Metodiskā diena 2015.gada 28.oktobrī Aizputes vidusskolā

Vieta:  Aizputes vidusskola
Laiks: 28.10.2015.pl.10.00 – 13.00

Pl.10.00
“ Kompetenču pieeja izglītības saturā” – Ineta Upeniece, VISC, Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja.

Pl.12.00
Metodiskās apvienības:
Sākumskolas skolotāju MA – atb. A.Grundmane
Pirmsskolas skolotāju MA – atb. I.Laumane
Latviešu valodas un literatūras skolotāju MA – atb. V.Valdmane
Matemātikas, informātikas skolotāju, dabaszinību skolotāju MA – atb.G.Elbere; E.Balode
Vizuālās mākslas un mājturības skolotāju MA – atb. A.Fausta
Sporta skolotāju MA – atb.G.Stiere
Vēstures,sociālo zinību un ģeogrāfijas skolotāju MA – atb.I.Alsiņa
Svešvalodu skolotāju MA – atb.N.Andriekus
Mūzikas skolotāju MA – atb. M.Pētersone

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads