Aktualitātes karjeras izglītībā

Karjeras veidošana mūsdienās  ir  process mūža garumā, kurā cilvēks izmanto informāciju par sevi un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju.

Dzīves laikā mainās pats cilvēks, mainās pasaule ap viņu, rodas jaunas darba vietas un jaunas profesijas. Mainās arī prasības pret darbinieku, tāpēc izglītības procesā skolēniem attīstāmas karjeras vadības prasmes, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlē.

Latvijas Izglītības likumā noteikts, ka izglītības iestādēs nodrošināms karjeras attīstības atbalsts, sniedzot informāciju un izglītojot skolēnus par karjeras jautājumiem, kā arī nodrošinot individuālo konsultāciju pieejamību pie karjeras konsultanta.

Aizputes novadā mācību un audzināšanas darbā viena no prioritātēm ir karjeras attīstības atbalsta nodrošināšana, tāpēc visās novada skolās strādā speciālisti, kuri ir ieguvuši vai iegūst karjeras konsultanta kvalifikāciju. Visās izglītības iestādēs skolēniem un viņu vecākiem ir iespējas saņemt konsultācijas karjeras izglītībā. Novadā darbojas Karjeras konsultantu Metodiskā apvienība Elitas Malovkas vadībā.  Skolu speciālisti pilnveido savu profesionālo kvalifikāciju, apmeklējot Valsts izglītības attīstības aģentūras rīkotos seminārus, aicinot lektorus uz novadu, kā arī daloties praktiskajā pieredzē novada skolās.

Š.g. 24.martā novada karjeras konsultanti apmeklēja Māteru Jura Kazdangas pamatskolu, lai iepazītos ar skolā sniegto karjeras attīstības atbalstu.

2014./2015.mācību gadā Valsts izglītības un satura centrs ir izvirzījis skolām uzdevumu motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties interešu izglītības programmās, veicinot viņu karjeras vadības prasmju attīstīšanu, tāpēc visi   Kazdangas skolēni tiek mudināti apmeklēt pulciņus.

Semināra dalībnieki vēroja klases stundu 2.klasē "Skolas pulciņos apgūstamo prasmju un attīstāmo rakstura īpašību nozīme profesijas izvēlē", kuru vadīja skolotāja Agrita Zundovska.

Karjeras konsultante Ruta Eglīte dalījās pieredzē par darbu karjeras attīstības atbalsta nodrošināšanai skolēniem, prezentējot izmantotās metodes un paņēmienus. Diskusijā skolēni  dalījās domās par  darbu ar „Karjeras kompasu jeb karjeras paklāju”, „Profesiju laikotāju” un „Profesiju pasauli”.

Tikšanās laikā ar 7.-9.klašu pārstāvjiem karjeras konsultanti guva ieskatu Ēnu dienas norisē skolā, uzzināja skolēnu motīvus izvēlēties Ēnas un svarīgākās atziņas pēc pavadītas darba dienas kopā ar ēnojamās profesijas pārstāvi. Piemēram, 7.klases skolniece Ieva Sudraba atzina, ka, ēnojot AS “Kurzemes atslēga - 1” pakošanas – krāsošanas iecirkņa meistari Aiju Ozolu, vēlējusies pārliecināties, vai gribētu strādāt mazpilsētas uzņēmumā; Madara Ozola, 8.klases skolniece, kura par savu Ēnas devēju bija izvēlējusies ģimenes ārstu Imantu Lanku, domā, ka nākotnē varētu apgūt ārsta profesiju. Jolanta Krūmiņa, ēnojot dziedātāju Andri Ērgli, saprata, ka dziedātāja darbs ir radošs un lielākais izaicinājums ikdienā ir būt savā profesijā augsta līmeņa mūziķim.  Kopumā šogad Ēnu dienā piedalījās 30 Kazdangas pamatskolas skolēni, par Ēnām tika izraudzīti dažādu profesiju pārstāvji – mediķi, Zemkopības ministrijas ierēdne, zemnieku saimniecību pārvaldnieki un īpašnieki, pedagogi, bibliotekāre, bāriņtiesas priekšsēdētāja, policisti, šefpavārs, pavārs, friziere, bārmene, kokapstrādes operators u.c. Ēnu dienu kā veiksmīgu metodi skolēnu motivēšanai, lai izraudzītos karjeras jomu, profesiju un sasniegtu iecerēto mērķi, atzinīgi novērtē arī Ēnu devēji. Paldies visiem, kuri piekrita un deva skolēniem iespēju iepazīt darba pasauli!

Skolai ir pozitīva pieredze sadarbībā ar Aizputes novada uzņēmējiem, dažādu profesiju pārstāvjiem gan Karjeras nedēļā, gan Projektu dienās, kā arī jau minētajās Ēnu dienās.

Māteru Jura Kazdangas pamatskolas karjeras konsultante Ruta Eglīte

 

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads