Līdz 15.augustam veicams kārtējais nodokļa maksājums
Trešdiena, 08 augusts 2018 14:43

Atgādinām, ka līdz 2018. gada 15.augustam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu).

Lasīt tālāk...
 
Turpinās darbi, realizējot projektu „Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē”
Pirmdiena, 06 augusts 2018 15:35

nap es aku

 SIA “AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” ir uzsācis Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.3.1.0/17/I/023 “Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē” realizāciju. Projekta kopējie izdevumi ir 1 002 884,30 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi ir 828 830,00 EUR. Atbalsta summa 81,12% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 672 363,16 EUR, no tās Kohēzijas Fonda finansējums sastāda 81,12% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 672 363,16 EUR. Privātais attiecināmais finansējums ir 18,88% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 156 466,84 EUR. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi ir privāts finansējums kopā sastāda 174 054,30 EUR.

Šī gada 19.aprīlī SIA “AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” un būvuzņēmējs AS “UPB” noslēdza būvdarbu līgumu “Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē”. 23.maijā no Aizputes novada būvvaldes ir saņemta akceptēta būvatļauja būvdarbu uzsākšanai.

Lasīt tālāk...
 
Aizputes pilsētas sabiedriskā pirts
Piektdiena, 03 augusts 2018 15:41

   AIZPUTES PILSĒTAS SABIEDRISKĀ PIRTS

ar šī gada 9. augustu atsāk darbu

DARBA LAIKS

Dāmām – ceturtdien, 14ºº -21ºº
Kungiem – piektdien, 14ºº -22ºº

SIA "AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS"

 
Par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem
Ceturtdiena, 02 augusts 2018 21:48

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2018.gada 26.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.88 (protokols Nr.30, 2.p.) „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas RAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem”.

Pielikumā: lēmuma Nr.88 kopija uz 3 lapām

 
Kazdangas pagastā tiks izkliedēti šķidrie kūtsmēsli
Pirmdiena, 30 jūlijs 2018 23:29

Cienījamie Kazdangas pagasta iedzīvotāji!

SIA „EGLAT" paziņo, ka veicot savu saimniecisko darbību laika posmā no 30. jūlija līdz 03. augustam uz lauksaimniecībā izmantojamām zemēm Kazdangas pagastā tiks izkliedēti škidrie kūtsmēsli.

Kūtsmēslu izvešana līdz laukam notiks ar piekabi-cisternu, tāpēc samazinot smakas izplatību transportēšanas laikā.

MARŠRUTS
Ozolāji- Skabuļi- Jaunskabuļi- Saules- Lejas skabuļi- Ozolāji

Izkliedēšanas process tiks veikts ar LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.834 „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimniecības darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem" (23.12.2014.)

Iepriekš atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Ar cieņu un cerībā uz sapratni,
SIA „Eglat" valdes priekšsēdētājs Ejvind Gyldenkaerne

Tālrunis uzziņām:
63459044
28319149

 
SIA Eko Kurzeme informē
Piektdiena, 27 jūlijs 2018 14:39

SIA Eko Kurzeme informē

 
Būs pieejams papildus finansiālais atbalsts attīstībai mazajām lauku saimniecībām, uzņēmumiem un zivsaimniecībām
Ceturtdiena, 26 jūlijs 2018 13:20

Otrdien, 24. jūlijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sadarbībā ar akciju sabiedrību “Attīstības finanšu institūcija Altum” (Altum) sagatavoto noteikumu projektu lauku uzņēmēju un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu piešķiršanas nosacījumiem. Noteikumu projekts paredz, ka aizdevumus varēs saņemt lauksaimniecības un lauku saimnieciskās darbības veicēji lauku reģionos, uzņēmējdarbības uzsācēji, kā arī zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēji. Tādējādi aizdevumu programma papildinās finanšu tirgū pieejamo kredītiestāžu finansējumu.

Lasīt tālāk...
 
Pagarināts iesniegšanas termiņš pilsētas robežzīmes “Aizpute” skiču konkursam
Ceturtdiena, 26 jūlijs 2018 08:57

Aizputes novada domes deputāti domes sēdē nolēma pagarināt pilsētas robežzīmes “Aizpute” skiču konkursu. Konkursa uzvarētāja atalgojums 300 EUR; otrās vietas ieguvējs saņems 100 EUR un trešās vietas ieguvējs saņems 50 EUR.

Konkursa dalībniekam līdz 2018. gada 14. augustam jāizstrādā unikāls vides dizaina objekts, kas veicinās Aizputes atpazīstamību un būs paliekoša pilsētvides tēla sastāvdaļa.

Lasīt tālāk...
 
Dabas izzināšanas aktivitātes Kazdangā
Trešdiena, 25 jūlijs 2018 11:57

  Foto: Ritvars RekmanisBiedrības “KODOLS” projekts “Daba, vide, vēsture - saglabājama un popularizējama Latvijas bagātība!” 2018.gada Aizputes novada NVO projektu konkursā ieguva domes līdzfinansējumu.

Projekta aktivitāšu ietvaros kā neiztrūkstoša vērtība bija dabas izzināšana, dodot iespēju jauniešiem iepazīt dabu, prast saskatīt un saudzēt ne tikai to, kas ir liels un lielāks par pašu, bet pamanīt arī to, kas ir mazs un sīks. Vai tas būtu kukainītis, kuru iespējams apskatīt tikai pietupjoties vai paņemot plaukstā, taurenītis, kuru iespējams aplūkot to mierīgi vērojot un aizturot elpu, sēne vai augs, kuru ieraudzīt un iepazīt – nevis samīt vai tikai noplūkt sava prieka pēc.

Lasīt tālāk...
 
Kapu svētki Lažas pagasta kapsētās
Otrdiena, 24 jūlijs 2018 10:11

5.augustā
pl.12:00 Vārsberģu
pl. 12:30 Pilskalna

18.augustā
pl.11:00 Sarkanvalka
pl.12:00 Gobzemju

 
Informācija pensionāriem!
Pirmdiena, 23 jūlijs 2018 13:14

Šobrīd aktuāls ir jautājums par informācijas saņemšanu par pensiju apmēriem un piemaksām. Informējam, ka saņemt konsultāciju par pensiju apmēriem un piemaksām iespējams tikai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, ierodoties personīgi un uzrādot personu apliecinošus dokumentus. Ja nevēlaties braukt klātienē uz kādu no VSAA nodaļām, tad Aizputes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā ir iespējams aizpildīt iesniegumu, lai saņemtu izziņu par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumiem.

Lasīt tālāk...
 
Aizputes novada TIC informācija
Pirmdiena, 23 jūlijs 2018 13:08

No 7. augusta Aizputes novada Tūrisma informācijas un mūžizglītības centra izstāžu zālē būs apskatāma Aizputes 770 gadei veltīta izstāde “Aizpute vēsturiskajās kartēs un plānos”

Izstādē apskatāmi līdz šim nepublicētie 18.-20.gs. Aizputes pilsētas un apkārtnes kartes un plāni, kuru oriģināli glabājas Latvijas Valsts vēstures arhīvā, ataino pilsētas teritoriālās izmaiņas, nekustamo īpašumu robežas, administratīvo stāvokli, kā arī sniedz iespējas nākotnes teritoriālā plānojuma izstrādāšanai.

Lasīt tālāk...
 


Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads