Aizputes novada sporta centrs atsāk daļēju darbību
Pirmdiena, 18 maijs 2020 10:27

sporta

Ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas un Veselības ministrijas sagatavotos noteikumus par fiziskajām aktivitātēm, pulcējoties sporta norišu vietās ārkārtējās situācijas laikā no 2020.gada 12.maija Aizputes novada sporta centrs atsāk daļēju darbību:
1) no 18.05. atvērta trenažieru zāle Ziedu ielā 7, treniņi no darba dienās 9:00 - 20:00, sestdienās un svētdienās (max 4 cilvēki 1 stundas laikā);
2) no 18.05. atsāksies daļējs organizēts mācību treniņu process sporta skolas audzēkņiem zālē, stadionā un šautuvē sertificētu speciālistu vadībā;
3) no 25.05. atvērta trenažieru zāle Saules ielā 9, treniņi no 13:00 - 21:00 (max 6 cilvēki 1 stundas laikā).
Obligāts pieraksts uz trenažieru zālēm pa telefonu 27829796.

 
Daļēji atsāksies kultūras iestāžu darbība novadā
Piektdiena, 15 maijs 2020 15:32

rikojums par daleju kult iestazu darb

 
No 13. maija Aizputes novada Tūrisma informācijas centrs atsāk pieņemt apmeklētājus klātienē
Ceturtdiena, 14 maijs 2020 00:00

tic darba laiks

 

 
Sabiedriskā pirts piedāvā vannas un dušas pakalpojumus
Trešdiena, 13 maijs 2020 17:28

AKU pirts

 
Pieejams atbalsts darba devējiem darba aizsardzības uzlabošanā
Trešdiena, 13 maijs 2020 16:18

Infografika 2020 pages to jpg 0001

Laikā, kad daudzi uzņēmumi cieš zaudējumus Covid-19 izraisītās krīzes dēļ, turpinās pieteikšanās Eiropas Sociālā fonda projekta "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana" bezmaksas atbalstam darba aizsardzības uzlabošanā bīstamo nozaru uzņēmumos.

Lasīt tālāk...
 
Pieejamas bezmaksas attālinātas juristu konsultācijas
Trešdiena, 13 maijs 2020 13:16

Reklāma 116006 juristu konsultācijas 120520

Lai veicinātu ikviena iedzīvotāja informētību par savām tiesībām un tiesisko interešu aizsardzību ārkārtējās situācijas apstākļos, kā arī nodrošinātu juridisku atbalstu strīdu risināšanā un iespējamo seku novēršanā, šā gada maijā mēnesī, sākot ar 18.maiju līdz 29.maijam darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00, ikvienam būs iespēja saņemt bezmaksas attālinātas juridiskās konsultācijas no augsti kvalificētiem juristiem.

Konsultēties ar juristiem varēs par šādām tēmām: ģimenes tiesības, aizsardzība no vardarbības, cietušo tiesības, darba tiesības, saistību izpilde, zaudējumu piedziņa, maksātnespējas process u.c.

Lai saņemtu konsultāciju norādītajā laikā, jāzvana uz bezmaksas informatīvo tālruni 1 1 6 0 0 6vai jāraksta, izmantojot tiešsaistes konsultāciju rīku, interneta vietnē www.cietusajiem.lv.

Lasīt tālāk...
 
Aicina sargāt savu lauksaimniecības tehniku
Trešdiena, 13 maijs 2020 13:06

traktoru monitoru zagli

UZMANĪBU! Jelgavas novadā pēdējo divu nedēļu laikā jau trim lielām saimniecībām nozagtas navigacijas iekārtas un vadības paneļi traktoriem un agregātiem. LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja lze Rūtenberga- Bērziņa aicina lauksaimniekus pastiprināti uzmanīt savu lauksaimniecības tehniku!
 
No 12. maija, braucot sabiedriskajā transportā, būs jālieto mutes un deguna aizsegs
Trešdiena, 13 maijs 2020 12:40

starppilsētu autobuss

Pēdējo nedēļu laikā pasažieru skaits turpina palielināties, tāpēc, lai mazinātu vīrusa Covid-19 izplatīšanās risku, no rītdienas, 2020. gada 12. maija, pasažieriem, braucot sabiedriskajā transportā, jālieto mutes un deguna aizsegs, piemēram, sejas maska, respirators, šalle, lakats u.tml. Ņemot vērā, ka reģionālo maršrutu autobusos pasažieru uzņemšana notiek pa priekšējām durvīm, autobusa vadītājs var atteikt iekāpšanu pasažieriem, kuriem nav attiecīgā aizsega.

Lasīt tālāk...
 
Pilsētas bibliotēka atvērta apmeklētājiem
Trešdiena, 13 maijs 2020 12:25

bibl atverta

Aizputes pilsētas bibiotēka no 13.maija ir atvērta lasītājiem.

Pielāgosimies dzīvei jaunajos apstākļos:
❗️ Ievērosim distancēšanos un sanitārā protokola prasības.
❗️ Pēc iespējas lūdzam iepriekš saskaņot apmeklējuma laiku, lai nepieļautu drūzmēšanos bibliotēkā.
❗️ Grāmatas pirms bibliotēkas apmeklējuma ieteicams rezervēt.
❗️ Pie lietotāju datora lūdzam lieki neuzkavēties, veikt tikai pašas nepieciešamākās darbības.

https://www.km.gov.lv/…/kulturas-iestades-atsaks-darbibu-ie…

Par pagastu bibliotēku atvēršanas datumiem lūdzam sekot līdzi informācijai mājaslapā vai sociālajos tīkos!

bibl sanit protok

 
Atvieglojumi laulību, bēru un kristību ceremonijās
Otrdiena, 12 maijs 2020 15:00

kkazas

Kā informē Tieslietu ministrija, no 12. maija tiek atļauta pulcēšanās gan iekštelpās, gan ārtelpās organizētos pasākumos – arī reliģiskās darbības veikšanai, pulcējoties, ievērojot šādas prasības:

1. vienlaicīgi pasākumā ir ne vairāk kā 25 cilvēki, ievērojot fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus;
2. pasākuma laiks nepārsniedz trīs stundas iekštelpās;
3. pasākumiem, kuros apmeklētājs piedalās, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī, nepiemēro iepriekšminēto cilvēku skaita ierobežojumu;
4. pasākuma organizators nodrošina ierobežojumu ievērošanu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību dalībniekiem;

Tieslietu ministrija norāda, ka garīgā un kalpojošā personāla noturēts dievkalpojums, neaicinot uz to draudzi, nav uzskatāms par organizētu pasākumu. Tādējādi vienlaicīgi reliģiskās darbības veikšanas vietās var atrasties tāds personu skaits, kas nodrošina savstarpējās divu metru distances un citu noteikto fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu.

Laulību, kristību, bēru ceremonijas tiek uzskatītas par organizētu pasākumu minētā rīkojuma izpratnē, tāpēc dalībnieku skaits (ieskaitot garīgo un kalpojošo personālu) nevar pārsniegt 25 cilvēkus, neatkarīgi no tā, vai pasākums tiek organizēts iekštelpās vai ārtelpās. Turklāt iekštelpās notiekošā pasākuma laiks nevar pārsniegt trīs stundas. Attiecībā uz ārtelpās notiekošajiem pasākumiem maksimālais norises laiks netiek ierobežots. Papildus minētajam, pasākuma organizatoram ir pienākums nodrošināt ierobežojumu ievērošanu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību dalībniekiem.

Atgādinām, ka, neievērojot divu metru distanci, vienlaikus pulcēties publiskās iekštelpās un publiskās ārtelpās var:

-        ne vairāk kā divas personas;
-        personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā;
-        vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā;
-        personas, kuras veic darba vai dienesta pienākumus.

 
Komunikācijas vadlīnijas par valdības stratēģiju nākamajam Covid-19 ierobežošanas posmam
Pirmdiena, 11 maijs 2020 13:05

IMG 4563

 • Covid-19 izplatība Latvijā tiek mērķtiecīgi kontrolēta.
 • Valdības stratēģija nākamajam Covid-19 ierobežošanas posmam balstās uz stingru veselības drošības pasākumu ievērošanu arī turpmāk un pakāpenisku ierobežojumu samazinājumu.
 • Pandēmija pasaulē nav beigusies, arī Latvijas epidemiologi norāda, ka vīrusa izplatība joprojām sabiedrībā notiek, turklāt COVID-19 visbiežāk izplatās ģimenes locekļu, kolēģu un draugu vidū, tāpēc arī turpmāk 2 m distancēšanās un epidemiologu norādījumu ievērošana ikdienā ir obligāts priekšnoteikums ierobežojumu mazināšanai.
 • Ārkārtējā situācija Latvijā ir pagarināta līdz 9. jūnijam, vienlaikus pieņemot lēmumu par pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu.
 • Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumu veiksmi nosaka cieša sabiedrības un valsts iestāžu sadarbība. Tādēļ arī turpmāk iedzīvotājiem tiek ieteikts stingri ievērot veselības drošības pasākumus- rūpīgu roku higiēnu, fizisko distancēšanos un pārdomātu rīcību, gan atrodoties publiskās vietās, gan sadzīvē.
 • Valdības lēmums ir pieņemts, balstoties uz valdībā apstiprinātajiem pamatprincipiem un kritērijiem, kas nosaka, kad iespējama Covid-19 krīzes laikā ieviesto pasākumu mazināšana. Ierobežojumu atcelšanā tiek vērtēta:
  • Latvijas epidemioloģiskā situācija,
  • atbildīgo institūciju spēja atklāt infekciju un atrast kontaktpersonas;
  • veselības aprūpes iestāžu kapacitāte
  • situācija ārvalstīs.
Lasīt tālāk...
 
Apstiprināti jaunatnes iniciatīvas projekti mācību motivācijas palielināšanai
Piektdiena, 08 maijs 2020 12:29

Jaunatnes projekti 2

Aizputes novada dome no 2020.gada 1.marta līdz 31.martam aicināja jauniešu organizācijas, biedrības vai nodibinājumus iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus atklātajam projektu konkursam “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”.

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta "PuMPuRS" ietvaros.

Konkursa mērķi:

 • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
 • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projektus konkursam bija iesniegušas 7 dažādas organizācijas, no kurām vērtēšanas komisija apstiprināja 3 projektus, kuri tiks uzsākti īstenot šogad un pabeigti 2021.gadā. Katram projektam piešķirtais finansējums ir 4600 eiro, kas 100% tiek nodrošināts no projekta “PuMPuRS” līdzekļiem. Kopumā šajos 3 projektos plānots iesaistīt ap 84 jauniešus, tajā skaitā vismaz 30 jauniešus, kas pakļauti mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas riskam

Projektu konkursā apstiprināti šādi jauniešu iniciatīvu projekti:

 • “Mantinieki”, iesniedzējs biedrība “Latvijas mazpulki”. Projekta “Mantinieki” ietvaros 6 aktivitātēs jauniešiem tiks dota iespēja izzināt līdz sīkumam seno amatu prasmju būtība un vērtība, izmantojot laiku lietderīgi iegūstot sev, kā mantojumu – šo amatu prasmju apgūšanu patstāvīgi, tādā veidā palielinot priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību, un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
 • “Aizputes jaunatnes Akadēmija 2020”, iesniedzējs Attīstības platforma YOU+. Projekta ietvaros ir paredzēti divu apmācību cikli, katrs pa 5 dienām, pa astoņām akadēmiskajām stundām dienā. Katrā no apmācību cikliem tiks iesaistīti vismaz 20 jaunieši, kuri 5 dienu laikā pakāpeniski apgūs dažādas praktiskas prasmes, lai spētu uzstādīt specifiskus karjeras un dzīves mērķus, izprastu projektu un biznesa ideju dzīves ciklus, izprastu efektīvu plānošanu, attīstītu vidi sev apkārt, kā arī uzklausītu dažādu pieredzējušu cilvēku pieredzes stāstus.
 • “Uzrāvies Aizpute escape”, iesniedzējs Kuldīgas jauniešu biedrība “Kaktuss”. Projekta ietvaros četru dienu apmācībās, iesaistot 20 jauniešus no Aizputes novada izglītības iestādēm, ar neformālās izglītības metodēm, tiks identificēti un risināti jauniešu problēmjautājumi. Apmācību laikā tiks izspēlētas dažādas situācijas. Tās būs tendētas uz stresa menedžmentu, problēmu risināšanu un to pārvaldīšanas spējām un metodēm. Veicināsim sadarbības un labu attiecību prasmju veidošanu ar vienaudžiem un citiem līdzcilvēkiem no vietējās kopienas.

Antra Grasmane Aizputes novada PUMPURS projekta koordinators,
Tālrunis: 296466524
E-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Informācija PDF formātā

 


Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads