Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti 2014./2015.mācību gadā

Noslēgušās 2.posma mācību priekšmetu olimpiādes, kurās piedalās skolēni no 9 novadiem – Aizputes, Alsungas, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novadiem. Skolēniem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas pavisam 26 olimpiādēs. No Aizputes novada olimpiādēs piedalījās 269 skolēni, iegūstot 101 godalgotu vietu. Izvērtējot skolēnu skaitu, kas piedalījās olimpiādēs, attiecībā pret kopējo skolēnu skaitu izglītības iestādē, visaktīvāk olimpiādēs startēja Kalvenes pamatskolas, Aizputes vidusskolas un Dzērves pamatskolas skolēni.

Šogad 8 Aizputes novada skolēni tika uzaicināti piedalīties valsts mēroga olimpiādēs: no Aizputes vidusskolas Uģis Āboltiņš (12.kl.) piedalījās vēstures un ģeogrāfijas olimpiādēs; Kristīne Ernestsone (12.kl.) un Ieva Ozola (11.kl.) – latviešu valodas un literatūras olimpiādē; Kristīne Jansone (10.kl.), Jurģis Toms Liepiņš (11.kl.), Pēteris Lanka (12.kl.), Jānis Muižnieks (12.kl.) piedalījās matemātikas olimpiādē; no Kalvenes pamatskolas Jānis Birznieks (9.kl.) piedalījās valsts matemātikas olimpiādē un Pēteris Lanka tika uzaicināts piedalīties valsts vācu valodas olimpiādē. Šie skolēni novada olimpiādēs izcīnija 1.vietu.

Trīs Aizputes vidusskolas skolnieces tika uzaicinātas piedalīties valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā un ieguva godalgotas vietas:

- Eva Jansone (12.kl.) un Kristīne Ernestsone (12.kl.) ieguva 1.vietu, skolotāja Vita Buzoverova;
- Ieva Ozola  (11.kl.) ieguva 2.vietu, skolotāja Vika Vasiļevska.

Kurzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiādē 7.kl. Atzinību ieguva Māteru Jura Kazdangas pamatskolas skolniece Ieva Sudraba,  skolotāja Vita Roģe.  

Kurzemes reģiona vizuālās mākslas olimpiādē Ieva Ozola Aizputes vsk. 11.kl. skolniece ieguva 3.vietu, skolotāja Ilze Spīre un Laura Letīcija Miezīte no Dzērves  pamatskolas 8.kl. ieguva Atzinību, skolotāja Agrita Fausta.

Informācija par skolēnu iegūtajām vietām 2.posma olimpiādēs un skolotājiem, kuri sagatavojuši skolēnus:

Vācu valoda 10.-12.kl.(26.11.2014.)

Pēteris Lanka – Aizputes vsk. 12.kl. – 1.vieta, skolotāja Dzintra Kļaviņa
Šarlote Kristīne Huke – Aizputes vsk. 10.kl. – 2.vieta, skolotāja Dzintra Kļaviņa

Bioloģijas olimpiāde 9.-12.kl. (28.11.2014.)

Agris Deduškevics – Aizputes vsk. 9.kl. – Atzinība, skolotāja Vika Vasiļevska
Elza Otaņķe – Aizputes vsk. 9.kl. – Atzinība, skolotāja Vika Vasiļevska
Jānis Muižnieks – Aizputes vsk. 12.kl. – 2.vieta, skolotāja Vika Vasiļevska
Uģis Āboltiņš – Aizputes vsk. 12.kl. – 3.vieta, skolotāja Vika Vasiļevska

Prezentāciju konkurss „ Latvija Eiropā” (04.12.2014.)

Madara Ozola – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 8.kl. – 1.vieta, sk.Vita Roģe
Ieva Lukaža – Kalvenes pamatskolas 8.kl. - 1.vieta, skolotāja Vita Roģe
Gita Brūkle – Apriķu pamatskolas 6.kl. – 1.vieta, skolotāja Ilze Zorgenberga
Sabīne Druskina, Ketija Krasta – Apriķu pamatskolas 7.kl. – 2.vieta, sk.I.Zorgenberga
Ance Drulle,Keita Bulle – Aizputes vsk. 7.kl. – 3.vieta, skolotāja Liene Cīpola

Angļu valodas lasīšanas konkurss 8.-9.kl. (05.12.2014.)

Agris Deduškevics – Aizputes vsk. 9.kl. – 1.vieta, skolotāja Marta Siksne
Gints Silarājs – Aizputes vsk. 8.kl. – 3.vieta, skolotāja Indra Zvirbule
Vēstures olimpiāde 9. ;12.kl. (15.01.2015.)
Uģis Āboltiņš – Aizputes vsk. 12.kl. – 1.vieta, skolotāja Ilze Alsiņa
Linda Reine – Aizputes vsk. 12.kl. – Atzinība, skolotāja Ilze Alsiņa
Kārlis Baumanis – Dzērves pamatskolas 9.kl. – Atzinība, skolotāja Aija Brūna
Lauris Norenbergs – Dzērves pamatskolas 9.kl. – Atzinība, skolotāja Aija Brūna
Sandris Norenbergs – Dzērves pamatskolas 9.kl. – Atzinība, skolotāja Aija Brūna

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12.kl. (19.01.2015.)

Kristīne Ernestsone – Aizputes vsk. 12.kl. – 1.vieta, skolotāja Vita Buzoverova
Ieva Ozola – Aizputes vsk.11.kl. – 1.vieta, skolotāja Inese Krauze
Krista Petrēvica – Aizputes vsk.11.kl. – 3.vieta, skolotāja Inese Krauze
Aija Tolstoja – Aizputes vsk.11.kl. – 3.vieta, skolotāja Inese Krauze

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.kl. (26.01.2015.)

Ieva Lukaža – Kalvenes pamatskolas 8.kl. – 1.vieta, skolotāja Signe Tomsone
Laura Alise Liepiņa – Aizputes vsk. 8.kl. – Atzinība, skolotāja Ilona Berga
Katrīna Kļaviņa – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 9.kl. – 2.vieta, skolotāja Ruta Eglīte
Helga Gansone – Aizputes vsk.9.kl. – Atzinība, skolotāja Ilona Berga

Atklātā dabaszinību olimpiāde 3.-4.kl. (28.01.2015.)

Dāvis Ašmanis – Dzērves pamatskola 3.kl. – 2.vieta, skolotāja Lāsma Jūrmale
Alise Otaņķe – Aizputes vsk. 3.kl. – 3.vieta, skolotāja Antra Grundmane
Aija Sudraba – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 4.kl. - 3.vieta, skolotāja Gunta Moiseja
Rihards Sermulis – Aizputes vsk. 4.kl. – Atzinība, skolotāja Daila Zaiceva
Laura Pētersone – Apriķu pamatskolas 4.kl. – Atzinība, skolotāja Dzintra Jankovska
Alma Andersone - Dzērves pamatskolas 4.kl. – Atzinība, skolotāja Kristīne Rozentāle

Fizikas olimpiāde 9.-12.kl. (29.01.2015.)

Jānis Muižnieks – Aizputes vsk. 12.kl. – 1.vieta, skolotāja Eva Balode
Pēteris Lanka – Aizputes vsk.12.kl. – 2.vieta, skolotāja Eva Balode
Jurģis Toms Liepiņš – Aizputes vsk. 11.kl. – 2.vieta, skolotāja Eva Balode
Ieva Ozola – Aizputes vsk.11.kl. – 3.vieta, skolotāja Eva Balode
Klāvs Reinis Ozols – Aizputes vsk. 11.kl. - Atzinība, skolotāja Eva Balode
Kristīne Jansone – Aizputes vsk. 10.kl. – 2.vieta, skolotāja Eva Balode
Elgars Veigelts – Aizputes vsk. 10.kl. – 3.vieta, skolotāja Eva Balode

Ekonomikas olimpiāde 11.-12.kl. (03.02.2015.)

Uģis Āboltiņš – Aizputes vsk. 12.kl. – Atzinība, skolotāja Ērika Grāmatniece
Kristīne Ernestsone – Aizputes vsk. 12.kl. – Atzinība, skolotāja Ērika Grāmatniece
Matemātikas olimpiāde 9.-12.kl. (06.02.2015.)
Jānis Muižnieks – Aizputes vsk. 12.kl. – 1-.2.vieta, skolotāja Dace Šmite
Pēteris Lanka – Aizputes vsk. 12.kl. – 1.-2.vieta, skolotāja Dace Šmite
Jurģis Toms Liepiņš – Aizputes vsk. 11.kl. – 1.vieta, skolotāja Dace Šmite
Ieva Ozola – Aizputes vsk. 11.kl. – 2.vieta, skolotāja Dace Šmite
Krista Petrēvica – Aizputes vsk. 11.kl. – Atzinība, skolotāja Dace Šmite
Kristīne Jansone – Aizputes vsk. 10.kl. – 1.vieta, skolotāja Daiga Tīmane
Elgars Veigelts – Aizputes vsk.10.kl. – 3.vieta, skolotāja Daiga Tīmane
Jānis Birznieks – Kalvenes pamatskolas 9.kl. – 1.vieta, skolotāja Sandra Šmiukše

Ķīmijas olimpiāde 9.-12.kl. (11.02.2015.)

Kristīne Jansone – Aizputes vsk.10.klase – Atzinība, skolotāja Irita Dobele

Matemātikas olimpiāde 5.-8.kl.(20.02.2015.)

Elza Mellupa – Aizputes vsk. 5.klase – 1.vieta, skolotāja Gunta Elbere
Rainers Ziobrovskis – Kalvenes pamatskolas 5.kl. – 2.vieta, skolotāja Sandra Šmiukše
Ainis Kuzņecovs – Aizputes pag.pamatskolas 6.kl. – 1.vieta, skolotājs Andris Jansons
Sanija Spāģe – Aizputes vsk. 6.kl. – 3.vieta, skolotāja Marita Rudzīte
Laura Balode – Aizputes vsk. 6.kl. – Atzinība, skolotāja Marita Rudzīte
Ieva Sudraba – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 7.kl. – 2.vieta, skolotāja Valda Rudīte
Kristofers Rolands Kangīzers – Aizputes vsk. 7.kl. – 3.vieta, skolotāja Gunta Elbere

Vācu valoda 8.kl. (24.02.2015.)

Valērija Movčana – Aizputes vsk. 8.kl. – Atzinība, skolotāja Gunta Vīdnere

Ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.kl. (25.02.2015.)

Uģis Āboltiņš – Aizputes vsk. 12.kl. – 1.vieta, skolotāja Liene Cīpola
Elgars Veigelts – Aizputes vsk. 10.kl. – 2.vieta, skolotāja Liene Cīpola
Oskars Otaņķis – Aizputes vsk. 11.kl. – 3.vieta, skolotāja Liene Cīpola

Vizuālā māksla 5.-12.kl. (27.02.2015.)

Sanija Šķubure – Kalvenes pamatskolas 6.kl. – Atzinība, skolotāja Anna Mētra
Laura Balode – Aizputes vsk. 6.kl. – Atzinība, skolotāja Ilze Spīre
Laura Letīcija Miezīte – Dzērves pamatskolas 8.kl. – Atzinība, skolotāja Agrita Fausta
Gabriela Leonora Leja – Aizputes vsk.9.kl. – 1.vieta, skolotāja Ilze Spīre
Ketija Pujāte – Aizputes vsk. 9.kl. – 2.vieta, skolotāja Agrita Fausta
Karlīna Igaune – Apriķu pamatskolas 9.kl. – Atzinība, skolotāja Antra Muižarāja

Angļu valodas olimpiāde 7.kl. (05.03.2015.)

Sindija Bahmane – Aizputes vsk. 7.kl. – Atzinība, skolotāja Sarmīte Vilsone

Mājturības olimpiāde 5.-6.kl. (12.03.2015.)

Laura Auziņa – Aizputes vsk. 5.kl. – 2.vieta, skolotāja Agrita Fausta
Erīna Šīmane – Aizputes vsk. 6.kl. – 2.vieta, skolotāja Agrita Fausta
Kārlis Jēkabs Neiburgs – Aizputes vsk. 5.kl.  – 2.vieta, skolotājs Jurģis Gofmans
Uvis Zommers – Aizputes vsk. 5.kl. -  2.vieta, skolotājs Jurģis Gofmans

Ģeogrāfijas olimpiāde 7.kl. (26.03.2015.)

Kristers Niks Ērglis – Kalvenes pamatskolas 7.kl. – 1.vieta, skolotāja Vita Roģe
Ieva Sudraba – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 7.kl. – 1.vieta, skolotāja Vita Roģe
Ance Brālīte – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 7.kl. – 3.vieta, skolotāja Vita Roģe
Vendija Gulbe – Dzērves pamatskolas 7.kl. – Atzinība, skolotāja Aija Brūna
Nauris Peipiņš – Aizputes pag.pamatskolas 7.kl. – Atzinība, skolotāja Biruta Neiburga

Vizuālā mākslas olimpiāde 1.-4.kl. (14.04.2015.)

Evelīna Pugule- Dzērves pamatskola -  1.vieta
Sofija Lote Galzone – Aizputes vsk. 1.vieta
Laura Pētersone – Apriķu pamatskola – 2.vieta
Simona Simanoviča – Aizputes vsk. – 2.vieta
Dagnija Kazaka  - Māteru Jura Kazdangas pamatskola – 3.vieta
Sannija Liebus – Dzērves pamatskola – 3.vieta
Anete Petrēvica – Māteru Jura Kazdangas pamatskola – Atzinība
Laura Catlakša - Māteru Jura Kazdangas pamatskola – Atzinība
Daniēls Dzenis – Aizputes pag.pamatskola – Atzinība
Kristiāns Pētersons – Aizputes vsk. – Atzinība
Vanesa Daniela Beķere – Aizputes vsk. Atzinība

Matemātikas olimpiāde  3.-4.kl. (15.04.2015.)

Kristofers Knapšis – Aizputes vsk. 3.kl. – 1.vieta, skolotāja Gita Dzene
Alise Otaņķe – Aizputes vsk. 3.kl. – 3.vieta, skolotāja Antra Grundmane
Sannija Liebus – Dzērves pamatskolas 3.kl. – Atzinība, skolotāja Lāsma Jūrmale
Rihards Sermulis – Aizputes vsk. 4.kl. – Atzinība, skolotāja Irēna Catlakša
Aija Sudraba – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 4.kl. – Atzinība, skolotāja Gunta Moiseja

Fizikas olimpiāde  8.kl. (16.042015.)

Santa Holštroma – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 8.kl. – 3.vieta, skolotāja Ilona Bloka
Kalvis Petrēvics – Aizputes vsk. 8.kl. – Atzinība, skolotājs Juris Zauers
Madara Ozola - Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 8.kl. – Atzinība, skolotāja Ilona Bloka
Kitija Švītiņa – Dzērves pamatskolas 8.kl. – Atzinība, skolotāja Henoreta Kalniņa

Angļu valodas olimpiāde  10.-12.kl. (16.04.2015.)

Raivo Bergs – Aizputes vsk. 10.kl. – Atzinība, skolotāja Ligita Plāte
Eva Berga – Aizputes vsk. 12.kl. – Atzinība, skolotāja Māra Dinne

Latviešu valodas olimpiāde 1.-2.kl. (22.04.2015.)

Sanija Kalniņa – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 2.kl. – 1.vieta, skolotāja Agrita Zundovska
Laura Dēlande – Kalvenes pamatskolas 1.kl. – 2.vieta, skolotāja Aija Valkaša
Madara Eņģele – Aizputes vsk. 2.kl. – 2.vieta, skolotāja Vineta Bardanovska
Diāna Daiga Krūmiņa – Kalvenes pamatskolas 2.kl. – 3.vieta, skolotāja Linda Bahmane

Paldies skolēniem un skolotājiem par darbu!
Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads