Jaunā mācību gada aktualitātes

25.augustā notika Aizputes novada pedagogu mācību gada ievadsanāksme. Pasākumā ar Izglītības un zinātnes ministrijas aktualitātēm 2014./2015.mācību gadā, pamatizglītības standartu un pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtību iepazīstināja Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece vispārējās izglītības jomā Ineta Īvāne.

Sekoja pārskats par 2013./2014.mācību gada rezultātiem un aktualitātes jaunajā mācību gadā, par ko runāja Aizputes novada domes izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka.

Jauno mācību gadu Aizputes novadā uzsāk visas izglītības iestādes, kopā 15. Vispārizglītojošajās skolās gaidām ap 1230 izglītojamos. Dienas skolās ir apstājies skolēnu skaita samazinājums. Pieprasījums ir pēc Neklātienes vidusskolas programmām, bet tajās tiek prognozēts izglītojamo skaita samazinājums apmēram par 100. 1.klases tiks atvērtas visās skolās. Apriķu pamatskolā šobrīd ir pieteikušies 4 pirmklasnieki, tiks veidota apvienotā klase. Kopā gaidām 102 pirmklasniekus. Arī stabilizējies 5-6 gadnieku skaits, katrā vecuma grupā ap 100 ; 209 kopā.

Jaunumi mācību procesā. 1.klasē obligāta ir svešvaloda. Mācību plānā tai ir atvēlēta 1 stunda; Aizputes novadā skolēni varēs angļu valodu apgūt papildus arī vienā fakultatīvā nodarbībā. Otro svešvalodu piedāvāsim fakultatīvi apgūt no 4. klases.

Lažas speciālajā internātpamatskolā ir licencēta jauna 3 gadīgā izglītības programma „Būvdarbi” ar kvalifikāciju remontstrādnieks.

Akreditācijas šajā mācību gadā ir Aizputes Mākslas un Mūzikas skolām.

Gatavojoties skolēnu Dziesmu un deju svētkiem, ir izveidots novada kopkoris, kuram jau augustā notika pirmā četru dienu nometne.

Pēc Eiropas Sociālā fonda projekta noslēguma esam pārņēmuši atbalsta personāla finansēšanu, to turpinām. Skolās ir izveidotas pedagogu karjeras konsultantu štata vietas. Skolēniem būs iespēja saņemt individuālās karjeras izglītības konsultācijas.

Tiks piedāvātas padziļinātās nodarbības matemātikā un latviešu valodā. Organizēsim Atklātās olimpiādes. Metodiskais darbs jau otru gadu tiks organizēts sadarbībā ar Durbes novada izglītības iestādēm.

Iespēju robežās ir veikti remontdarbi. Vērienīgākie Dzērves pamatskolā. Ir notikusi pirmā saruna ar Liepājas Valsts tehnikumu par sadarbību ar Cīravas Profesionālo vidusskolu.

Pasākumā apsveikuma vārdus vairāk kā 200 pedagogiem teica Domes priekšsēdētājs Aivars Šilis, novēlot radošu jauno mācību gadu un pasniedzot Domes Pateicības skolotājiem – pedagogu radošo darbu skates uzvarētājiem: Ilzei Alsiņai no Aizputes vidusskolas; Agitai Šēniņai no Aizputes pagasta pamatskolas un Agritai Zundovskai no Māteru Jura Kazdangas pamatskolas.

Otrajā daļā pedagogus uzrunāja psiholoģe Kristīne Maka ar lekciju „Arī skolotājam ir sirds!”

Noķert un nepazaudēt mācību gada sākuma satraukumu, darba prieku! Realizēt iecerētās idejas!

 Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads