Brīdina par šķidro kūtsmēslu izvešanu
Ceturtdiena, 07 maijs 2020 09:24

SAN 1192 pages to jpg 0002

 
Mobilais mamogrāfs Aizputē
Trešdiena, 06 maijs 2020 14:06

mamografs

Mobilais mamogrāfs no VESELĪBAS CENTRA 4 plāno ierasties Aizputē Atmodas 17 - 25. un 26.maijā. Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc tikai pēc iepriekšēja pieraksta! Pieraksts notiek pa telefonu 27 86 66 55. Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros, izmeklējums ir BEZ MAKSAS (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma). Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - 3 EUR.

 
Varēs nodot lielgabarīta atkritumus
Trešdiena, 06 maijs 2020 11:58

lielgabarita atkritumi

Maija mēnesī Aizputes novada centrā Aizputē divās trešdienās un divās sestdienās varēs nodot lielgabarīta mēbeles, neizjauktu sadzīves tehniku un logu stiklus. Pieņemti tiks tikai minētie sadzīves atkritumi.

Konteineri atradīsies Atmodas ielā 30B (kā katru gadu), Aizputē.

Pieņemšanas laiki:

trešdien, 13.05.2020.   16:00—19:00;

sestdien, 16.05.2020. 10:00 – 13:00;

trešdien, 20.05.2020. 16:00—19:00;

sestdien, 23.05.2020. 10:00 – 13:00

Lūdzu ievērot noteikumus un nevest ikdienas sadzīves atkritumus!

                                                                                          Aizputes novada domes administrācija

 
Atsākti būvniecības darbi realizējot projektu „Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē”
Trešdiena, 06 maijs 2020 08:20

nap es akuAKU

SIA “AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” 2020. gadā turpinās Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.3.1.0/17/I/023 “Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē” realizāciju. Projekta kopējie izdevumi ir 1 002 884,30 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi ir 828 830,00 EUR. Atbalsta summa 81,12% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 672 363,16 EUR, no tās Kohēzijas Fonda finansējums sastāda 81,12% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 672 363,16 EUR. Privātais attiecināmais finansējums ir 18,88% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 156 466,84 EUR. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi ir privāts finansējums kopā sastāda 174 054,30 EUR.

Lasīt tālāk...
 
Pavasara Gadatirgus Aizputē nenotiks
Otrdiena, 05 maijs 2020 18:08

ATCELTS

Informējam, ka Covid-19 vīrusa izplatības un pulcēšanās aizlieguma dēļ tradicionālais Pavasara gadatirgus Aizputē tiek ATCELTS.

 
Iznākusi maija mēneša "Aizputes Avīze"
Otrdiena, 05 maijs 2020 07:43

maija avizes vaks

Iznākusi jaunā - maija "Aizputes Avīze". Par aktuālo novadā lasiet elektroniski šeit: http://www.aizputesnovads.lv/attachments/article/53/Avize_2020_maijs_Nr_120.pdf vai meklējiet drukātā formātā Aizputes un pagasta centros sākot no 5.maija pēcpusdienas!

 
Aug sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējas Kurzemē
Piektdiena, 01 maijs 2020 00:00

KV projekta ofic logo ansamblis

pexels photo 121848 large

Pēdējo trīs gadu laikā kurzemniekiem pieejamais sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu (SBSP) klāsts kļuvis plašāks - ne tikai izveidotas jaunas pakalpojumu sniegšanas vietas, bet arī sociālie dienesti un atsevišķi pakalpojumu sniedzēji ir dažādojuši pakalpojumu klāstu, liecina Kurzemes plānošanas reģiona veiktais deinstitucionalizācijas plāna 2017.- 2020. gadam ieviešanas progresa izvērtējums.

“Deinstitucionalizācijas process Kurzemē sekmīgi turpinās, ko apliecina arvien plašākas iespējas saņemt sev nepieciešamos sociālos pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai. Esam pateicīgi pašvaldībām par sadarbību un ieguldījumu sociālo dienestu kapacitātes attīstīšanā, pakalpojumu dažādošanā atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām un alternatīvu risinājumu meklēšanā bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un personu ar garīga rakstura traucējumiem ievietošanai institūcijās,” stāsta Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra Miķelsone - Slava.

Lasīt tālāk...
 
Zināmi rezultāti Aizputes novada Nevalstisko organizāciju projektu konkursam
Ceturtdiena, 30 aprīlis 2020 12:02

nvo

29.aprīļa domes sēdē tika pieņemts lēmums piešķirt dotāciju NVO projektu realizācijai sešām Aizputes novada biedrībām.

Pamatojoties uz Nolikumu, kas apstiprināts 2020.gada 26.februāra novada domes sēdē ar lēmumu Nr.91, ņemot vērā projekta konkursa vērtēšanas komisijas sēdes 17.aprīļa lēmumu par finansiāla atbalsta piešķiršanu Aizputes novada nevalstisko organizāciju projektiem un Attīstības, Finanšu, budžeta un licencēšanas komiteju ieteikumiem, finansējums tiek piešķirts sešām novada biedrībām – visām konkursa pretendentēm. Konkursā piedalījās un finansējumu saņēma:

 1. Biedrības “Cīravas pagasta attīstības biedrība”, reģistrācijas Nr.40008118317, projekta “Lai acīm prieks” realizācijai EUR 997.50 apmērā. Projekta mērķis – Sakārtojot un ar sienas gleznojumiem padarot vizuāli pievilcīgu PII “Pīlādzītis” bijušās katlu mājas ēku, uzlabot ikdienas gaitu un brīvā laika pavadīšanas kvalitāti.
 2. Biedrības “KODOLS”, reģistrācijas Nr.40008114283, projekta “Būt veseliem vingrojot, sportojot un izglītojoties! realizācijai EUR 989.00 apmērā. Projekta mērķis – Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu gan izglītojot par veselīga uztura un kustības nozīmi, bezatkritumu saimniekošanu un dabas vērtībām, gan dodot pozitīvu impulsu un iespēju aktīvi darboties sporta aktivitātēs dažāda vecuma Aizputes novada un kaimiņu pagastu iedzīvotājiem, tādējādi popularizējot Aizputes novada iedzīvotājus - kā sportiski aktīvus, tīras vides atbalstītājus - Latvijā..
 3. Biedrības Biedrība „Mednieku klubs „Avots””, reģistrācijas Nr.40008014102, projekta “Reizēm ķeram arī zivis” realizācijai EUR 997.50 apmērā. Projekta mērķis- Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana un jauna infrastruktūras vides objekta izveide Cīravas pagasta teritorijā..
 4. Biedrības “Danga”, reģistrācijas Nr.40008248651, projekta “Orientēšanās poligoni Kazdangas muižas parkā un Misiņkalnā” realizācijai EUR 422.06 apmērā. Projekta mērķis –Kazdangas muižas parka un Misiņkalna apvidū izvietot patstāvīgus orientēšanās kontrolpunktus, kas kartes un mobilās aplikācijas Qrenteering palīdzību pieejama jebkuram Aizputes novada iedzīvotājiem un viesim jebkurā diennakts laikā visu gadu.
 5. Biedrības “Starpnozaru mākslas grupa SERDE”, reģistrācijas Nr.40008064993, projekta –“6.Starptautiskā koka restaurācijas darbnīca Aizputē 2020.” realizācijai EUR 820.00 apmērā. Projekta mērķis – ar ēku uzturēšanas tradīcijas un prasmju pārmatošanas piemēriem veicināt vietējo iedzīvotāju sapratni par kultūras mantojuma saglabāšanu, restaurāciju un uzturēšanu.
 6. Biedrības Aizputes sieviešu apvienība “INTEGRO, reģistrācijas Nr.40008106021, projekta ”Aizputes mazbānīša atgriešanās ziedu rotā” realizācijai EUR 991.50 apmērā. Projekta mērķis- Ar vides objektu “Ziedu mazbānītis” pievērst uzmanību Aizputes vēsturei un panākt, lai to uzlūkotu par pilsētas simbolu.

Apsveicam un vēlam veiksim projektu realizācijā!

 
Sākas meža ugunsnedrošais laikaposms
Piektdiena, 24 aprīlis 2020 18:39

ugunsbistamais periods

Informējam, ka Valsts meža dienesta ģenerāldirektors, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 412. punktu un hidrometeoroloģisko prognozi, ar 20.04.2020. rīkojumu Nr.65. noteicis meža ugunsnedrošā laikaposma sākumu visā valsts teritorijā sākot ar 2020. gada 24. aprīli.

Visiem iedzīvotājiem meža ugunsnedrošajā laikposmā, šogad tas ir no 24. aprīļa, uzturoties mežā, ir jāievēro ugunsdrošības prasības, ko nosaka“Ugunsdrošības noteikumi”.

Meža ugunsnedrošajā laikposmā aizliegts:

 • kurināt ugunskurus mežā un purvos (izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas);
 • atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies;
 • nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus;
 • veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un organizēt šaušanas nodarbības (izņemot atbilstoši ierīkotas vietas);
 • braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos, meža apsaimniekošanai un inženiertīklu uzturēšanai vai to avāriju novēršanai;
 • ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;
 • bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta attiecīgo teritoriālo struktūrvienību veikt jebkāda veida dedzināšanu (tai skaitā ciršanas atlieku dedzināšanu).

Bez tam informējam, ka pamatojoties uz Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 10.1 pantu Meža īpašnieks (valdītājs) pēc Valsts meža dienesta amatpersonas pieprasījuma veic meža ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc meža ugunsgrēka likvidācijas.

 
Pašvaldība lūdz neapmeklēt bērnu rotaļlaukumus
Piektdiena, 24 aprīlis 2020 13:12

UZMANĪBU

 
Iespēja piedalīties konkursā par Kazdangas vēsturi
Trešdiena, 22 aprīlis 2020 12:13

faktu labirints

Kazdangas muzejs izaicina visus pavadīt šo laiku interesanti un izzinoši, piedaloties muzeja sagatavotajā vēstures faktu labirintā, laikā, kad daudziem nav iespējams iziet no mājas, nenotiek aktīva sabiedriskā dzīve – koncerti, kino, izstādes, muzeju apmeklējums klātienē un kļuvis garlaicīgi.
Anketas beigās lūgums norādīt telefona numuru vai e-pastu, lai var sazināties ar konkursa uzvarētāju un vienoties par balvas saņemšanu. Vairāku pareizu atbilžu gadījumā konkursa uzvarētājs tiks noteikts izlozes kārtībā.
Lai Jums veicas!
Atbildes gaidīs līdz 20. maijam.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ0jBg86GyswV5OaAQCLsPCKOmGkB3J4RLffRk2ogp_pdL_A/viewform?usp=sf_link

 
Ģimenes ārsts var nosūtīt uz bezmaksas Covid-19 analīzēm
Trešdiena, 22 aprīlis 2020 11:51

ja klepus

Turpmāk ģimenes ārsts uz valsts apmaksātām COVID-19 analīzēm varēs nosūtīt ikvienu pacientu, kuram būs saslimšanas simptomi (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, kakla sāpes, apgrūtināta elpošana).

Ja parādās saslimšanas simptomi, jāsazinās ar savu ģimenes ārstu, kurš pēc tam pacientu nosūtīs uz analīzēm.
Pēc nosūtījuma uz izmeklējumu saņemšanas 12 darba stundu laikā laboratorija piezvanīs pacientam un vienosies par laiku un vietu, kur analīzes nodot.
Ja ģimenes ārsts izvērtēs, ka pacients pats nevar doties uz analīžu nodošanas punktu, analīzes veiks pie pacienta mājas.

Plašāka informācija Veselības ministrijas mājaslapā: https://bit.ly/3eHWFBi

 


Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads