Konferenci “Stipri reģioni, stipra valsts!”
Pirmdiena, 25 marts 2019 10:18

Zemkopības ministrija (ZM) un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) aicina Kurzemes lauksaimniekus, uzņēmējus un iedzīvotājus apmeklēt konferenci “Stipri reģioni, stipra valsts!”

Konference notiks 27. martā, trešdienā,
Talsu tautas namā Lielajā ielā 19/21.
Konferences sākums plkst. 11:00.

Lasīt tālāk...
 
Par masas ierobežojumiem pavasara šķīdoņa laikā
Pirmdiena, 25 marts 2019 09:13

Siltā laika ietekmē atsevišķos grants autoceļu posmos ir iestājies šķīdonis un tiek ieviesti autotransporta masas ierobežojumi – tiek liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 10 tonnām.

Lasīt tālāk...
 
Aicina darbā Sabiedrisko attiecību speciālistu
Pirmdiena, 25 marts 2019 09:03

Aizputes novada dome aicina darbāSabiedrisko attiecību speciālistu/i uz NENOTEIKTU laiku ar darba vietu Aizputē

Darba pienākumi:

 • izstrādāt un īstenot sabiedrisko attiecību stratēģijas un pašvaldības komunikācijas plānu;
 • veidot, veicināt un uzturēt komunikāciju, sadarbību un atgriezenisko saiti starp pašvaldību, tās iestādēm un mērķauditorijām (pašvaldības ikmēneša informatīvā izdevuma "Aizputes avīze" satura sagatavošana un izdošana , informācijas uzturēšana un aktualizēšana novada mājas lapā un sociālajos tīklos, sižeti “Aizputes TV”);
 • uzturēt un attīstīt sadarbību ar pašvaldības ārējiem sadarbības partneriem;
 • dalība mārketinga projektu izstrādē - veidot informatīvos un prezentācijas materiālus, fotoreportāžas, reklāmas materiālus, vizuālo materiālu dizaina izstrāde par domes darbu;
 • piedalīties pašvaldības un tās pakļautībā esošo iestāžu organizētajos pasākumos, darba grupās, domes sēdēs (vajadzības gadījumā arī deputātu komiteju un komisiju sēdēs), prezentācijās un atspoguļot to masu medijos;
 • piedalīties ar pašvaldības darbību saistītu pasākumu organizēšanā un sekmēt sabiedrības iesaistīšanos un līdzdalību pašvaldības darbā (viedokļu aptaujas un pētījumi par pašvaldībai svarīgiem jautājumiem, iedzīvotāju sapulces u.c.);
 • izveidot vienotu novada vizuālo tēlu (prezentācijas un reklāmas materiāli, novada pasākumu, aktivitāšu fotoreportāžas).
Lasīt tālāk...
 
"Zemes stunda"
Pirmdiena, 25 marts 2019 09:01

Jau divpadsmito reizi tiek organizēts starptautisks pasākums - "Zemes stunda", kura dalībnieki tiek aicināti izslēgt gaismu un maznozīmīgās elektriskās iekārtas uz vienu stundu marta sestdienas vakarā no 20:30 līdz 21:30 pēc vietējā laika. Simboliskās akcijas mērķis ir aktualizēt klimata pārmaiņas un popularizēt elektroenerģijas taupīšanu ikdienā.

Lasīt tālāk...
 
ERAF finansētas mācības uzņēmējiem un pašnodarbinātajiem
Piektdiena, 22 marts 2019 09:15

MMU projekta piedāvājums

Lasīt tālāk...
 
Zināšanu viesulis strauji izplatās visā Latvijā - ātrums mērāms 32/4000*. 21. martā arī Aizputes vidusskolā!
Trešdiena, 20 marts 2019 17:31

Šogad atzīmējam 15 gadus kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, un jau piecus gadus mūsu valūta ir eiro. Lai stiprinātu piederības sajūtu Eiropai un atgādinātu par demokrātiskajām vērtībām, ko ikdienā baudām kā ES dalībvalsts pilsoņi, jau ceturto gadu Latvijas skolās norit zinātkāri un izpratni rosinošas, iedvesmojošas nodarbības gan pamatskolas, gan vidusskolas skolēniem. 2019. gadā izziņas nodarbības par Latviju Eiropā un pilsonisko līdzdalību notiks 32 Latvijas skolās un tajās piedalīsies vairāk nekā 4000 skolēnu.

21.martā Aizputes vidusskolā notiks pozitīvu emociju Eiropas spēle “Aizrautīgā Eiropa”, piedaloties multimāksliniekam Kasparam Blūmam-Blūmanim un Eiropas Kustības Latvijā prezidentam Andrim Gobiņam. Spēles atslēga: "Eiropas Savienība esi Tu pats! Esi radošs, esi zinošs, esi aktīvs! Domā, sapņo, esi!"

Lasīt tālāk...
 
Aicina darbā projektu vadītāju Attīstības nodaļā
Trešdiena, 20 marts 2019 17:28

Aizputes novada pašvaldība aicina darbā projektu vadītāju Attīstības nodaļā uz 1 slodzi (kods saskaņā ar LR profesiju klasifikatoru 2422 01). 

Prasības pretendentam:

 • Augstākā izglītība - pirmā vai otrā līmeņa profesionālā, vai bakalaura grāds ekonomikā, finansēs, vadībā, tehniskajās zinātnēs vai citā amatam atbilstošā jomā;
 • Zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas regulē Eiropas Savienības fondu ieviešanu;
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze projektu sagatavošanā, vadīšanā, ieviešanā, vērtējot vadītā projekta sarežģītību (partneru skaits, iesaistītā mērķa grupa, projekta budžets u.c.);
 • Organizatora spējas, komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes;
 • Labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas);
 • Prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • Izpratne par Valsts attīstības plānošanas dokumentiem un pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem;
 • Zināšanas un izpratne dažādās jomās, piemēram, ekonomikā, komunikācijā, likumdošanā, grāmatvedībā, vadības zinātnēs;
 • Ļoti labas latviešu valodas zināšanas un labas angļu valodas zināšanas - mutvārdos un rakstos.
Lasīt tālāk...
 
NVA aicina darba devējus pieteikt darba vietas skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā
Otrdiena, 19 marts 2019 17:02

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāles no šī gada 18.marta līdz 3.aprīlim pieņem darba devēju pieteikumus skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanai. Pieteikties darba devējs var, iesniedzot pieteikumu un piedāvāto darba vietu sarakstu tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā viņš plāno nodarbināt skolēnu.

Lasīt tālāk...
 
VBTAI rīko eseju konkursu skolēniem
Pirmdiena, 18 marts 2019 14:25

Aizputes novada p/a “Sociālais dienests” aicina Aizputes novada skolēnus piedalīties konkursā!

VBTAI rīko eseju konkursu skolēniem “Ko es vēlētos pateikt saviem vecākiem”

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina konkursu skolēniem “Ko es vēlētos pateikt saviem vecākiem”. Konkursa gaitā skolēniem un profesionālo skolu audzēkņiem tiek piedāvāta iespēja formulēt un izteikt savas domas, idejas un pārdomas, ko viņi vēlētos paust saviem vecākiem, taču dažādu iemeslu dēļ tas nav izdevies vai nav iespējams.

Konkursā var piedalīties ikviens vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes skolēns vai audzēknis, sākot no 7. klases. Konkursa darbi tiks vērtēti trīs kategorijās: 7. līdz 9. klašu, 10. līdz 12. klašu un profesionālo izglītības iestāžu kategorijās.

Konkursa darbus var iesniegt līdz 30. aprīlim, bet konkursa uzvarētājus apbalvos maijā.
Detalizētāka informācija par konkursu atrodama VBTAI mājaslapā www.bti.gov.lv sadaļās „Aktualitātes” un „Konkursi”.

 
Gatavojamies Eiropas Parlamenta vēlēšanām Latvijā, kuras notiks 2019. gada 25. maijā.
Pirmdiena, 18 marts 2019 09:31

Latvija šajās vēlēšanās ir viens vēlēšanu apgabals, un EP no Latvijas būs jāievēl astoņi deputāti.

Vēlēšanu tiesības

Tiesības piedalīties EP vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem un citu ES dalībvalstu pilsoņiem, kuri uzturas mūsu valstī, ir reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju reģistrā un Latvijas vēlētāju reģistrā. Lai piedalītos vēlēšanās, vēlētājam vēlēšanu dienā jābūt vismaz 18 gadus vecam.

Vēlētāju uzskaitei EP vēlēšanās lieto iepriekš izveidotus vēlētāju sarakstus. Latvijas pilsoņi Vēlētāju reģistrā tiek iekļauti automātiski. Katrs vēlētājs ir reģistrēts noteiktā iecirknī, kurā jābalso vēlēšanu dienā. Sākotnēji vēlētāji tiek iekļauti reģistrētajai dzīvesvietai atbilstošajā iecirknī, bet no 2019. gada 16. marta līdz 7. maijam iecirkni var mainīt.  Reģistrēties balsošanai citā iecirknī būs iespējams divos veidos:

 1. tiešsaistē – izmantojot iecirkņa maiņas e-pakalpojumu;
 2. klātienē – piesakot iecirkņa maiņu jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē: Aizputes novada domē, Klientu apkalpošanas centrā pie pašvaldības sekretāres, kur var griezties arī Lažas pagasta iedzīvotāji.

Aizputes pagasta pārvaldē pie pārvaldes sekretāres;
Cīravas pgasta pārvaldē pie pārvaldes sekretāres;
Kalvenes pagasta pārvaldē pie pārvaldes sekretāres;
Kazdangas pagasta pārvaldē pie pārvaldes sekretāres.

Darbs vēlēšanu iecirknī

Vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās Aizputes novadā tiek noteikta no š.g. 18. marta līdz 5. aprīlim.

Pieteikumu veidlapa. Pieteikumi jāiesniedz Aizputes novada vēlēšanu komisijas sekretārei Kristīnei Ungerei, Aizputes novada domē, 2.st., 14. kabinetā.

Sīkāk par prasībām vēlēšanu komisiju iecirkņu kandidātiem varat uzzināt www.cvk.lv

Aizputes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Inga Zērande

 
Maijā gaidāma nākamā pieteikšanās mācībām pieaugušajiem
Trešdiena, 13 marts 2019 10:33

Ceturtā pieteikšanās mācībām Valsts izglītības attīstības aģentūras pieaugušo izglītības projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" paredzēta šī gada maijā. Šoreiz strādājošie iedzīvotāji varēs izvēlēties mācības 12 dažādās nozarēs, kā arī astoņās mūžizglītības kompetencēs.

Lasīt tālāk...
 
Barikāžu dalībnieka statusa apliecību izsniegšana Aizputē
Otrdiena, 12 marts 2019 12:25

Aicinu Aizputes novada iedzīvotājus – 1991.gada barikāžu dalībniekus 2019. gada 1.aprīlī no plkst. 11.00-16.00 Atmodas ielā 16, Aizputes kultūras namā saņemt barikāžu dalībnieka Statusa apliecības. 1991. gada barikāžu dalībnieka apliecība ir dokuments, kas apliecina barikāžu dalībnieka statusu. To var iegūt personas, kas ir reģistrējušās kā barikāžu dalībnieki un saņēmušas kādu no apbalvojuma veidiem – Piemiņas zīmi vai Pateicības rakstu. Ierodoties uz apliecības saņemšanu, līdzi jābūt Piemiņas zīmes apliecībai vai Pateicības rakstam (oriģinālam vai kopijai) un Personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte).

Aicinu iepriekš pieteikties līdz 29.martam plkst.14:00 zvanot pa tālruni 29879220 Andrim Jankovskim Aizputes novada domes priekšsēdētāja vietniekam. Plašāka informācija pieejama Aizputes novada mājas lapā www.aizputesnovads.lv

Lasīt tālāk...
 


Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads