Sumina Valsts un Kurzemes reģiona olimpiāžu laureātus

 Pēdējā skolas dienā tradicionāli uz pieņemšanu pie Aizputes novada domes priekšsēdētāja Aivara Šiļa tiek aicināti tie skolēni un viņu pedagogi, kuri ieguvuši godalgotas vietas valsts un Kurzemes reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.

Šogad pieņemšana notika 29.maijā un uz to tika aicināti gan olimpiāžu godalgoto vietu ieguvēji, gan arī tie skolēni, kuru sekmes mācībās ir teicamas un izcilas, tas nozīmē, ka gada vidējais vērtējums ir virs 9 ballēm. Skolēniem pateicības vārdus teica domes priekšsēdētājs Aivars Šilis, Izglītības un sporta komitejas priekšsēdētājs Linards Tiļugs un izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka. Skolēniem un skolotājiem tika pasniegtas piemiņas balvas.

2014./2015.mācību gada augstākais sasniegums tika iegūts Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu valsts konkursā, kur 1.vietu ieguva Aizputes vsk. 12.kases skolnieces Eva Jansone un Kristīne Ernestsone ar izstrādāto darbu „Aizputes vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājas Mirdzas Birznieces devums literatūras mācīšanas pilnveidošanā”; skolotāja Vita Buzoverova. 2.vietu SZPD valsts konkursā ieguva 11.klases skolniece Ieva Ozola ar darbu „Sarkanā ozola (Quercus rubra) pavairošana piemājas saimniecībā „Gusti” apmežošanas vajadzībām”; skolotāja Vika Vasiļevska.

Augstus sasniegumus šogad ir ieguvuši matemātiķi: Aizputes vsk. 11.kl. skolnieks Jurģis Toms Liepiņš ieguvis 3.vietu valsts atklātajā matemātikas olimpiādē; skolotāja Dace Šmite. Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 7.klases skolniece Ieva Sudraba ir ieguvusi arī 3.vietu valsts atklātajā matemātikas olimpiādē; skolotāja Valda Rudīte.

Aizputes novada skolēniem ir  sasniegumi Kurzemes reģiona olimpiādēs:

Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 7.kases skolniece  Ieva Sudraba ir ieguvusi Atzinību Kurzemes reģiona 7.kl.ģeogrāfijas olimpiādē; skolotāja Vita Roģe;

Aizputes vsk. 11.klases skolniece Ieva Ozola ir ieguvusi  3.vietu Kurzemes reģiona vizuālās mākslas olimpiādē; skolotāja Ilze Spīre;

Dzērves pamatskolas 8.klases skolniece Laura Letīcija Miezīte ir ieguvusi Atzinību Kurzemes reģiona vizuālās mākslas olimpiādē; skolotāja Agrita Fausta.

Šogad skolēniem ir panākumi Latvijas skolu sporta federācijas rīkotajā rudens krosā: Aizputes vidusskolas skolēns Artūrs Niklāvs Medveds  1500 m distancē ir ieguvis 1.vietu un Aizputes pagasta pamatskolas skolniece Ieva Lavrova 500 m distancē ir ieguvusi 2.vietu. Abu skolēnu skolotāja ir Maija Pūpola.

Aizputes vidusskolas 12.klases skolniekam Uģim Āboltiņam tika pasniegta Aizputes novada Domes Pateicība par augstiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, mācoties vidusskolā.

Pasākumā tika pasniegtas  Aizputes novada domes Pateicības par augstiem ikdienas mācību sasniegumiem. Tās saņēma:

Ieva Sudraba – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas  7.klase;
Aija Sudraba - Māteru Jura Kazdangas pamatskolas  4.klase;
Anete Tamsone - Māteru Jura Kazdangas pamatskolas  4.klase;
Sanija Zundovska - Māteru Jura Kazdangas pamatskolas  4.klase;
Brenda Blūma – Saimniece – Aizputes pagasta pamatskolas 5.klases;
Renāte Ausmane – Aizputes vidusskolas 5.klase;
Uvis Zommers – Aizputes vidusskolas 5.klase;
Laura Auziņa - Aizputes vidusskolas 5.klase;
Elza Mellupe - Aizputes vidusskolas 5.klases;
Laura Balode – Aizputes vidusskolas 6. klase;
Ance Drulle – Aizputes vidusskolas 7. klase;
Kristofers Rolands Kangīzers –Aizputes vidusskolas 7.kl.;
Laura Alise Liepiņa - Aizputes vidusskolas 8. klase;
Jana Gundega Doniņa – Aizputes vidusskolas 9.kl.
Elgars Veigelts – Aizputes vidusskolas 10. klase;
Ieva Ozola – Aizputes vidusskolas 11.klase;
Krista Petrēvica – Aizputes vidusskolas 11.klase;
Eva Berga – Aizputes vidusskolas 12.klase;
Kristīne Ernestsone – Aizputes vidusskolas 12.klase.

Pasākumā muzikālo sveicienu sniedza Aizputes Mūzikas skolas akordeonisti skolotājas Kristīnes Bražes vadībā.

Paldies visiem skolēniem un viņu vecākiem, kā arī pedagogiem par ieguldīto darbu!

Visiem veiksmīgu eksāmenu sesiju un atpūsties vasarā!

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

 

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads