Pasaulē nav cienījamākas profesijas par skolotāja arodu

 2.oktobrī Aizputes novada izglītības iestāžu darbinieki tikai aicinātu Kazdangas Kultūras centrā atzīmēt Skolotāju dienu. Pasākumā tika pasniegti Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksti un Aizputes novada domes Pateicības. Svētku uzrunas teica Aizputes novada domes priekšsēdētājs Aivars Šilis, Izglītības komitejas priekšsēdētājs Linards Tiļugs un izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka. Noslēgumā klātesošos priecēja Ulda Marhileviča un Antras Stafeckas sniegtais koncerts.

 

 

Skolotāj,
Lai kaut kam labam klāt, ir vienmēr daļa Tava,
Nu kaut vai cerība, ja cita nav ko dot.
Ar sirdspukstiem, ar mīlestības vārdiem,
Lai proti ikdienu, Tu, piestarot!
Lai kaut kam labam klāt ir daļa Tava,
Lai darbs, ko dari, vienmēr būtu gods!

Kā gaisma, kā silta atmiņa cauri visai pieauguša cilvēka dzīvei vijas skolas un skolotāja veidotais pamats – vērtības, uz kurām būvēt un kurās balstīt savu nākotni.  Šajās dienās ir tik daudz labu, pozitīvu stāstu dzirdēts un lasīts – par pirmajiem skolotājiem, par vienīgajiem, par tiem, kas dzīvi pagriezuši par 180 grādiem, par tiem, kam jāpateicas par veiksmīgu karjeru, par Jums.

Mēs zinām, ka skolotājam ir nozīmīga loma pārmaiņu procesos. Tas viss, ko mēs darām, kā darām, ir svarīgi. Svarīgi – katram pašam, skolai, novadam. Atkal tiek runāts par administratīvi teritoriālo reformu, atkal dzirdam, ka izdzīvos tas novads, kuram būs spēcīga, konkurētspējīga izglītība. Kā kritērijs tiek minēta perspektīva vidusskola; vidusskola ar pieprasītu, kvalitatīvu un daudzveidīgu piedāvājumu, modernu aprīkojumu un sakārtotu vidi.

Iepriekšējos gados, Jūs uzrunājot svētku reizē, esmu runājusi par vērtībām, par atbildību, par komandas darbu un sadarbību, par veiksmēm, par katras skolas un novada panākumiem. Neapšaubāmi panākumi ir tikai sadarbojoties un kopīgi strādājot. Tas pierādījās šogad:

 • Dziesmu un deju svētkos – kur Aizputes novadu pārstāvēja 125 dalībnieki no gandrīz visām skolām;
 • Gūtajās medaļās Latvijas Skolēnu spartakiādē;
 • Aizputes vidusskolas un Kazdangas pamatskolas matemātiķu panākumos valsts mēroga olimpiādēs;
 • Aizputes vidusskolas stiprā puse ir projekti un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss, kur milzīgā konkurencē arī šogad Aizputes vsk. skolnieces ieguva 1. un 2.vieta valstī;
 • Tik pat liels panākums ir Dzērves pamatskolas atkārtoti iegūtais Zaļais karogs Eko skolu programmā.
 • Apsveicami ir Kalvenes pamatskolas noturīgie sasniegumi ikdienas darbā, sešu gadu garumā, sasniedzot visaugstākos rezultātus novadā valsts pārbaudes darbos;
 • Apriķu pamatskolas skolotājiem bieži ir jāpārmāca tie, kam citur nav veicies;
 • Atzīmējami ir Lažas skolas centieni piedalīties ikvienā konkursā un nebaidīties konkurēt arī vispārizglītojošo un profesionālo skolu vidū, iegūstot godalgotas vietas valsts mēroga konkursos;
 • Pieprasītas ir Neklātienes vidusskolas programmas, kur šodien izglītojamo skaits jau ir virs 300;
 • Priecē, ka reorganizāciju skārušajā Cīravas Profesionālajā skolā, saturs nemainās;
 • Nevar nepieminēt, ka Aizputes pagasta pamatskola šogad ir tikusi pie jaunas skolas.
 • Daudzveidīgs un profesionāls ir Mākslas, Mūzikas skolas un SJC piedāvājums, ko apliecina sasniegumi konkursos;
 • Un pamats visai izglītošanai ir ielikts pirmsskolas izglītības iestādēs.

Paldies Jums, skolotāji, par izturību, sadarbību, atbalstu, savstarpēju cieņu un  gudrību!

Šis gads Latvijai ir Raiņa un Aspazijas jubilejas gads. Vēlos Jums paldies teikt  mūsu dižgaru domu graudiem:

Mēs dzīvojam īsti tikai tik daudz, cik satiekamies ar sevi, savu darbu un saviem mīļajiem. Par velti mums Daba dod tikai laiku: viss cits mums jāiegūst ar pūlēm.

Simt jaunu domu dod viens mirklis,
Visu dzīvi ietvert spēj viens mirklis,
Tūkstoš mirkļu ikkatrā dienā –
Vai tu redzi, cik tu bagāts esi!

Lai Jums vienmēr ir mērķi, uz kuriem virzīties un sapņi, kurus piepildīt! 

Sveiciens visiem Skolotāju dienā!

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads