NVA aicina darba devējus pieteikt darba vietas skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā
Otrdiena, 19 marts 2019 17:02

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāles no šī gada 18.marta līdz 3.aprīlim pieņem darba devēju pieteikumus skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanai. Pieteikties darba devējs var, iesniedzot pieteikumu un piedāvāto darba vietu sarakstu tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā viņš plāno nodarbināt skolēnu.

Lasīt tālāk...
 
VBTAI rīko eseju konkursu skolēniem
Pirmdiena, 18 marts 2019 14:25

Aizputes novada p/a “Sociālais dienests” aicina Aizputes novada skolēnus piedalīties konkursā!

VBTAI rīko eseju konkursu skolēniem “Ko es vēlētos pateikt saviem vecākiem”

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina konkursu skolēniem “Ko es vēlētos pateikt saviem vecākiem”. Konkursa gaitā skolēniem un profesionālo skolu audzēkņiem tiek piedāvāta iespēja formulēt un izteikt savas domas, idejas un pārdomas, ko viņi vēlētos paust saviem vecākiem, taču dažādu iemeslu dēļ tas nav izdevies vai nav iespējams.

Konkursā var piedalīties ikviens vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes skolēns vai audzēknis, sākot no 7. klases. Konkursa darbi tiks vērtēti trīs kategorijās: 7. līdz 9. klašu, 10. līdz 12. klašu un profesionālo izglītības iestāžu kategorijās.

Konkursa darbus var iesniegt līdz 30. aprīlim, bet konkursa uzvarētājus apbalvos maijā.
Detalizētāka informācija par konkursu atrodama VBTAI mājaslapā www.bti.gov.lv sadaļās „Aktualitātes” un „Konkursi”.

 
Gatavojamies Eiropas Parlamenta vēlēšanām Latvijā, kuras notiks 2019. gada 25. maijā.
Pirmdiena, 18 marts 2019 09:31

Latvija šajās vēlēšanās ir viens vēlēšanu apgabals, un EP no Latvijas būs jāievēl astoņi deputāti.

Vēlēšanu tiesības

Tiesības piedalīties EP vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem un citu ES dalībvalstu pilsoņiem, kuri uzturas mūsu valstī, ir reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju reģistrā un Latvijas vēlētāju reģistrā. Lai piedalītos vēlēšanās, vēlētājam vēlēšanu dienā jābūt vismaz 18 gadus vecam.

Vēlētāju uzskaitei EP vēlēšanās lieto iepriekš izveidotus vēlētāju sarakstus. Latvijas pilsoņi Vēlētāju reģistrā tiek iekļauti automātiski. Katrs vēlētājs ir reģistrēts noteiktā iecirknī, kurā jābalso vēlēšanu dienā. Sākotnēji vēlētāji tiek iekļauti reģistrētajai dzīvesvietai atbilstošajā iecirknī, bet no 2019. gada 16. marta līdz 7. maijam iecirkni var mainīt.  Reģistrēties balsošanai citā iecirknī būs iespējams divos veidos:

  1. tiešsaistē – izmantojot iecirkņa maiņas e-pakalpojumu;
  2. klātienē – piesakot iecirkņa maiņu jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē: Aizputes novada domē, Klientu apkalpošanas centrā pie pašvaldības sekretāres, kur var griezties arī Lažas pagasta iedzīvotāji.

Aizputes pagasta pārvaldē pie pārvaldes sekretāres;
Cīravas pgasta pārvaldē pie pārvaldes sekretāres;
Kalvenes pagasta pārvaldē pie pārvaldes sekretāres;
Kazdangas pagasta pārvaldē pie pārvaldes sekretāres.

Darbs vēlēšanu iecirknī

Vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās Aizputes novadā tiek noteikta no š.g. 18. marta līdz 5. aprīlim.

Pieteikumu veidlapa. Pieteikumi jāiesniedz Aizputes novada vēlēšanu komisijas sekretārei Kristīnei Ungerei, Aizputes novada domē, 2.st., 14. kabinetā.

Sīkāk par prasībām vēlēšanu komisiju iecirkņu kandidātiem varat uzzināt www.cvk.lv

Aizputes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Inga Zērande

 
Maijā gaidāma nākamā pieteikšanās mācībām pieaugušajiem
Trešdiena, 13 marts 2019 10:33

Ceturtā pieteikšanās mācībām Valsts izglītības attīstības aģentūras pieaugušo izglītības projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" paredzēta šī gada maijā. Šoreiz strādājošie iedzīvotāji varēs izvēlēties mācības 12 dažādās nozarēs, kā arī astoņās mūžizglītības kompetencēs.

Lasīt tālāk...
 
Barikāžu dalībnieka statusa apliecību izsniegšana Aizputē
Otrdiena, 12 marts 2019 12:25

Aicinu Aizputes novada iedzīvotājus – 1991.gada barikāžu dalībniekus 2019. gada 1.aprīlī no plkst. 11.00-16.00 Atmodas ielā 16, Aizputes kultūras namā saņemt barikāžu dalībnieka Statusa apliecības. 1991. gada barikāžu dalībnieka apliecība ir dokuments, kas apliecina barikāžu dalībnieka statusu. To var iegūt personas, kas ir reģistrējušās kā barikāžu dalībnieki un saņēmušas kādu no apbalvojuma veidiem – Piemiņas zīmi vai Pateicības rakstu. Ierodoties uz apliecības saņemšanu, līdzi jābūt Piemiņas zīmes apliecībai vai Pateicības rakstam (oriģinālam vai kopijai) un Personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte).

Aicinu iepriekš pieteikties līdz 29.martam plkst.14:00 zvanot pa tālruni 29879220 Andrim Jankovskim Aizputes novada domes priekšsēdētāja vietniekam. Plašāka informācija pieejama Aizputes novada mājas lapā www.aizputesnovads.lv

Lasīt tālāk...
 
Tautas Lietišķās mākslas studijas “Kursa” 60 gadu jubilejas izstāde “Rakstu līkloči”
Otrdiena, 12 marts 2019 11:25

No 6. marta Aizputes novadpētniecības muzeja izstāžu zālē apskatāma Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra Tautas lietišķās mākslas studija "Kursa" 60 gadu jubilejas izstāde "Rakstu līkloči".

Pirms 60 gadiem mākslinieces Ernas Ošeles vadībā tika dibināts rokdarbu pulciņš, kurā dalībnieces sāka strādāt ar izšūšanas darbiem. Ilgus gadus Erna Ošele bija arī studijas vadīja. Gadu gaitā pulciņš pārtapis par vienu no lielākajām mākslas studijām Latvijā, šo pozīciju saglabājot līdz mūsdienām. No studijas dibināšanas dienas līdz šodienai čaklo rokdarbnieču pulkā vēl joprojām darbojas divas dalībnieces – Alma Pirkule un Vilma Otrupe.

Lasīt tālāk...
 
Turpinās darbi realizējot projektu “Siltumtīklu pārbūve un jauna savienojošā posma izbūve Aizputē”
Pirmdiena, 11 marts 2019 16:47

nap es akuAKU

SIA “AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” kā finansējuma saņēmējs, parakstot Kohēzijas fonda finansējuma līgumu, apliecināja, ka projekta Nr.4.3.1.0/17/A/082 “Siltumtīklu pārbūve un jauna savienojošā posma izbūve Aizputē” īstenošana notiks saskaņā ar Eiropas Savienības fondu darbību regulējošiem Eiropas Kopienas un Latvijas Republikas tiesību aktiem un šī līguma un tā pielikumu nosacījumiem.

Lasīt tālāk...
 
Bezmaksas nūjošanas nodarbības iedzīvotājiem vecākiem par 54 gadiem
Svētdiena, 10 marts 2019 12:17

 Sākot ar 3. aprīli trešdienās no  plkst. 18.00 līdz 19.00 un sestdienās no  plkst. 11.00 līdz 12.00 notiks bezmaksas nūjošanas nodarbības.  Nodarbības notiks Misiņkalna parkā Aizputē sertificēta trenera vadībā (tikšanās vieta Atmodas iela 16 pie Aizputes kultūras nama). Inventārs tiek nodrošināts. Iepriekšēja pieteikšanās pie Ivetas Kļevcovas pa tālruni 29983141.

ESF projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās”.

 

 
Aicinām vecākus apmeklēt apmācības par pirmskolas vecuma bērnu attīstību „Bērnu emocionālā audzināšana”!
Piektdiena, 08 marts 2019 12:54

Pirmā nodarbība “Izpratne par bērna attīstību un temperamentu” notiks 12.martā plkst.17.00 biedrības “Aizputes Samarietis” telpās Kuldīgas ielā 10.

Vecāku apmācības programma „Bērnu emocionālā audzināšana” izveidota pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem, lai veicinātu bērnu emocionālo attīstību, uzlabotu vecāku un bērnu savstarpējās attiecības, palīdzētu vecākiem labāk izprast savus bērnus un viņu vajadzības, kā arī palīdzētu manīt bērna uzvedību. Paredzēta vecākiem, kuru bērni ir vecumā līdz 7 gadiem.

Lasīt tālāk...
 
Izzinoša ekskursija kopā ar pētnieku Juri Zviedrānu
Piektdiena, 08 marts 2019 12:47

Sestdien, 23. martā plkst 10.00 Aizputes novada Tūrisma un Mūžizglītības centrs organizē kultūrvēsturisko mantojumu izzinošu ekskursiju kopā ar pētnieku Juri Zviedrānu.

Uzzināsim par jaunākajiem atklājumiem saistībā ar Kurzemes Doma baznīcu Aizputē un Aizputes vecpilsētu, dosimies apmeklēt Tāšu Padures un Lažas Padures muižas.

Esat aicināti pieteikties līdz 21. martam šeit: https://goo.gl/forms/vBAxHuIwO4cnLbyB3 vai zvanot 28617307 (var pieteikties arī atsevišķu objektu apskatei). Vietu skaits ierobežots.

 
Līdz 31.martam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums
Otrdiena, 05 marts 2019 11:36

Atgādinām, ka līdz 2019. gada 31. martam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā.

Lasīt tālāk...
 
Bezmaksas juridiskās konsultācijas
Pirmdiena, 04 marts 2019 15:47

Tiesu izpildītāju dienās visā Latvijā sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas par parādnieka un piedzinēja tiesībām un pienākumiem

6. un 7. martā Tiesu izpildītāju dienās iedzīvotājiem būs iespēja saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas par parādnieka un piedzinēja tiesībām un pienākumiem. Konsultācijas klātienē varēs saņemt visu tiesu izpildītāju birojos visā Latvijā biroju darba laikā. Tāpat konsultācijas minētajā laikā varēs saņemt pa tālruni, zvanot uz zvērinātu tiesu izpildītāju birojiem.

Lasīt tālāk...
 


Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads