Iepirkumi 2012

Informatīvi paziņojumi un rezultāti par iepirkumiem 2012. gadā

Publicēšanas datums

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā summa, Ls (bez PVN)

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma izpildītājs

Līgumcena, Ls (bez PVN)

21.10.2012

Veselības apdrošināšana SIA „Pansionāts Rokaiži’’ darbiniekiem

Piedāvājumi iesniedzami SIA „Pansionāts Rokaiži” grāmatvedībā, Aizputes novadā, Kazdangas pagastā, Rokaižos ne vēlāk kā līdz 2013. gada 04. janvārim plkst. 10:00.

Nolikums

- 04.01.2013 AAS "Balta" 7720.00
19.12.2012

Būvprojekta
izstrāde ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Aizputes novada Kazdangas pagasta Kazdangas ciemā II kārta” ietvaros

Identifikācijas Nr. ANDKPP2012/7

Pretendents piedāvājumu var iesniegt personīgi Aizputes novada domes Kazdangas pagasta pārvaldē, Ķiršu gatvē 1, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, LV-3457 līdz 2013.gada 04. janvārim plkst.11:00

Nolikums

- - - -
12.12.2012

Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projektam „Piekļuves nodrošinājums akvakultūras saimniecībām Apriķos”; EZF

Identifikācijas numurs: AND 2012/21

Pieteikumu iesniegšana līdz 28.12.2012 plkst.10:00 Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā, LV- 3456.

Nolikums
Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3

- 02.01.2013 A/S VCI 3340,-
03.12.2012

 

"Medicīnas preču piegāde SIA "Pansionāts Rokaiži"

id.Nr. PR 2012/7. Atvēršana - 14.decembrī plkst.10.30. kontaktpersona - Edīte Lasmane, tel. 29155937, 63440362.

Nolikums

Jautājumi/atbildes

- 14.12.2012 SIA "NMS Elpa" 13693.22
28.11.2012

Malkas iegāde Lažas pagastā 2013. gadam

Pasūtījuma identifikācijas numurs LPP 2012/3. Pretendenti piedāvājumus par iepirkuma priekšmetu var iesniegt līdz 2012.gada 11.decembrim plkst. 11.00.

Nolikums

- - - -
14.11.2012

„Tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2013.gadā Aizputes pilsētā.”

Identifikācijas Nr. AND 2012/20

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012. gada 28. novembrim plkst. 10:00 Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā, LV- 3456.

Nolikums

29.112012 A/S Aizputes ceļinieks" 47124.15
14.11.2012

Aizputes pilsētas ielu ziemas uzturēšanas darbi 2013. gadā


Identifikācijas Nr. AND 2012/19

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012. gada 28. novembrim plkst. 10:00 Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā, LV- 3456.

Nolikums

29.11.2012 A/S "Latvijas autoceļu uzturētājs" 27813.38
08.11.2012

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Aizputes novada Kazdangas pagasta Kazdangas ciemā

ID.Nr.ANDKPP2012/6ERAF. Pretendents piedāvājumu var iesniegt personīgi Aizputes novada domes Kazdangas pagasta pārvaldē, Ķiršu
gatvē 1, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, LV-3457 līdz 2013.gada 3. janvārim plkst.11:00

Pielikumi

Nolikums

GROZĪJUMI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

Jautājumi/atbildes

-

27.12.2012

Pārtraukts

- -
29.10.2012

Iepirkumu priekšmets: „Ielu un ceļu mehanizēta tīrīšana Kalvenes pagastā 2012./2013.gada ziemas sezonā”

Identifikācijas Nr. KPP 2012/4. Piedāvājumus iesniegt līdz 09.11.2012. plkst.10:00 Kalvenes pagasta pārvaldē, Skolas iela 21, Kalvene, Kalvenes pagasts, Aizputes novads, LV-3443

Nolikums

- 09.11.2012 SIA „ARKA-D” 2951,38
26.10.2012

Ielu un ceļu tīrīšanu 2012./2013.gada ziemas periodā

Atvēršana 6.11. plkst. 13.00 Lažas pagasta pārvaldē.

Nolikums

- - - -
25.10.2012

 

Tehniskā projekta izstrāde un atoruzraudzība „Infrastruktūras izveide, lai piekļūtu akvakultūras uzņēmuma pakalpojumiem Kazdangā”; EZF

IDENT. NR. AND AND 2012/18

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012. gada 08. novembrim plkst. 10:00 Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā, LV- 3456, piedāvājumus iesniedzot personīgi 18. kabinetā vai atsūtot pa pastu.

Nolikums
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.6
Pielikums Nr.7

- 13.11.2012 A/S "Palast Architekts"

5100.00 projekts

1800.00 autor-uzraudzība

12.10.2012

"Malkas iegāde Aizputes pagastā"

Id.nr. APP2012/2. Dokumentus var iesniegt "Krustceļi", Aizputes pagasts, Aizputes novads, LV-3456 līdz 23.10.2012. pl. 9.00.

Nolikums

- - - -
12.10.2012

"Ielu un ceļu tīrīšana 2012./2013.gada ziemas periodā Aizputes pagastā"

Id.nr. APP2012/1Dokumentus var iesniegt "Krustceļi", Aizputes pagasts, Aizputes novads, LV-3456 līdz 23.10.2012. pl. 9.00.

Nolikums

- - - -
14.09.2012

„BŪVUZRAUDZĪBAS VEIKŠANA PROJEKTĀ
„Kalvenes ielas pirmās kārtas - tranzīta posma rekonstrukcija Aizputes pilsētā””

IDENT. NR. AND 2012/17 ERAF

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 25.septembris, plkst. 9:00, Aizputes novada domes kancelejā, Atmodas ielā 22, Aizputē, LV-3456.

Nolikums
Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3

- 10.10.2012 SIA "Polyroad" 5800.00
14.08.2012

Kalvenes ielas pirmās kārtas - tranzīta posma rekonstrukcija Aizputes pilsētā

IDENT. NR. AND 2012/15 ERAF

Piedāvājumus iesniegt Aizputes novada domē, Aizputē, Atmodas ielā 22, domes sekretārei (18.kab.), darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00 līdz 2012. gada 28. septembrim plkst.10:00

Nolikums
Nolikums ar grozījumiem
Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3
Jautājumi un Atbildes
Pielikums 4
Grozījumi Nr.1
Grozījumi Nr. 2

- 11.10.2012 SIA "Aizputes ceļinieks" 626642.84
09.08.2012

"Brīvā laika optimālas organizēšanas atbalsta aprīkojuma iegāde Lažas speciālajā internātpamatskolā"

IDENT. NR. AND 2012/16

Dokumentus iesniegt līdz 2012. gada 21. augustam, plkst. 10:00, Aizputes novada domes sekretariātā, 2. stāvā, 18. kab

Nolikums

- 22.08.2012 SIA "RDL"

1. daļa - 2989.75

2. daļa - 2990.16

25.07.2012

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Herteļa ielā, Liepājas ielas posmā no Herteļa ielas līdz akmens tiltam, Sakas ielas posmā no Liepājas ielas līdz 8. ceļam, Aizputes pilsētā

IDENT. NR. AND 2012/14

Atvēršana 2012. gada 06. augustā, plkst.9:10

Nolikums
Pielikums

- 07.08.2012 SIA "Oms" 22485.14
25.07.2012

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Robežu, Dārza, Brīvības ielā (posmā no Dārza ielas līdz Liepājas ielai) Aizputē

IDENT. NR. AND 2012/13

Atvēršana 2012. gada 06. augustā, plkst.9:00

Nolikums
Pielikums Nr5.

- 07.08.2012 SIA "Oms" 16882.85
24.07.2012

„Ēku rekonstrukcija Aizputes novada pašvaldības sociālo, mūžizglītības pakalpojumu un tūrisma informācijas funkciju attīstībai”

IDENT. NR. AND 2012/ 10 ERAF

Atvēršana 2012. gada 28. augustā, plkst.9:00

Nolikums
Pielikums Nr2 (~130Mb)
Pielikums Nr3 (~230Mb)
Jautājumi un Atbildes

09.10.2012 SIA "Kurzemes krāsas" viena māja

Pasta iela 2

Atmodas iela 16

19.07.2012

"Degvielas iegāde SIA "Pansionāts Rokaiži"""

Id.Nr. PR2012/6.

Atvēršana 2012.gada 02.augustā, plkst.10.30. Kontaktpersona - valdes pr-ja E.Lasmane, tel. 63440362

Nolikums

- - SIA "Astarte - Nafta" 4307,45
06.07.2012

Ceļa seguma remonts Aizputes pilsētā

IDENT. NR. AND 2012 / 12

Piedāvājumu atvēršana 2012.gada 23. jūlijā, plkst. 9:00

Nolikums

- 24.07.2012 SIA "Saldus Ceļinieks" 25018.00
19.06.2012

Malkas- koksnes kurināmā piegāde Cīravas pagasta Dzērves pamatskolai

Iepirkuma Id. Nr. CPP2012/2

Piedāvājumu atvēršana 2.07.2012. plkst 14.00 Gaimās, Cīravā, Aizputes novadā

Nolikums

- - - -
01.06.2012

"Malkas piegāde SIA "Pansionāts Rokaiži""

id.Nr. 2012/5

Dokumentu atvēršana 2012.g. 14.jūnijā plkst. 10.00. Kontaktpersona - valdes pr-ja E.Lasmane, tel. 63440326 vai 29155937.

Nolikums

Papildinājums tehniskajai specifikācijai

- 14.06.2012 SIA "Laskana - Logistic" 9300.00
23.05.2012

"Medikamentu piegāde SIA "Pansionāts Rokaiži""

id.Nr.PR2012/3

Dokumentus iesniegt līdz 2012.gada 04.jūnijam, plkst.10:30.

Nolikums

- 08.06.2012. A/S "Recipe Plus" 7902,70
23.05.2012

"Higiēnas preču piegāde "SIA Pansionāts Rokaiži"""

id.Nr.PR 2012/4

Ppiedāvājumus iesniegt - 04.06.12. plkst.10:30 grāmatvedībā.

Nolikums

- statuss-pārtraukts 24.05.12. - -
28.04.2012

„Būvuzraudzība projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Aizputes novada Kalvenes ciemā””.

 

Identifikācijas Nr. KPP 2012/3 ERAF

 

Piedāvājumus iesniegt līdz 15.05.2012. plkst.10:00 Kalvenes pagasta pārvaldē, Skolas iela 21, Kalvene, Kalvenes pagasts, Aizputes novads, LV-3443

 

Nolikums

- 15.05.2012. SIA "BAltLine Globe" 6200
26.04.2012

IEPIRKUMS „TREPJU UN CELIŅU REMONTS”

Identifikācijas Nr. – AND 2012/9

Pretendentu piedāvājumi iepirkumam jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2012. gada 10. maijam plkst. 9:00 Aizputes novada domes sekretariātā, 2.stāvā, 18. kab.

Nolikums
Pielikums

31287,71 14.05.2012 SIA"AD Būve'' 31287,71
23.04.2012

IEPIRKUMS "SKOLĒNU ĒDINĀŠANAS NODROŠINĀŠANA EKSKURSIJĀS UN NOMETNĒS"

Identifikācijas Nr. AND 2012/8 ESF

Pretendentu piedāvājumi iepirkumam jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2012. gada 8. maijā plkst. 10:00 Aizputes novada domes sekretariātā, 2. stāvā, 18. kab.
Domes darba laikā – darba dienās no 08:00 līdz 16:00, trešdienās no 08:00 līdz 16:30.

Nolikums

2995,05 09.05.2012 SIA''JUNA-1'' 2995,05
18.04.2012

Cenu aptauja tehniskā projekta izstrādei projektam "Teritorijas labiekārtošana, sporta un vingrošanas aktivitāšu nodrošināšanai Kūdras ciema iedzīvotājiem "LEADER; ELFLA.

Piedāvājumus iesniegt Aizputes novada domē 18.kabinetā vai sūtīt pa pastu līdz 24.04.2012. pl.15.00, adrese: Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456.

Pielikums

- - - -
18.04.2012

Cenu aptauja projektam "Infrastruktūras izveide aktīvā sporta pasākumiem Aizputes novada Kalvenē"; LEADER: ELFLA.

Piedāvājumus iesniegt Aizputes novada domē 18.kabinetā līdz 24.04.2012. plkst. 15.00. Objekta apskatei kontaktpersona Kalvenes pagasta pārvaldes vadītājs Henrijs Junkarēns, tālr. 29625292.

Tehniskā specifikācija un Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma

- - - -
17.04.2012

CENU APTAUJA projektam „Tāšu Padures muižas lieveņa renovācija Aizputes novada Kalvenē””; LEADER; ELFLA.

Piedāvājuma iesniegšanas beigu datums 20.04.2012.

Objekta apskatei kontaktpersona Kalvenes pagasta pārvaldes vadītājs Henrijs Junkarēns, tālr. 29625292

Piedāvājumus iesniegt Aizputes novada domē Atmodas ielā 22, Aizputē, 18. kabinetā, līdz pl. 15:00

Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma 1. daļa
Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma 2. daļa

16.04.2012

Ceļu uzturēšanas darbiem 2012. gada vasaras sezonā Lažas pagastā

Pasūtījuma identifikācijas Nr. LPP 2012/1.

Piedāvājumus var iesniegt pie sekretāres vai pa pasu Lažas pagasta pārvaldē - Tebrenieki, Lažas pagasts Aizputes novads līdz 25. 04. plkst. 13.00

Nolikums

- - - -
13.04.2012

CENU APTAUJA projektam „Teritorijas labiekārtošana, sporta un vingrošanas aktivitāšu nodrošināšana Kūdras ciema iedzīvotājiem” ; LEADER; ELFLA.

Piedāvājuma iesniegšanas beigu datums 19.04.2012.

Objekta apskatei kontaktpersona Aizputes pagasta pārvaldes vadītājs Andris Petrovics, tālr.29123007.

Tehniskā specifikācija un Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma

- - - -
04.04.2012

 

„Būvdarbi projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Aizputes novada Kalvenes ciemā””

Identifikācijas Nr. KPP 2012/2 ERAF

Piedāvājumus iesniegt līdz 23.05.2012. plkst.10:00 Kalvenes pagasta pārvaldē, Skolas iela 21, Kalvene, Kalvenes pagasts, Aizputes novads, LV-3443

Nolikums

Tehniskās specifikācijas

Tehniskais projekts

Papildus informācija

Grozījumi nolikumā

- 29.05.2012. SIA Āboltiņa būvuzņēmums "AG" 324665,84
03.04.2012

Higiēnas preču piegāde "SIA Pansionāts Rokaiži""

Ident.Nr.PR2012/2

Kontaktpersona - valdes priekšsēdētāja E.Lasmane -29155937; 63440362 vai saimniecības māsa V.Krūma -26763377, atvēršana -17.04.12. plkst.10.00.

Nolikums

- 18.04.12 SIA "Magnum Medical" 7129,-
02.04.2012

Būvprojekta izstrāde ERAF līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Aizputes novada Kazdangas pagasta Kazdangas ciemā" ietvaros.

ID ANDKPP 2012/4 ERAF

Atvēršana 23.04.2012

Nolikums

Projektēšanas līgums

- - - -
27.03.2012

Aizputes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā

Identifikācijas Nr. AND 2012/6

Piedāvājuma iesniegšanas beigu datums 10.04.2012 plkst 1000. Piedāvājumu atvēršana 10.04.2012 plkst 1000

Nolikums

1. Daļa

5027,25

 

 

2. Daļa

17683,15

 

10.04.2012

 

 

 

10.07.2012

 

SIA ''RUKŠI''

 

 

 

SIA''Aizputes ceļinieks''

 

5027,25

 

 

 

17683,15

26.03.2012

Skolēnu autobusa piegāde Kalvenes pagasta pārvaldei

Identifikācijas Nr. 2012/5

Piedāvājuma iesniegšanas beigu datums 02.05.2012 plkst 1000. Piedāvājumu atvēršana 02.05.2012 plkst 1000

Kontaktpersona: Juris Grasmanis, T: 29172647

Nolikums

27039,34 23.03.2012 SIA ''SD Autocentrs'' 27039,34
16.03.2012

Degvielas iegāde Aizputes novada domes vajadzībām

Identifikācijas Nr. 2012/4

Piedāvājuma iesniegšanas beigu datums 24.04.2012 plkst 1000. Piedāvājumu atvēršana 24.04.2012 plkst 1000

Nolikums

- 27.04.2012 SIA "Kings"

1. daļa - 59501.20

2. daļa - ---

12.03.2012

Aizputes novada Kalvenes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā"

Identifikācijas Nr.KPP2012/1

Piedāvājumu iesniegt līdz 23.03.2012. plkst.1000 Skolas ielā 21, Kalvene. Kalvenes pagasts, Aizputes novads, LV-3443

Nolikums

- 23.03.2012. SIA „ARKA-D” 6500,-
07.03.2012

"Ceļu un ieluikdienas uzturēšanas darbi 2012.gada vasaras sezonā Kazdangas pagastā"

Nr. ANDKPP2012/3

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 22.martam plkst. 1300

Nolikums

- - - -
02.03.2012

"Pārtikas produktu un dzērienu piegāde SIA "Pansionāts Rokaiži""

Atklāts konkurss, iden.nr/PR 2012/1

Atvēršana 02.04.2012, plkst.10.00, grāmatvedībā. Kontaktpersonas - valdes priekšsēdētāja Edīte Lasmane 63440362; 29155937 vai noliktavas pārzine Lāsma Zēmane 26075288

Nolikums

- 16.04.12 A/S "'Tukuma Piens", SIA "Zingus", A/S "LPB", SIA "Kabuleti Fruit", SIA "Forevers", A/S "Matss" 44131,-
22.02.2012

TEHNISKĀ PROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA OBJEKTIEM
"Pasta ielā 2, Aizputē ēkas rekonstrukcija" un "Atmodas ielā 16, Aizputē ēkas rekonstrukcija"

Iepirkuma izsludināšanas datums 22.02.2012.
Identifikācijas Nr. AND- 2012/3

Piedāvājuma iesniegšanas beigu datums 6.03.2012 plkst 10:00. Piedāvājumu atvēršana 6.03.2012 plkst 10:00

Nolikums
Pielikumi (.zip)

- 07.03.2012 A/S "Būvmeistars"

Pasta iela 2 - 3950.00

Atmodas iela 16 - 4400.00

10.02.2012

Elektroenerģijas iepirkums „Aizputes novada pašvaldības vajadzībām”

Iepirkuma izsludināšanas datums 10.02.2012.

Identifikācijas Nr. AND- 2012/2

Piedāvājuma iesniegšanas beigu datums 19.03.2012. Piedāvājumu atvēršana 19.03.2012 plkst 9:00

Nolikums
Pielikums 1
Pielikums 2

- 22.03.2012 SIA "Enefit" 72198.05
30.01.2012

Cenu izpēte " Teritorijas labiekārtošana un aprīkošana Cīravā pie Dzēkaiņa "

Iepirkuma izsludināšanas datums 30.01.2012.

Piedāvājuma iesniegšanas beigu datums 10.02.2012.

Objekta apskate 1.02.2012. plkst.14.00

Nolikums ar tehniskajiem noteikumiem un finanšu piedāvājuma formu

Izpētes rezultāti

- - SIA „ AD Būve” 8498,-
16.01.2012

Transporta pakalpojumi ESF projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana Aizputes novada skolās sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu integrācijai izglītībā, darba prasmju attīstībai un sociālajai iekļaušanai"

Iepirkuma identifikācijas numurs AND2012/1ESF

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2012. gada 30. janvārim plkst. 9:00 Aizputē, Atmodas ielā 22, LV-3456, 2. stāvā sekretāres kabinetā darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:30 vai nosūtot pa pastu.

Nolikums

Jautājumi un Atbildes

- 8.02.2012 A/S "Liepājas autobusu parks 3712.29
04.01.2012

„Kazdangas centra zivju dīķu, peldvietas labiekārtošana un ūdens pievades sistēmas ierīkošana tūrisma aktivitāšu veicināšanai”

Iepirkuma identifikācijas numurs –ANDKPP 2012/2 EZF

Atvēršana 16.01.12 14.00

Nolikums

Pielikums Nr.1

Pielikums nr. 2

- - - -
04.01.2012

Malkas iegāde Kazdangas pārvaldes iestādēm 2012. gadam

Pasūtījuma identifikācijas numurs ANDKPP 2012/1

Piedāvājumu atvēršanas laiks: Ķiršu gatvē - 1, Kazdangas pagasts Kazdangas pagasta pārvaldes vadītāja kabinetā, 2012.gada 16. janvārim plkst.1330

Nolikums

- - - -
 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads