Informācija pirmklasnieku un piecgadnieku vecākiem

Visiem vecākiem, kuru bērniem 2015.gada 1.septembrī ir jāuzsāk mācības 1.klasē vai kuru bērniem jāuzsāk obligātā piecus un sešus gadus veco bērnu sagatavošana skolai, jāreģistrē bērni mācībām. Lai reģistrētu bērnu mācībām skolā vai pirmsskolas izglītības iestādē, vecākiem jāierodas izvēlētajā izglītības iestādē, līdzi ņemot bērna dzimšanas apliecību. Vecāki var brīvi izvēlēties izglītības iestādi un mācības jāuzsāk tajā gadā, kad bērnam paliek pilni 7 gadi vai pilni 5 gadi.

Atgādinu, ka izglītības iestādē  jāreģistrē  tie piecus un sešus gadus vecie bērni, kuri vēl neapgūst pirmsskolas izglītību.

Pēc  Iedzīvotāju reģistra datiem un izglītības iestādēs jau reģistrēto bērnu skaita, 2015.gada 1.septembrī mācības Aizputes novadā ir jāuzsāk:
1.klasē – 103 skolēniem;
6 – gad. – 91;
5 – gad. – 83.

 2015./2016.mācību gada 1.klasei  un piecgadīgo un sešgadīgo  bērnu sagatavošanai skolai vecākiem bērni jāreģistrē izvēlētajā izglītības iestādē no 2.marta izglītības iestādes darba laikā.

Nepieciešamības gadījumā informācija pa telefonu 29138082 vai pie izpilddirektores izglītības jomā Atmodas ielā 16, Aizputē.

Elita Malovka
Aizputes novada domes  izpilddirektore izglītības jomā

 

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads