Pavasara Gadatirgus Aizputē nenotiks
Otrdiena, 05 maijs 2020 18:08

ATCELTS

Informējam, ka Covid-19 vīrusa izplatības un pulcēšanās aizlieguma dēļ tradicionālais Pavasara gadatirgus Aizputē tiek ATCELTS.

 
Iznākusi maija mēneša "Aizputes Avīze"
Otrdiena, 05 maijs 2020 07:43

maija avizes vaks

Iznākusi jaunā - maija "Aizputes Avīze". Par aktuālo novadā lasiet elektroniski šeit: http://www.aizputesnovads.lv/attachments/article/53/Avize_2020_maijs_Nr_120.pdf vai meklējiet drukātā formātā Aizputes un pagasta centros sākot no 5.maija pēcpusdienas!

 
Zināmi rezultāti Aizputes novada Nevalstisko organizāciju projektu konkursam
Ceturtdiena, 30 aprīlis 2020 12:02

nvo

29.aprīļa domes sēdē tika pieņemts lēmums piešķirt dotāciju NVO projektu realizācijai sešām Aizputes novada biedrībām.

Pamatojoties uz Nolikumu, kas apstiprināts 2020.gada 26.februāra novada domes sēdē ar lēmumu Nr.91, ņemot vērā projekta konkursa vērtēšanas komisijas sēdes 17.aprīļa lēmumu par finansiāla atbalsta piešķiršanu Aizputes novada nevalstisko organizāciju projektiem un Attīstības, Finanšu, budžeta un licencēšanas komiteju ieteikumiem, finansējums tiek piešķirts sešām novada biedrībām – visām konkursa pretendentēm. Konkursā piedalījās un finansējumu saņēma:

 1. Biedrības “Cīravas pagasta attīstības biedrība”, reģistrācijas Nr.40008118317, projekta “Lai acīm prieks” realizācijai EUR 997.50 apmērā. Projekta mērķis – Sakārtojot un ar sienas gleznojumiem padarot vizuāli pievilcīgu PII “Pīlādzītis” bijušās katlu mājas ēku, uzlabot ikdienas gaitu un brīvā laika pavadīšanas kvalitāti.
 2. Biedrības “KODOLS”, reģistrācijas Nr.40008114283, projekta “Būt veseliem vingrojot, sportojot un izglītojoties! realizācijai EUR 989.00 apmērā. Projekta mērķis – Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu gan izglītojot par veselīga uztura un kustības nozīmi, bezatkritumu saimniekošanu un dabas vērtībām, gan dodot pozitīvu impulsu un iespēju aktīvi darboties sporta aktivitātēs dažāda vecuma Aizputes novada un kaimiņu pagastu iedzīvotājiem, tādējādi popularizējot Aizputes novada iedzīvotājus - kā sportiski aktīvus, tīras vides atbalstītājus - Latvijā..
 3. Biedrības Biedrība „Mednieku klubs „Avots””, reģistrācijas Nr.40008014102, projekta “Reizēm ķeram arī zivis” realizācijai EUR 997.50 apmērā. Projekta mērķis- Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana un jauna infrastruktūras vides objekta izveide Cīravas pagasta teritorijā..
 4. Biedrības “Danga”, reģistrācijas Nr.40008248651, projekta “Orientēšanās poligoni Kazdangas muižas parkā un Misiņkalnā” realizācijai EUR 422.06 apmērā. Projekta mērķis –Kazdangas muižas parka un Misiņkalna apvidū izvietot patstāvīgus orientēšanās kontrolpunktus, kas kartes un mobilās aplikācijas Qrenteering palīdzību pieejama jebkuram Aizputes novada iedzīvotājiem un viesim jebkurā diennakts laikā visu gadu.
 5. Biedrības “Starpnozaru mākslas grupa SERDE”, reģistrācijas Nr.40008064993, projekta –“6.Starptautiskā koka restaurācijas darbnīca Aizputē 2020.” realizācijai EUR 820.00 apmērā. Projekta mērķis – ar ēku uzturēšanas tradīcijas un prasmju pārmatošanas piemēriem veicināt vietējo iedzīvotāju sapratni par kultūras mantojuma saglabāšanu, restaurāciju un uzturēšanu.
 6. Biedrības Aizputes sieviešu apvienība “INTEGRO, reģistrācijas Nr.40008106021, projekta ”Aizputes mazbānīša atgriešanās ziedu rotā” realizācijai EUR 991.50 apmērā. Projekta mērķis- Ar vides objektu “Ziedu mazbānītis” pievērst uzmanību Aizputes vēsturei un panākt, lai to uzlūkotu par pilsētas simbolu.

Apsveicam un vēlam veiksim projektu realizācijā!

 
Sākas meža ugunsnedrošais laikaposms
Piektdiena, 24 aprīlis 2020 18:39

ugunsbistamais periods

Informējam, ka Valsts meža dienesta ģenerāldirektors, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 412. punktu un hidrometeoroloģisko prognozi, ar 20.04.2020. rīkojumu Nr.65. noteicis meža ugunsnedrošā laikaposma sākumu visā valsts teritorijā sākot ar 2020. gada 24. aprīli.

Visiem iedzīvotājiem meža ugunsnedrošajā laikposmā, šogad tas ir no 24. aprīļa, uzturoties mežā, ir jāievēro ugunsdrošības prasības, ko nosaka“Ugunsdrošības noteikumi”.

Meža ugunsnedrošajā laikposmā aizliegts:

 • kurināt ugunskurus mežā un purvos (izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas);
 • atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies;
 • nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus;
 • veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un organizēt šaušanas nodarbības (izņemot atbilstoši ierīkotas vietas);
 • braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos, meža apsaimniekošanai un inženiertīklu uzturēšanai vai to avāriju novēršanai;
 • ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;
 • bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta attiecīgo teritoriālo struktūrvienību veikt jebkāda veida dedzināšanu (tai skaitā ciršanas atlieku dedzināšanu).

Bez tam informējam, ka pamatojoties uz Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 10.1 pantu Meža īpašnieks (valdītājs) pēc Valsts meža dienesta amatpersonas pieprasījuma veic meža ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc meža ugunsgrēka likvidācijas.

 
Pašvaldība lūdz neapmeklēt bērnu rotaļlaukumus
Piektdiena, 24 aprīlis 2020 13:12

UZMANĪBU

 
Iespēja piedalīties konkursā par Kazdangas vēsturi
Trešdiena, 22 aprīlis 2020 12:13

faktu labirints

Kazdangas muzejs izaicina visus pavadīt šo laiku interesanti un izzinoši, piedaloties muzeja sagatavotajā vēstures faktu labirintā, laikā, kad daudziem nav iespējams iziet no mājas, nenotiek aktīva sabiedriskā dzīve – koncerti, kino, izstādes, muzeju apmeklējums klātienē un kļuvis garlaicīgi.
Anketas beigās lūgums norādīt telefona numuru vai e-pastu, lai var sazināties ar konkursa uzvarētāju un vienoties par balvas saņemšanu. Vairāku pareizu atbilžu gadījumā konkursa uzvarētājs tiks noteikts izlozes kārtībā.
Lai Jums veicas!
Atbildes gaidīs līdz 20. maijam.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ0jBg86GyswV5OaAQCLsPCKOmGkB3J4RLffRk2ogp_pdL_A/viewform?usp=sf_link

 
Ģimenes ārsts var nosūtīt uz bezmaksas Covid-19 analīzēm
Trešdiena, 22 aprīlis 2020 11:51

ja klepus

Turpmāk ģimenes ārsts uz valsts apmaksātām COVID-19 analīzēm varēs nosūtīt ikvienu pacientu, kuram būs saslimšanas simptomi (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, kakla sāpes, apgrūtināta elpošana).

Ja parādās saslimšanas simptomi, jāsazinās ar savu ģimenes ārstu, kurš pēc tam pacientu nosūtīs uz analīzēm.
Pēc nosūtījuma uz izmeklējumu saņemšanas 12 darba stundu laikā laboratorija piezvanīs pacientam un vienosies par laiku un vietu, kur analīzes nodot.
Ja ģimenes ārsts izvērtēs, ka pacients pats nevar doties uz analīžu nodošanas punktu, analīzes veiks pie pacienta mājas.

Plašāka informācija Veselības ministrijas mājaslapā: https://bit.ly/3eHWFBi

 
Brīvpusdienu vai pārtikas paku nodrošināšana novada bērniem rit veiksmīgi
Pirmdiena, 20 aprīlis 2020 12:16

siltas pusdienas

14.aprīlī stājās spēkā Aizputes novada domes deputātu pieņemtais lēmums par nodrošinājumu ar brīvpusdienām valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, kas paredz nodrošināt ar brīvpusdienām Aizputes novada izglītojamos, kuri ir deklarēti Aizputes novadā un faktiski dzīvo Aizputes novadā, un kuri apmeklē pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības iestādes, valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā no 2020.gada 14.aprīļa līdz 2020.gada 31.maijam. Brīvpusdienas saņems Aizputes novada bērni no maznodrošinātām, trūcīgām, daudzbērnu ģimenēm, bērni invalīdi un bērni no ģimenēm, kuras izteikušas vēlmi saņemt brīvpusdienas.

Novada mācību iestādes ir veiksmīgi uzsākušas atbalsta programmu, un lielākā daļa bērnu, kuru vecāki pieteikušies, jau saņēmuši brīvpusdienas vai pārtikas pakas. Siltas pusdienas katru dienu tiek piegādātas (vai tuvāk skolai dzīvojošie – saņem paši) 63 Kalvenes pagasta bērniem un 50 Cīravas pagasta skolēniem, savukārt, pārtikas pakas reizi divās nedēļās saņem 384 Aizputes pilsētas skolēni, aptuveni 147 Aizputes pirmsskolas izglītības audzēkņi, 101 Aizputes pagasta skolēns, 39 Cīravas pirmsskolas bērni, 57 Kazdangas pagasta skolēni un 22 bērnudārza bērni. Kā informē izglītības iestāžu vadītāji, nodrošināmo bērnu skaits ir mainīgs, ar tendenci pieaugt, jo vairāki vecāki piesakās atbalstam tikai tagad.

Atgādinām, ka joprojām spēkā ir pulcēšanās aizliegums (izņemot ģimenes locekļi, kuri dzīvo kopā), un Aizputes pašvaldības policijai pēdējās nedēļās nācās aizrādīt par likuma nepildīšanu, tai skaitā arī nepilngadīgām personām – pēdējās divās nedēļās aizrādīts vismaz 24 reizes par pulcēšanos un Valsts policija sastādījusi 3 protokolus.

Lūdzam vecākus vēlreiz informēt savus bērnus par esošo ārkārtas situāciju un ievērot visus noteiktos drošības pasākumus!

 
Lielā Talka norisināsies 16. maijā
Ceturtdiena, 16 aprīlis 2020 10:34

liela talka

Ņemot vērā, pašreizējo situāciju Latvijā un visā pasaulē, kā arī paaugstinātas drošības un sociālās distancēšanās apstākļus, Lielā Talka šogad tiek organizēta, lielāku uzsvaru liekot uz individuālo talkošanu. Kā iepriekš tika ziņots, talka norisināsies 16.maijā, taču visus talkotājus aicinām izvēlēties vienu no sev piemērotākajiem un pašreizējos apstākļos pieļaujamajiem talkošanas formāliem.

Arī šogad Lielās Talkas moto ir “Mēs piederam nākotnei - Latvija pieder nākotnei!” un šogad šim sauklim ir arī papildus vēstījums: “Sakop savu sētu, Tava sēta – Latvija”. Tā mērķis ir veicināt izpratni, ka mums jārūpējas par savu sētu un pagalmu, kas veido valsti kopumā, jo visa Latvija ir mūsu kopīgā dzīves telpa. Šogad visus aicinām vairāk pievērsties savas apkārtnes sakārtošanai, ievērojot visus sociālās distancēšanās noteikumus, un izvēloties kādu no sekojošajiem formātiem:

SOLO talkas: talkojiet vienatnē, pastaigājoties pa mežu vai gar jūru, sakopjot savas mājas apkārti;

DUO talkas: talkojiet divatā. Ja esat vienas mājsaimniecības pārstāvji, tad talkojiet droši kopā, ja esat draugi vai paziņas, ievērojiet vismaz divu metru distanci;

ĢIMENES talkas: talkojiet visa ģimene kopā, bet ievērojiet, ka jums jābūt vienas mājsaimniecības pārstāvjiem.

Lasīt tālāk...
 
Uz laiku slēgts arī daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centrs
Trešdiena, 15 aprīlis 2020 13:45

centrs slegts

 
Priecīgas Lieldienas visiem Aizputes novada iedzīvotājiem!
Sestdiena, 11 aprīlis 2020 19:55

Priecīgas Lieldienas

 
No 14.aprīļa brīvpusdienas saņems Aizputes novada bērni no maznodrošinātām, trūcīgām, daudzbērnu ģimenēm, bērni invalīdi un bērni no ģimenēm, kuras izteikušas vēlmi saņemt brīvpusdienas
Ceturtdiena, 09 aprīlis 2020 10:40

box of food

 Otrdien, 7.aprīlī, Aizputes novada domes deputāti pieņēma lēmumu par nodrošinājumu ar brīvpusdienām valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā. Lēmums Nr.168 stājas spēkā 14.aprīlī un paredz nodrošināt ar brīvpusdienām Aizputes novada izglītojamos, kuri ir deklarēti Aizputes novadā un faktiski dzīvo Aizputes novadā, un kuri apmeklē pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības iestādes, valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā no 2020.gada 14.aprīļa līdz 2020.gada 31.maijam:

 1. pirmsskolas grupu 1,5 – 4 gadu vecuma bērnus no maznodrošinātām, trūcīgām, daudzbērnu ģimenēm un bērnus invalīdus;
 2. pirmsskolas 5 – 6 gadīgo grupu bērnus no maznodrošinātām, trūcīgām, daudzbērnu ģimenēm, bērnus invalīdus un pārējām ģimenēm, kuras izteikušas vēlmi saņemt brīvpusdienas;
 3. skolu 1.-9.klašu skolēnus no maznodrošinātām, trūcīgām, daudzbērnu ģimenēm, bērnus invalīdus un pārējām ģimenēm, kuras izteikušas vēlmi saņemt brīvpusdienas;
 4. Aizputes vidusskolas 10.-12.klašu skolēnus no maznodrošinātām, trūcīgām, daudzbērnu ģimenēm un bērnus invalīdus.
 5. Aizputes novada izglītības iestāžu vadītājiem organizēt brīvpusdienu piegādi izglītojamajiem mājās. Brīvpusdienu piegāde iespējama gan silta ēdiena, gan pārtikas pakas veidā. Kādā veidā piegādāt brīvpusdienas (siltās pusdienas vai pārtikas paka), lemj iestādes vadītājs.
 6. Pārtikas pakas vērtība vienā nedēļā 7.10 euro (5 x 1.42 euro). Pārtikas pakas netiks piegādātas ārpus Aizputes novada.
Lasīt tālāk...
 


Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads