Liepājā sākusies trešā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem
Trešdiena, 15 augusts 2018 09:24

 Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir uzsākusi trešo pieteikšanās kārtu Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” visā Latvijā. Tajā ikviens strādājošais un pašnodarbinātais no 25 gadu vecuma var pieteikties mācībām, līdz 17. septembrim iesniedzot pieteikumu kādā no 70 izglītības iestādēm, tostarp 9 nozarēs un 9 izglītības iestādēs Liepājā.

Lasīt tālāk...
 
Tematiskā nedēļa bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām
Pirmdiena, 13 augusts 2018 19:13

 
Spēka dziesmu sadziedāšanās vakari
Pirmdiena, 13 augusts 2018 19:08

 Aicinām uz spēka dziesmu sadziedāšanās vakaru 5. septembrī plkst.18.30 muzeja ekspozīcijas “Senās lauku amatu prasmes” Saimes istabā.

Kopsim savas latviskās tradīcijas, celsim savu dziesmu godā, ritināsim dziesmu kamolīšus, ļausim balsij sevi dziedināt un skaņai sevi piepildīt, celsim savu iekšējo spēku, būsim spēkā caur savu dziesmu! Spēka dziesmu grāmatā rakstīts: "Tautas dziesmas ir tautas spēkam. Ja Dievs ir iedevis balsi runāt, Viņš ir iedevis balsi sevis dziedināšanai. Sevi dziedināt nozīmē likt un ļaut sev dziedāt. Līdz ar to notiek dziedināšana, dziedēšana, dziedāšana. Šīs unikālā spēja ir dota katram un tā ir unikāla iespēja katram.

Dainu vibrācijas ļauj sasniegt lielus dziļumus cilvēkā. Dziesma atveras, kad dzied, apzinoties, ka tā ir liela dārgumu krātuve.

Lasīt tālāk...
 
Kapu svētki Aizputes pagastā
Pirmdiena, 13 augusts 2018 15:13

Kapu svētki Aizputes pagasta kapsētās 19. augustā

Plkst. 13:00 Skrūskopa kapos
Plkst. 14:00 Sīmaņkalna kapos
Plkst. 15:00 Budras kapos

Piemiņas brīdi vadīs mācītājs Jānis Balodis. Muzikālais pavadījums - Edgars Ziņģe.

 
Bezmaksas apmācības par Universālo dizainu un informācijas pieejamību
Pirmdiena, 13 augusts 2018 15:00

Kurzemes plānošanas reģions, projekta "Saredzi citādāk" LLI-212 ietvaros, rīko apmācības speciālistiem un uzaicina sociālo pakalpojumu sniedzējus, īpaši valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekus piedalīties divu dienu mācībās „Vides pielāgošana saskaņā ar universālo dizainu cilvēkiem ar redzes traucējumiem" un "Informācijas un pakalpojumu pieejamība cilvēkiem ar redzes traucējumiem"  š.g. 14. un 15. augustā Aizputē, Katoļu ielā 5 (Ideju mājā).

Lasīt tālāk...
 
Līdz 15.augustam veicams kārtējais nodokļa maksājums
Trešdiena, 08 augusts 2018 14:43

Atgādinām, ka līdz 2018. gada 15.augustam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu).

Lasīt tālāk...
 
Turpinās darbi, realizējot projektu „Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē”
Pirmdiena, 06 augusts 2018 15:35

nap es aku

 SIA “AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” ir uzsācis Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.3.1.0/17/I/023 “Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē” realizāciju. Projekta kopējie izdevumi ir 1 002 884,30 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi ir 828 830,00 EUR. Atbalsta summa 81,12% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 672 363,16 EUR, no tās Kohēzijas Fonda finansējums sastāda 81,12% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 672 363,16 EUR. Privātais attiecināmais finansējums ir 18,88% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 156 466,84 EUR. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi ir privāts finansējums kopā sastāda 174 054,30 EUR.

Šī gada 19.aprīlī SIA “AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” un būvuzņēmējs AS “UPB” noslēdza būvdarbu līgumu “Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē”. 23.maijā no Aizputes novada būvvaldes ir saņemta akceptēta būvatļauja būvdarbu uzsākšanai.

Lasīt tālāk...
 
Aizputes pilsētas sabiedriskā pirts
Piektdiena, 03 augusts 2018 15:41

   AIZPUTES PILSĒTAS SABIEDRISKĀ PIRTS

ar šī gada 9. augustu atsāk darbu

DARBA LAIKS

Dāmām – ceturtdien, 14ºº -21ºº
Kungiem – piektdien, 14ºº -22ºº

SIA "AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS"

 
Par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem
Ceturtdiena, 02 augusts 2018 21:48

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2018.gada 26.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.88 (protokols Nr.30, 2.p.) „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas RAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem”.

Pielikumā: lēmuma Nr.88 kopija uz 3 lapām

 
Kazdangas pagastā tiks izkliedēti šķidrie kūtsmēsli
Pirmdiena, 30 jūlijs 2018 23:29

Cienījamie Kazdangas pagasta iedzīvotāji!

SIA „EGLAT" paziņo, ka veicot savu saimniecisko darbību laika posmā no 30. jūlija līdz 03. augustam uz lauksaimniecībā izmantojamām zemēm Kazdangas pagastā tiks izkliedēti škidrie kūtsmēsli.

Kūtsmēslu izvešana līdz laukam notiks ar piekabi-cisternu, tāpēc samazinot smakas izplatību transportēšanas laikā.

MARŠRUTS
Ozolāji- Skabuļi- Jaunskabuļi- Saules- Lejas skabuļi- Ozolāji

Izkliedēšanas process tiks veikts ar LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.834 „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimniecības darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem" (23.12.2014.)

Iepriekš atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Ar cieņu un cerībā uz sapratni,
SIA „Eglat" valdes priekšsēdētājs Ejvind Gyldenkaerne

Tālrunis uzziņām:
63459044
28319149

 
SIA Eko Kurzeme informē
Piektdiena, 27 jūlijs 2018 14:39

SIA Eko Kurzeme informē

 
Būs pieejams papildus finansiālais atbalsts attīstībai mazajām lauku saimniecībām, uzņēmumiem un zivsaimniecībām
Ceturtdiena, 26 jūlijs 2018 13:20

Otrdien, 24. jūlijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sadarbībā ar akciju sabiedrību “Attīstības finanšu institūcija Altum” (Altum) sagatavoto noteikumu projektu lauku uzņēmēju un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu piešķiršanas nosacījumiem. Noteikumu projekts paredz, ka aizdevumus varēs saņemt lauksaimniecības un lauku saimnieciskās darbības veicēji lauku reģionos, uzņēmējdarbības uzsācēji, kā arī zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēji. Tādējādi aizdevumu programma papildinās finanšu tirgū pieejamo kredītiestāžu finansējumu.

Lasīt tālāk...
 


Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads