk. 8.kl. – Atzinība, sk.Dz.Kļaviņa
Ģeogrāfija 10.-12.klasei – 24.02.2016.
Elgars Veigelts – Aizputes vsk. 11.kl. – 2.vieta, sk.L.Cīpola

AIZPUTES NOVADA ATKLĀTĀS OLIMPIĀDES

Kombinētā olimpiāde 3.-4.klasei – 29.01.2016.
Alise Otaņķe – Aizputes vsk. – 3.vieta, sk.A.Grundmane
Kristofers Knapšis – Aizputes vsk. – Atzinība, sk.G.Dzene
Kendija Pabērza – Dzērves pamatskola – Atzinība, sk.L.Jūrmale

Vizuālās mākslas olimpiāde 5.-12.klasei – 25.02.2016.
Sofija Lote Galzone – Aizputes vsk. 5.kl. – 3.vieta, sk.I.Spīre
Laura Pētersone – Aizputes vsk. 5.kl. – Atzinība, sk.A.Fausta
Renāte Ausmane – Aizputes vsk. 6.kl. – Atzinība, sk.I.Spīre
Laura Balode – Aizputes vsk. 7.kl. – 1.vieta, sk.I.Spīre
Sanija Šķubure – Kalvenes pamatskola 7.kl. – Atzinība, sk.A.Mētra
Mona Luīze Vītola – Aizputes vsk. 7.kl. – Atzinība, sk.I.Spīre
Alise Golubovska – Aizputes vsk. 8.kl. – Atzinība, sk.I.Spīre
Karīna Ludbārža – Aizputes vsk. 10.kl. – 1.vieta, sk.I.Spīre
Ketija Pujāte - Aizputes vsk. 10.kl. – 3.vieta, sk.I.Spīre
Ieva Ozola - Aizputes vsk. 12.kl. – 1.vieta, sk.I.Spīre
Kristīne Jansone - Aizputes vsk. 11.kl. – 2.vieta, sk.I.Spīre

Angļu valoda 7.kl. – 02.03.2016.
Ainis Kuzņecovs – Aizputes pag.pamatskola 7.kl. – Atzinība, I.Ķergalve
Ginters Ķergalvis – Aizputes vsk. 7.kl. – Atzinība, I. Zvirbule
Mona Luīze Vītola – Aizputes vsk. 7.kl. – Atzinība, I.Zvirbule

Krievu valoda 8.klasei – 22.03.2016.
Ance Drulle – Aizputes vsk. 8.kl. – 2.vieta, sk.I.Bogdane
Ģeogrāfija 7.klasei – 29.03.2016.
Sindija Ruzaiķe – Kalvenes pamatskola 7.kl. – 1.vieta, sk.V.Roģe
Sanija Šķubure – Kalvenes pamatskola 7.kl. – 2.vieta, sk.V.Roģe
Ralfs Šamborovskus – Aizputes pag.pamatskola 7.kl. – Atzinība, B.Neiburga

Vizuālās mākslas olimpiāde 1.-4.klasei – 06.04.2016.
Trīne Pucena – Aizputes vsk. – 1.vieta
Gia Zuša – Aizputes vsk. – 2.vieta
Beāte Spāģe – Aizputes vsk. – Atzinība
Aneda Freimane – Lažas speciālā internātpamatskola – Atzinība
Elīna Andrejeva – Aizputes pag.pamatskola – Atzinība
Edīte Bethere – Apriķu pamatskola – Atzinība
Dagnija Agnese Kazaka – Aizputes vsk. – Atzinība

Fizikas olimpiāde 8.klasei – 14.04.2016.
Ieva Sudraba - Māteru Jura Kazdangas pamatskola 8.kl. – 1.vieta, sk. I.Bloka
Pēteris Goldbergs - Māteru Jura Kazdangas pamatskola 8.kl. – Atzinība, sk. I.Bloka

NĪCAS NOVADA ATKLĀTĀ OLIMPIĀDE

Sociālās zinības 4.klasei – 14.03.2016.
Annija Veigelte – Aizputes vsk. 4.kl. – 2.vieta, sk.G.Dzene
Zane Mellupe – Aizputes vsk. 4.kl. – Atzinība, sk.A.Grundmane

PRIEKULES NOVADA ATKLĀTĀ OLIMPIĀDE

Matemātika 1.-4.klasei – 16.03.2016.
Alise Otaņķe – Aizputes vsk. 4.kl. – 1.vieta, sk.A.Grundmane
Kristofers Knapšis – Aizputes vsk. 4.kl. – 3.vieta, sk.G.Dzene
Sannija Liebus – Dzērves pamatskola 4.kl. – Atzinība, sk.L.Jūrmale
Helēna Kupše – Aizputes vsk. 3.kl. – 3.vieta, sk.V.Bardanovska
Sanija Kalniņa – Māteru Jura Kazdangas pamatskola 3.kl. – 2.vieta, sk.A.Zundovska
Adrians Jonass – Kalvenes pamatskolas 1.kl. – Atzinība, sk.A.Valkaša

Angļu valoda 10.-12.klasei – 08.04.2016.
Jurģis Toms Liepiņš – Aizputes vsk. 12.klase – 3.vieta, sk. L.Plāte

GROBIŅAS NOVADA ATKLĀTĀ OLIMPIĀDE

Mājturības un tehnoloģijas 5.-6.klase – 15.03.2016.
Monta Liparte – Aizputes vsk. 5.kl. – 1.vieta, sk.A.Fausta
Laura Auziņa - Aizputes vsk. 6.kl. – 1.vieta, sk.A.Fausta
Eduards Aleksandrs Veinbergs - Aizputes vsk. 5.kl. – 1.vieta, sk.J.Gofmans
Kārlis Jēkabs Neiburgs - Aizputes vsk. 6.kl. – 1.vieta, sk.J.Gofmans

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads