Par izmaiņām invaliditātes noteikšanā ārkārtējās situācijas laikā
Otrdiena, 31 marts 2020 11:58

ratinkresl

Biežāk uzdotie jautājumi – par izmaiņām invaliditātes noteikšanā ārkārtējās situācijas laikā

Lasīt tālāk...
 
Par ārkārtējās situācijas ierobežojumu attiecināmību uz reliģisko organizāciju darbību
Otrdiena, 31 marts 2020 11:11

daugavgrivas bazn

            Ministru kabinets š. g. 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kurš šobrīd jau vairākkārt ir grozīts un papildināts (turpmāk – rīkojums), izsludināja valstī ārkārtējo situāciju un noteica vairākus būtiskus ierobežojumus, kas tieši attiecināmi arī uz reliģiskajām organizācijām.

            Rīkojuma 4.5. punkts paredz, ka neatkarīgi no apmeklētāju skaita tiek atcelti un aizliegti visi sabiedrībai publiski pieejamie svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta un atpūtas pasākumi (tai skaitā naktsklubos, diskotēkās), sapulces, gājieni un piketi (atbilstoši likumā “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” minētajām definīcijām), reliģiskās darbības, kas veicamas pulcējoties, tāpat tiek pārtraukts sporta klubu darbība. Savukārt rīkojuma 4.5.punkts nosaka ierobežot neorganizētu pulcēšanos kultūras, izklaides, atpūtas, ārpustelpu sporta un reliģisko norišu vietās, ja tajās vienlaikus pulcējas vairāk par 50 cilvēkiem. Turpat ir noteikts, ka kultūras, izklaides, ārpustelpu sporta un citas atpūtas vietas darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 8.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 23.00.

Lasīt tālāk...
 
Iznākusi aprīļa mēneša "Aizputes Avīze"
Pirmdiena, 30 marts 2020 13:35

aprilis AA

Aprīļa "Aizputes Avīzes" numurs ir iznācis un ir saņemams bez maksas Aizputē un pagastos, kā arī lasāms tiešsaitē: http://www.aizputesnovads.lv/attachmen…/…/53/Avize_Nr119.pdf

 
Covid-19 sasniedzis Aizputes novadu
Pirmdiena, 30 marts 2020 13:29

analizes

Diemžēl Covid-19 vīruss sasniedzis arī Aizputes novadu, liecina dati no Slimību profilakses un kontroles centra. Kā ziņots, vienam novadā deklarētam iedzīvotājam konstatēts pozitīvs testa rezultāts. Līdz ar to aicinām pastiprināti ievērot distancēšanos publiskās vietās un atceramies par jauno likumu - publiskās vietās pulcēšanās atļauta tikai pa divi vai ģimenes locekļu lokā.

 
Pārceļ nekustamā īpašuma samaksas termiņus
Piektdiena, 27 marts 2020 11:15

maja

Ņemot vērā 2020.gada 12.martā izsludināto ārkārtas stāvokli un likuma “Par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4.pantu, kas nosaka tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņus, Aizputes novada dome 25.marta sēdē nolēma pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus pirmajam un otrajam ceturksnim uz 2020.gada 15.augustu, vienlaicīgi ar trešā ceturkšņa termiņu. Tas nozīmē, ka līdz 2020.gada 15.augustam jāveic nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi par pirmo, otro un trešo ceturksni. Līdz 15.augustam papildus netiks aprēķinātas nokavējuma naudas par 2020.gada aprēķinu. Dome aicina pārceltos termiņus izmantot tiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuriem valstī izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ samazinās ieņēmumi un pastāv risks maksājuma paziņojumā norādītajos termiņos kavēt maksājumus. Pārējos iedzīvotājus un uzņēmumus aicinām savlaicīgi veikt maksājumus par pirmo un otro ceturksni, bet ne vēlāk kā līdz 15.augustam.

 
Izveidots vienotais informatīvais tālrunis par Covid-19
Trešdiena, 25 marts 2020 13:01

vienotais telefons

Lai sniegtu atbildes uz dažādiem iedzīvotāju jautājumiem saistībā ar Covid-19 un tā dēļ izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, Valsts kanceleja sadarbībā ar uzņēmumu "Tet" ir izveidojusi vienotu bezmaksas informatīvo diennakts tālruni 8345, informēja Valsts kancelejā. Vienotā tālruņa galvenais uzdevums ir palīdzēt iedzīvotājiem labāk orientēties informācijā, kas saistīta ar Covid-19, un palīdzēt saprast, kurā iestādē vērsties pēc palīdzības. Jautājumi tiek pieņemti gan latviešu, gan krievu valodā; galvenais nosacījums – zvanītājam jāatrodas Latvijas teritorijā. Ārzemēs esošie neskaidros jautājumus aicināti risināt, zvanot uz Konsulārās palīdzības diennakts tālruni. Tuvāk info šeit - https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/izveido-vienoto-diennakts-talruni-8345-ar-covid-19-saistito-jautajumu-noskaidrosanai.a353047/

 
Visus dokumentus iespējams iesniegt attālināti
Trešdiena, 25 marts 2020 13:00

izmanto eParakstu dari attālināti

 
Pirmajā mācību dienā attālinātās mācīšanās procesā ir iesaistījušies gandrīz visi Aizputes novada skolu skolēni
Otrdiena, 24 marts 2020 11:11

eklase logo

Pēc skolu direktoru sniegtajām ziņām pirmajā mācību dienā attālinātās mācīšanās procesā ir iesaistījušies gandrīz visi Aizputes novada skolu skolēni. Divi skolēni ir slimi, viens ir pazaudējis telefonu un nav piekļuve e – klasei, pašlaik skola paroles atjauno. Saziņai ar skolēnu skola izmanto e – klasi, e pastu, telefonu u.c. saziņas veidus. Aizputes vidusskola un Aizputes pagasta pamatskola izmanto mācību grāmatas, darba burtnīcas, skolēniem jau pazīstamās mācību platformas; Dzērves pamatskola, Kalvenes pamatskola, Māteru Jura Kazdangas pamatskola, Padures pamatskola papildus vēl izmanto sagatavotās darba mapes, kuras tiek nogādātās skolēniem.

Lasīt tālāk...
 
Aizputes novada biedrības un nodibinājumi vēl var pieteikties projektu konkursam
Pirmdiena, 23 marts 2020 15:00

rokas

Aizputes novada dome izsludina projektu konkursu Aizputes novada biedrībām un nodibinājumiem, kura ietvaros var saņemt pašvaldības atbalstu dažādu aktivitāšu veikšanai. Tam jābūt sabiedriski nozīmīgam, oriģinālam projektam Aizputes novadā, kas veicinātu iedzīvotāju informētību, izglītošanu un līdzdalību aktuālu novada problēmu risināšanā, sekmējot dzīves kvalitātes uzlabošanos. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir no 2020.gada 4.marta līdz 2020.gada 6.aprīlim.

Projektus var iesniegt elektroniski, vai atnesot uz Aizputes novada domes pastkastīti pie klientu apkalpošanas centra.

Sīkāka informācija: zvanot pa tālruni 63459150, vai rakstot uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Nolikums par finansiāla atbalsta piešķiršanu Aizputes novada nevalstisko organizāciju un nodibinājumu projektiem 2020.gadā

Pielikumi

Pieteikuma veidlapa
Projekta izmaksu tāme
Atskaite par projekta kopējā finansējuma izlietojumu
Atskaite par projekta darbības rezultātu pārskatu
Biedrību un nodibinājumu projektu konkursa vērtēšanas administratīvie kritēriji
Biedrību un nodibinājumu projektu konkursa vērtēšanas kvalitatīvie kritēriji

 
Par personas apliecinošiem dokumentiem ārkārtas situācijas laikā
Pirmdiena, 23 marts 2020 14:00

pases

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.1. un 4.8., 4.34., 4.35. un 4.36. apakšpunktos minēto, informējam, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk-PMLP) no šī gada 23. marta līdz ārkārtējās situācijas beigām visā Latvijā pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē. Tas nozīmē, ka no 2020. gada 23. marta klientiem tiks slēgtas visas 30 teritoriālās nodaļas.

Šajā laika posmā personām nebūs iespējams pieteikt un saņemt personu apliecinošus dokumentus (pasi, personas apliecības). PMLP informē, ja Latvijas Republikā izsniegtam personu apliecinošam dokumentam ir beidzies derīguma termiņš, tad šis personu apliecinošais dokuments joprojām ir izmantojams personas identificēšanai ārkārtējās situācijas izsludināšanas laikā. PMLP priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona var izdarīt izņēmumus attiecībā uz personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu, ja to prasa neatliekama vajadzība.

Neatliekamu jautājumu risināšanai saistībā ar personas apliecinošiem dokumentiem, (pasi, personas apliecību) lūdzam telefoniski sazināties ar tuvāko PMLP teritoriālo nodaļu vai PMLP Personu apliecinošu dokumentu departamenta Metodiskās vadības nodaļu: 67219244. Saziņai iesakām izmantot arī e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Ārzemnieki, kuri Latvijas Republikā uzturējās likumīgi līdz 2020.gada 13.martam un kuru likumīgās uzturēšanās termiņš beidzies pēc 2020.gada 13.marta, var turpināt uzturēties Latvijas Republikā ārkārtējās situācijas izsludināšanas laikā, nenoformējot jaunu uzturēšanās atļauju vai nesaņemot vīzu un saglabājot tiesības uz nodarbinātību, ja tādas ir noteiktas ar iepriekšminēto uzturēšanās atļauju vai vīzu.

Jānorāda, ka ārzemniekiem dokumenti uzturēšanās atļaujas un vīzas pieprasīšanai vai reģistrēšanai jāiesniedz tikai elektroniski, apstiprinot pieteikumu un pievienotos dokumentus ar drošu elektronisko parakstu vai nosūtot pa pastu.

Jautājumos, kuri saistīti ar uzturēšanās atļaujām un vīzām, PMLP aicina telefoniski sazināties ar PMLP teritoriālajām nodaļām, vai izmantot PMLP informatīvo tālruni: 67209400, vai sazināties pa e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Lai nodrošinātu klientu informēšanu, darbosies PMLP informatīvais tālrunis: 67209400 un par PMLP sniegtajiem pakalpojumiem ir iespējams sazināties ar PMLP teritoriālajām nodaļām, kuru kontakti pieejami PMLP oficiālajā tīmekļvietnē: www.pmlp.gov.lv.

 
Par bēru organizēšanu
Pirmdiena, 23 marts 2020 12:48

beeres

Valsts ārkārtas stāvokļa dēļ viens no atļautajiem cilvēku pulcēšanās iemesliem ir bēres, kurās drīkst būt vienkopus ne vairāk kā 50 personas. Organizējot bēres, lūdzam ņemt vērā:

  • vienkopus ne vairāk kā 50 cilvēki;
  • censties ievērot 2 m distanci vienam no otra;
  • valkāt sejas aizsargmaskas;
  • līdzjūtību izteikt mutiski, izvairoties no fiziska kontakta.

Valsts Veselības inspekcija aicina rūpīgi izsvērt personu loku, ko aicināt uz bērēm. Palicējiem iespēju robežās vēlams aicināt uz atvadīšanos tikai tuvākos piederīgos, iespējams, pat atcelt bēru mielastu. Attālākiem atvadīties gribētājiem lūgums respektēt mirušā tuviniekus un atvadīties no mirušā PĒC oficiālās pasākuma daļas individuāli.

Aizputes novada kapu saimniecības pārzinis un bēru organizators Guntis Skuja aicina būt atbildīgiem vienam pret otru šajā sarežģītajā situācijā un ievērot valsts ārkārtas stāvokļa paredzētos noteikumus arī, organizējot bēres.

 
Iebraucējiem lūdz ievērot pašizolācijas režīmu
Pirmdiena, 23 marts 2020 12:40

social distanting

Aizputes pašvaldības policija informē, ka pagājušā nedēļā tika ziņots par 6 personām, kas neatrodas pašizolācijas režīmā, bet brīvi apmeklē sabiedriskas vietas. Policijas darbinieki veica pārrunas un izteica brīdinājumu konkrētajām personām.
Atgādinām, ka noteikts obligātais pašizolācijas periods 14 dienas attiecas uz atbraukušajām personām no ārvalstīm pēc ārkārtas stāvokļa izsludināšanas. Ir pieļaujama personas iziešana pastaigāties svaigā gaisā nomaļās vietās, ieteicama sejas maskas lietošana.
Neievērojot ārkārtas situācijas noteiktos drošības pārkāpumus, var saņemt sodu. Administratīvo pārkāpumu kodekss paredz naudas sodu fiziskām personām no 10 līdz 700 EUR, juridiskām personām no 140 līdz 2800 EUR. Krimināllikums paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz 1 gadam, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu.
Pašvaldības policija aicina iedzīvotājus informēt par šiem pārkāpējiem, zvanot uz 110 vai 26475143, nosaucot šīs personas vārdu, uzvārdu un vēlams atrašanās vai dzīvesvietu. Informācija tiek pieņemta konfidenciāli, neizpaužot ziņotāja identitāti.
AIZPUTES NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJA AICINA IEDZĪVOTĀJUS BŪT ATBILDĪGIEM UN SAUDZĒT SEVI UN APKĀRTĒJOS!
 


Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads