Izglītības aktualitātes

Kā jau ierasts augusta beigās visu skolu pedagogi tiekas kopīgā Metodiskā dienā, lai analizētu pagājušā mācību gada rezultātus un pārrunātu jaunā mācību gada aktualitātes.

26.augustā pedagogus uzrunāja Liepājas Universitātes profesore Alīda Samusēviča, runājot par aktualitātēm pedagoģijā, par starpdisciplināro sadarbību un kompetenču pieeju mācību saturā. Aizputes vidusskolas direktore Gunta Vīdnere iepazīstināja ar savu gūto pieredzi, apmeklējot tālākizglītības kursus un izstrādājot maģistra darbu par inovācijām izglītībā un prasībām 21.gadsimta skolai. Izpilddirektore izglītības joma Elita Malovka analizēja sasniegto un paveikto izglītībā Aizputes novadā pēdējos piecos gados, uzsverot daudzveidīgu atbalsta sistēmas izveidi gan skolēniem, gan pedagogiem.

Analizējot 9.klases valsts pārbaudes darbu rezultātus novadā, jau trešo gadu visaugstākais sniegums visos eksāmena mācību priekšmetos ir Kalvenes pamatskolas skolēniem. Obligātajos centralizētajos eksāmenos Aizputes vidusskolas skolēni visaugstākos rezultātus ir sasnieguši angļu valodā, no izvēles eksāmeniem – vēsturē.

Visiem skolēniem turpinām 1. un 2.klasē piedāvāt iespēju papildus fakultatīvi apgūt angļu valodu un 4.un 5.klases skolēniem divas fakultatīvās stundas otro svešvalodu, kuru līdz šim visi ir izvēlējušies krievu valodu. Praksē ir pierādījies, ka šobrīd samazinās iespējas konkurēt darba tirgū bez svešvalodu zināšanām. Aicinu visus izmantot šo piedāvājumu. Ar pirmo 1.septembri ieekonomētie līdzekļi tiks novirzīti veselīga dzīves veida nodarbībām (ritmikai, sporta pulciņiem).

Aizputes novadā visiem pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, izņemot vienu, kurš to apgūst. Gandrīz pusei pedagogu (41%) ir maģistra grāds.

Šogad darbu turpina visas izglītības iestādes, tikai izmaiņas ir skārušas Cīravas Profesionālās vidusskolas statusu. Ar 1.septembri CPV ir likvidēta un turpinās darbu kā Kandavas Valsts Lauksaimniecības Tehnikuma mācību bāzes vieta. Skolēnu kustība turpinās līdz pat septembra sākumam, pēc prognozēm mācības dienas vispārizglītojošajās skolās (kopā ar 5-6 gadniekiem) uzsāks:

Aizputes vidusskolā -  470 skolēni;
Aizputes pag. pamatskolā – 99;
Apriķu pamatskolā – 47;
Dzērves pamatskolā – 88;
Kalvenes pamatskolā – 80;
Māteru Jura Kazdangas pamatskolā – 131;
Lažas speciālajā internātpamatskolā – 81.

Ārpusstundu nodarbībās visās skolās un Skolēnu jaunrades centrā  ir iespēja apmeklēt interešu izglītības pulciņus. Tie ir bezmaksas. Kā arī nodarbības Mākslas skolā, Mūzikas skolā un Sporta skolā.

Tika sveikti tie skolotāji, kuri izstrādājuši interesantus radošos darbus, piedaloties Aizputes novadā organizētajā pedagogu radošo darbu skatē:

1.vieta Ilze Zorgenberga – Apriķu pamatskola
2.vieta Inta Ķergalve – Aizputes pag.pamatskola
3.vieta Antra Muižarāja – Apriķu pamatskola.          

Pasākuma noslēgumā Aizputes vidusskola pedagogi rādīja savu iestudēto izrādi „Dzīve notiek tagad”.

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

 

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads