Iepirkumi 2014

Publicēšanas datums

Iepirkuma priekšmets

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma izpildītājs

Līgumcena, EUR (bez PVN)

11.12.2014

Tebras upes ūdensteces atbrīvošana no kokiem un lielizmēra atkritumiem

Iepirkuma identifikācijas numurs: AND 2014/20. Piedāvājumus iesniegt līdz 2014.gada 23. decembrim plkst.10:00

Nolikums
Pielikums nr. 6
Pielikums nr. 7

Lēmums

 29.12.2014

IK" Servis RJ"

Līgums

 3500,-
25.11.2014

„Tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2015.gadā Aizputes pilsētā.”

Pasūtījuma identifikācijas numurs AND 2014/19. Iesniegšana līdz līdz 2014.gada 9.decembrim plkst.10:00.

Nolikums

09.12.2014

SIA "Aizputes ceļinieks"

Līgums

29950,66
21.11.2014

"Aizputes pilsētas ielu ziemas uzturēšanas darbi 2015. gadā."

Identifikācijas Nr. AND 2014/18
Iesniegšana līdz 03.12.2014, plkst. 10:00

Nolikums

05.12.2014

SIA "Aizputes ceļinieks"

Līgums

33550,20
14.11.2014

Ielu un ceļu tīrīšana Lažas pagastā 2014/2015.gada ziemas periodā

Iepirkuma identifikācijas Nr. LPP 2014/5.

Nolikums

 27.11.2014 SIA "Hemp trade" 8.99 EUR/km
12.11.2014

Pārtikas iepirkums Aizputes pagasta pamatskolai

Pasūtījuma identifikācijas numurs APP2014/7. Piedāvājumus iesniegt līdz 24.novembrim plkst.9.00 Aizputes pagasta pārvaldē –  „Krustceļi”,  Aizputes pagasts, Aizputes novads, LV-3456.

Iepirkumā ,,Pārtikas iepirkums Aizputes pagasta pamatskolai’’; Identifikācijas Nr. APP 2014/7 – PIETEIKUMĀ DALĪBAI un FINANŠU PIEDĀVĀJUMĀ (Pielikums Nr. 1 nolikumam  ,,Pārtikas iepirkums Aizputes pagasta pamatskolai’’) piedāvājumus iesniegt EURO valūtā.

Nolikums

Protokols nr 23.

Protokols nr. 24

01.12.2014

1.daļa
SIA "Ipa"

2. un 5.daļa
SIA "Kabuleti Fruit"

3.daļa
SIA "Kuldīgas maizes ceptuve"

4.daļa
SIA "ADS Pagrabs"

6. un 8.daļa
SIA "Futurus Food"

7.daļa
SIA "Bajards"

9.daļa
Z/s "Vizbuļi

1.daļa 2251,00

2. un 5.daļa 1689,80

3.daļa 1423,10

4.daļa 752,80

6. un 8.daļa
2333,88

7.daļa
1891,61

9.daļa
560,00

 12.11.2014

„Jaunas automašīnas iegāde Aizputes novada Kazdangas pagasta pārvaldes vajadzībām”

Identifikācijas Nr. ANDKPP 2014/9. Atvēršana 2014. gada 25. novembrim plkst. 11:00 Kazdangas pagasta pārvaldē.

Nolikums
Līgums

 28.11.2014 SIA "Ardala" 13450,00
05.11.2014

“Ielu un ceļu mehanizēta tīrīšana Kalvenes pagastā 2014./2015.gada ziemas sezonā”.

Identifikācijas nr. KPP 2014/3. Piedāvājumus iesniegt līdz 20.11.2014. plkst.10:00, Kalvenes pagasta pārvaldē, Skolas ielā 21, Kalvene, Kalvenes pag., Aizputes nov., LV-3443.

Nolikums

20.11.2014. SIA „Taku meistars” un ZS „Liedagi”   13,00 EUR/km
13.10.2014

Ielu un ceļu tīrīšana Aizputes pagastā 2014./2015.gada ziemas periodā

Pasūtījuma identifikācijas numurs APP2014/6. Piedāvājumus iesniegt līdz 24.oktobrim plkst.10.00 Aizputes pagasta pārvaldē –  „Krustceļi”,  Aizputes pagasts, Aizputes novads, LV-3456

Nolikums

Protokols

29.10.2014  Z/s "Sprīdīši" 4000,00
13.10.2014

Kurināmās malkas iegāde  Aizputes pagastā  

Pasūtījuma identifikācijas numurs APP2014/5. Piedāvājumus iesniegt līdz 24.oktobrim plkst.10.00 Aizputes pagasta pārvaldē –  „Krustceļi”,  Aizputes pagasts, Aizputes novads, LV-3456

Nolikums

Protokols

29.10.2014 SIA "Krauzers" 16380,00
08.10.2014

 „Jaunas automašīnas iegāde Aizputes novada  Lažas pagasta pārvaldes vajadzībām”

Identifikācijas Nr. LPP 2014/3
Iesniegšana līdz 20.10.2014, plkst. 14:00

Nolikums

 20.10.2014. SIA "ARDALA"  12606.61
07.10.2014

„Ēkas rekonstrukcija Katoļu ielā 5, Aizputē”

Iepirk. id. nr. AND 2014/17.
Iesniegšana līdz 22.10.2014, plkst. 10:00

Nolikums

Pielikumi

Jautājums - Atbilde

Atvēršanas protokols

29.10.2014  SIA "TAP" 87912,17
22.09.2014

"Dzesētavu iegāde Aizputes novada vajadzībām"

Iepirk. id. nr. AND 2014/16.
Iesniegšana līdz 07.10.2014, plkst. 10:00

Nolikums

 10.10.2014 SIA "Latvijas Safari Klubs"  12705,00
29.08.2014

Daudzīvokļu dzīvojamās mājas jumta renovācija Ziedu ielā 1, Rokasbirzs, Aizputes pagasts, Aizputes novads

Iepirkuma identifikācijas nr. APP2014/4. Piedāvājumus iesniegt līdz 09.09.2014. pl.15.00 Aizputes pagasts pārvaldē pie sekretāres; adrese: “Krustceļi”, Aizputes pagasts, Aizputes novads.

Nolikums

Pielikumi

Protokols

16.09.2014  SIA "AB Būvniecība"  15747,80
25.08.2014

TEHNISKĀ PROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA OBJEKTAM
„Tebras ielas, Krasta ielas un gājēju trepju rekonstrukcija Aizputē”

Iepirk. id. nr. AND 2014/15.
Iesniegšana līdz 09.09.2014, plkst. 10:00

Nolikums
Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3

Jautājumi/atbildes

Iepirkuma atvēršanas protokols

17.09.2014

SIA "RDM Birojs"

Līgums

1920,00
19.08.2014

 

Par skolēnu pusdienu sagatavošanu, piegādi un izsniegšanu Māteru Jura Kazdangas pamatskolā.

Identifikācijas Nr. ANDKPP 2014/8. Jāiesniedz līdz 2014. gada 2 septembrim  pulk. 10.00. Atvēršana 2014. gada 2 septembrim  pulk. 10.00. Ķiršu gatve 1, Kazdangas pag., Aizputes novads.

Nolikums

03.09.2014  SIA "Juna - 1" 26716,53
19.08.2014

„Saimniecības preču un mazgāšanas līdzekļu piegāde „SIA Pansionāts Rokaiži””

Iepirk.id.nr.PR2014/9. Atvēršana 27.08.14, plkst.10.30. kontaktpersona E.Lasmane, tel. 63440362

Nolikums

Protokols

09.09.2014 SIA "Depo DIY", SIA "Selding", SIA "Prāna KO" 11138.81
 

Informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu

Autoruzraudzības līgums noslēgts ar SIA Senbūve, 40003621495 Lilastes iela 1-26, Rīga
Lēmuma pieņemšanas datums 05/08/2014 Iepirkuma identifikācijas numurs: ANDKPP 2014/7
Līgums ir saistīts ar projektu ERAF," Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Aizputes novada Kazdangas pagasta Kazdangas ciemā 2. kārta"
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/CFLA/036/090

Līgums 1. lpp
Līgums 2. lpp
Līgums 3. lpp
Līgums 4. lpp

05.08.2014 SIA "Senbūve"  3990,00
01.08.2014

„Medicīnas preču piegāde SIA „Pansionāts Rokaiži’’’’

atvēršana 12.08.14, plkst.11.00. kontaktpersona E.Lasmane, tel. 63440362

Nolikums
Protokols

12.08.2014 SIA "NMS Elpa"  18906.64
29.07.2014

"Sporta inventāra iegāde Aizputes novada izglītības iestādēs"

Iepirkuma ident. nr. AND 2014/14.
Piedāvājumus iesniegt līdz 12.08.2014. pl. 10:00.

Nolikums
Pielikums

22.08.2014

 SIA Daugavpils pilsētas V.Fjodorova "Planēta"

Līgums

Vienošanās

 6031,79
28.07.2014

Degvielas iegāde SIA "Pansionāts Rokaiži"

id.Nr.PR2014/7. atvēršana 08.08.14, plkst.10.30. kontaktpersona E.Lasmane, tel. 63440362

Nolikums

 11.08.2014 SIA "Astarte-nafta"  5705.40
24.07.2014

 

Dzīvojamās ēkas rekonstrukcijas darbi Tebras gatve 6, Kazdangas pag., Aizputes novads

Pasūtījuma identifikācijas numurs ANDKPP 2014/6. Piedāvājumu atvēršanas laiks: Ķiršu gatvē - 1, Kazdangas pagasts Kazdangas pagasta pārvaldes vadītāja kabinetā, 2014.gada 5. augusts plkst. 10.00.

Nolikums

Pielikumi

Tāme

 11.08.2014 SIA "VEGA 1" 42282,13
14.07.2014

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules iela 3, Aizputē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Identifikācijas Nr. AN 2014/02 ERAFIesniegšana SIA “Aizputes nami” , Atmodas ielā 31, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456 līdz 2014.gada 18.augustam plkst. 16:00. Atvēršana 2014.gada 18.augustā plkst.16:00.

Nolikums

Pielikumi

Pieteikšanas termiņš tiek pagarināts līdz 04.09.2014. plkst.16:00. Izdarītas izmaiņas konkursa Nolikumā, līguma projektā, tāmēs (skat. pievienotos dokumentus). Tehniskajā dokumentācijā izmaiņas nav veiktas.
 
 10.09.2014 SIA “Skorpions VS”  194856.72
08.07.2014

 

„Saimniecības un higiēnas preču piegāde „SIA Pansionāts Rokaiži”

Iepirk.id.nr.PR2014/3.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2014.gada 11.augustam plkst.10.00. Piedāvājumi iesniedzami SIA „Pansionāts Rokaiži” grāmatvedībā, Aizputes novadā, Kazdangas pag., Rokaižos

Nolikums

Protokols

11.08.2014 SIA "TZMO Latvija" 10827.44
04.07.2014

 

„Malkas iegāde Aizputes novada SIA „Pansionāts Rokaiži”

Iepirkuma identifikācijas Nr. PR 2014/9. Pasūtījuma piedāvājumi iesniedzami SIA „Pansionāts Rokaiži” grāmatvedībā, Aizputes novadā, Kazdangas pag., Rokaižos ne vēlāk kā līdz 2014.gada 14. augustam plks.10:00

Nolikums

Protokols

 14.08.2014 SIA "Krauzers"  14700.00
03.07.2014

Daudzīvokļu dzīvojamās mājas jumta rekonstrukcija Kalna ielā 7, Kūdra, Aizputes pagasts, Aizputes novads

Iepirkuma identifikācijas nr. APP2014/3. Piedāvājumus iesniegt līdz 14.07.2014. pl.10.00.

Nolikums

Tāmes

Pielikumi

Jautājumi/atbildes

 Protokols

Iepirkums pārtraukts finanšu līdzekļu nepietiekamības dēļ

   
16.06.2014

„Ēkas pagrabtelpu daļas rekonstrukcija Skolas ielā 1, Aizputē”

Iepirkuma identifikācijas numurs: AND 2014/13

Piedāvājumus iesniegt līdz 2014. gada  02. jūlijam plkst. 10:00

Nolikums
Pielikums 1
Pielikums 2

Jautājumi/atbildes

10.07.2014

Protokols

SIA "Skorpions VS"

Līgums

 130046,94
12.06.2014

Daudzdzīvokļu mājas Saules ielā 3, Aipzutē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Identifikācijas nr. AN2014/01 ERAF Iesniegšana SIA "Aizputes nami" Atmodas ielā 31, Aizpute līdz 2014. gada 03.jūlijam plkst. 16.00. Atvēršana 03.07.2014 plkst. 16.00

Nolikums

Pielikumi

Tāme

Iepirkums pārtraukts - -
11.06.2014

"Skatītāju tribīņu piegāde un montāža Aizputes novada sporta centram "Lejaskurzeme", Ziedu ielā 7, Aizputē"

Iepirkuma identifikācijas numurs: AND 2014/12

Piedāvājumus iesniegt līdz 2014. gada  27. jūnijam plkst. 10:00

Nolikums
Pielikums

 

 03.07.2014

Lēmums

SIA "RANTZOWS SPORT"

Līgums

14621,70
10.06.2014

TEHNISKĀ PROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBAOBJEKTAM „Raiņa bulvāra un Cepļa ielas posmu rekonstrukcija Aizputē”

id. nr. AND 2014/11. Iesniegšana līdz 26.06.2014 plkst. 10.00

Nolikums

Pielikumi
Jautājumi un atbildes
Jautājumi un atbildes
Jautājumi un atbildes

27.06.2014

Lēmums

 

 

SIA "DDP"

Līgums tehniskais projekts

Līgums autoruzraudzība

 5540,00

 

 

 

22.05.2014

"Medikamentu piegāde SIA "Pansionāts Rokaiži""

 

id.Nr.PR2014/5, atvēršana 11.06.2014., plkst. 10.30. grāmatvedībā (sapulču zālē). Kontakpersona- E. Lasmane, Dz.Lūsēna. Telef. 63440362; 26815642

Nolikums

18.06.2014

Protokols

 1.daļa
AS "Recipe Plus"

2.daļa
SIA "Jelgavfarm"

1.daļa
11554,33

2.daļa
37,80

14.05.2014

"REMONTDARBI PII "Pasaciņa" ZVAIGŽŅU IELĀ 6, AIZPUTE"

Iepirkuma identifikācijas numurs: AND 2014/10

Piedāvājumus iesniegt līdz 2014. gada  28. maijam plkst. 10:00

Nolikums
Pielikums

30.05.2014  SIA "TAP" 39908,18
09.05.2014

"Aizputes vidusskolas ēkas iekštelpu vienkāršotā renovācija"

Iepirkuma identifikācijas numurs: AND 2014/9

Piedāvājumus iesniegt līdz 2014. gada  22. maijam plkst. 10:00

Nolikums
Pielikums

30.06.2014  SIA "TAP" 22221,66
29.04.2014

 

Būvuzraudzības pakalpojumi projekta„Ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija un būvniecība”, (,,Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Aizputes novada Kazdangas pagasta Kazdangas ciemā II kārta” ietvaros), iepirkuma identifikācijas Nr. ANDKPP 2014/3 ERAF.

Iesniegšana Aizputes novada domes Kazdangas pagasta pārvaldē, Ķiršu gatve 1, Kazdanga, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, LV-3457 līdz 2014.gada 15.maijam plkst. 11:00. Atvēršana 2014.gada 15.maijā plkst.11:00.

Nolikums

 16.05.2014

SIA ,,Firma L4” LV4000326001

Līgums

3912,90
24.04.2014

Ietves seguma atjaunošana  Skolas ielā Aizputē

Iepirkuma identifikācijas numurs: AND 2014/8

Piedāvājumus iesniegt līdz 2014.gada  08. maijam plkst. 10:00

Nolikums
Pielikums

Līgums

 12.05.2014 SIA "Aizputes ceļinieks" 18 347,07
24.04.2014

„Aizputes novada Cīravas pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana”

 

Iepirkuma identifikācijas numurs CPP2014/1.

Piedāvājumus par iepirkuma priekšmetu ir jāiesniedz līdz 2014.gada 9.maijam pl.13:00, Aizputes novada domes Cīravas pagasta pārvaldē pie sekretāres, „Gaismas”, Cīrava

Nolikums

14.05.2014

Protokols

 1.daļa
SIA "Kurzemes ceļinieks un būvnieks"

2.daļa
SIA "A-Land"

 1.daļa
36999,00

 

2.daļa
5000,00

02.04.2014

Ielas seguma atjaunošana no Sakas ielas Aizputē līdz Kalna ielai Nr. 13 Aizputes pagastā

Identifikācijas Nr. AND 2014/7

Piedāvājumus iesniegt līdz 2014.gada  15. aprīlim plkst. 10:00

Nolikums
Pielikums
Līgums

22.04.2014 SIA "Aizputes ceļinieks" 57819,86
01.04.2014

"Aizputes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2014. gada vasaras sezonā"

Identifikācijas Nr. AND 2014/6

Piedāvājumus iesniegt līdz 2014.gada  14. aprīlim plkst. 10:00

Nolikums

Līgums 1. daļa
Līgums 2. daļa

15.04.2014 SIA "Aizputes ceļinieks"

1. daļa
7006,32

2. daļa
38317,99

27.03.2014

„Dzērves pamatskolas ēkas daļas renovācija 1.kārta”

Identifikācijas Nr. AND 2014/5

Piedāvājumus iesniegt līdz 2014.gada  09. aprīlim plkst. 10:00

Nolikums
Pielikums
Tehniskais projekts (Ļoti liels fails ~ 1G)
Jautājumi
Atbildes
Atbilde 2

Līgums

28.04.2014  SIA "AD Būve" 147809,47
 

Ceļu un ielu  ikdienas uzturēšanas darbi 2014.gada vasaras sezonā Kazdangas pagastā

Pasūtījuma identifikācijas numurs ANDKPP 2014/2 Piedāvājumu atvēršanas laiks: Ķiršu gatve 1, Kazdangas pagasts, Kazdangas pagasta pārvaldes zālē, 2014.gada 1.aprīlim   plkst.1100

Nolikums

 10.04.2014  

SIA ,,Rukši” LV42103031365

SIA ,,Auto Eksperts” LV42103041310

SIA ,,Taku Meistars”

LV52103062761

8000,00

12000,00

2000,00
13.03.2014

„Jaunas automašīnas iegāde Aizputes novada Aizputes pagasta pārvaldes vajadzībām”

Pasūtījuma identifikācijas numurs APP2014/2. Piedāvājumus iesniegt līdz 24.martam plkst.11.00 Aizputes pagasta pārvaldē –  „Krustceļi”,  Aizputes pagasts, Aizputes novads, LV-3456

Nolikums

25.03.2014

SIA „ARDALA”

15766,11
11.03.2014

„Jaunu automašīnu iegāde Aizputes novada pašvaldības vajadzībām”

Pasūtījuma identifikācijas numurs AND 2014/4

Piedāvājumus iesniegt līdz 2014. gada 25. martam plkst. 10:00.

Nolikums
Līgums 1
Līgums 2

02.04.2014

1. daļa
SD "Autocentrs"

2. daļa
SIA "Skandi Motors"

1. daļa
23936,36

2. daļa
12238,00

05.03.2014

"Fitnesa zāles izveide Aizputes novada sporta centrā Lejaskurzeme"

Pasūtījuma identifikācijas numurs AND 2014/3

Piedāvājumus iesniegt līdz 2014. gada 18. martam plkst. 10:00.

Nolikums
Jautājumi - Atbildes
Līgums

 26.03.2014 SIA "Intersports"  8140,23
04.03.2014

„Aizputes novada Lažas pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā”

 Pasūtījuma identifikācijas numurs LPP 2014/2
iesniegt līdz 2014.gada 17.martam plkst. 1400, Aizputes novada domes Lažas pagasta pārvaldē

NOLIKUMS

 

 18.03.2014

I. daļa
VAS Latvijas autoceļu uzturētājs

Līgums

II .daļa
SIA AD Būve

Līgums

 4700,-

 

14460,-

26.02.2014

Partikas produktu piegāde SIA "Pansionāts Rokaiži

Id.Nr.PR 2014/2, atvēršana 27.03.14, plkst 10:00, SIA "Pansionāts Rokaiži" grāmatvedībā (sapulču telpā).

Nolikums

23.04.2014.  SIA "Bajards", SIA "Kabuletti Fruit", A/S "LPB", SIA "Sanitex", SIA "Lanekss". 61153.68
26.02.2014

 

Ceļu un ielu  ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā 2014.gadā Aizputes pagastā

Pasūtījuma identifikācijas numurs APP2014/1.Piedāvājumus iesniegt līdz 10.martam plkst.9.00 Aizputes pagasta pārvaldē – „Krustceļi”,  Aizputes pagasts, Aizputes novads, LV-3456

 Nolikums

 

11.03.2014

 Protokols

SIA „A-LAND” 14000,00
21.02.2014

“Aizputes novada Kalvenes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā”

Identifikācijas Nr.KPP 2014/2
Piedāvājumus iesniegt līdz 2014.gada 4.martam plkst.9:30.

Nolikums

 

04.03.2014  SIA “Taku meistars”  12 818.20
21.02.2014

“Malkas iegāde Kalvenes pagastā”

Identifikācijas Nr. KPP 2014/1
Piedāvājumus iesniegt līdz 2014.gada 4.martam plkst.9:00.

Nolikums

04.03.2014 SIA “ZUSA”  10 458.00
06.02.2014

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Aizputes novada Kazdangas pagasta Kazdangas ciemā, 2. kārta

 

ID.Nr. ANDKPP2014/1 ERAF
Iesniegšana līdz 11.03.2014 plkst. 11.00 (Kazdangas pagasta pārvaldē Ķiršu gatve 1). Iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 25.03.2014 plkst. 11.00

Nolikums

Pielikumi (~28MB)

Jautājumi/atbildes

Izmaiņas nolikumā un tehniskajā specifikācijā

Jautājumi/atbildes

23.04.2014  AS ,,UPB” LV42103000187  339190,29
04.02.2014

„Malkas iegāde Lažas pagastā 2014. gadam”

 

Identifikācijas numurs LPP 2014/1
Iesniegšana līdz 18.02.2014 plkst. 14.00

Nolikums

18.02.2014  SIA "Unicentrs" 4469,40
22.0.2014

"TEHNISKĀ PROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA OBJEKTAM
"Ēkas pagrabtelpu daļas rekonstrukcija Skolas ielā 1, Aizputē""

Identifikācijas Nr. AND 2014/2
Iesniegšana līdz 06.02.2014 plkst. 10:00

Nolikums
Pielikumi
Jautājumi - Atbildes
Protokols
Līgums

 12.02.2014 SIA" TelPro"   5790,00
21.01.214

"Atpūtas vietu labiekārtošana un info stendu uzstādīšana Durbes un Tebras upju teritorijās"

Identifikācijas Nr. AND 2014/1
Iesniegšana līdz 05.02.2014. plkst. 10:00

Nolikums
Pielikums 1
Pielikums 2
Jautājumi - Atbildes
Protokols
Līgums

12.02.2014. SIA" TAP" 3000,00
 09.01.2014

"Veselības apdrošināšana SIA "Pansionāts Rokaiži" darbiniekiem"

Id. Nr. PR 2014/1, atvēršana 20.01.2014. plkst. 10.30. SIA "Pansionāts Rokaiži" sapulču telpā. Kontakpersona E.Lasmane, tel. 63440362; 29155937.

Nolikums

Protokols AS "Balta" 10852,83

 

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads