Iepirkumi 2011

Informatīvi paziņojumi un rezultāti par iepirkumiem 2011. gadā

Publicēšanas datums

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā summa, Ls (bez PVN)

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma izpildītājs

Līgumcena, Ls (bez PVN)

16.12.2011

„Kokskaidu granulu iegāde”

Identifikācijas numursKS 2011/PI-2

Piedāvājumus var iesniegt līdz 27.12.2011.  pl. 10.00.
- - - -
15.12.2011

"Medicīnas preču piegāde SIA "Pansionāts Rokaiži"

Id.Nr.PR 2011/6,

Atvēršana - 2012.gada 27.decembrī, plkst. 10:00, SIA "Pansionāts Rokaiži" grāmatvedībā (sapulču telpā), Kazdangas pag., Aizputes nov., LV - 3456, kontaktpersona - Edīte Lasmane, telef.:63440362; 29155937.

Nolikums

- 27.12.2011 SIA "UniKon" 2961,-
15.12.2011

"Ēkas rekonstrukcija Katoļu ielā 5 Aizputē"

Iepirkuma identifikācijas Nr. – AND 2011/18 ELFLA

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2011. gada 28. decembrim, plkst. 9:OO, Aizputes novada domes kancelejā 2. stāva 18. kabinetā, Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā., LV-3456.

Nolikums

Pielikumi

- 10.01.2012 SIA AD Būve 13312.66
5.12.201

„Aizputes pilsētas ielu apgaismojuma uzturēšana 2012. gadā”

Pasūtījuma identifikācijas numurs AND 2011/17.

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2011. gada 16. decembrim, plkst. 9:OO, Aizputes novada domes kancelejā 2. stāva 18. kabinetā, Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā., LV-3456.

Nolikums

   21.12.2011 SIA A-Z Montāža 4526.16
16.11.2011

„Ielu un ceļu mehanizēta tīrīšana Lažas pagastā 2011./2012.gada ziemas sezonā”

Pasūtījuma identifikācijas numurs LPP 2011/6.

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 29.novembrim, plkst. 1000, Aizputes novada domes Lažas pagasta pārvaldē pie sekretāres, „Tebrenieki” Apriķi Lažas  pagastā, Aizputes novadā, LV-3455 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Nolikums

- 12.12.2011 Zemnieku saimniecība "Liedagi". 5000,-
16.11.2011

Malkas iegāde Lažas pagastā 2012. gadam

Pasūtījuma identifikācijas numurs LPP 2011/7.

piedāvājumus  var iesniegt līdz 2011.gada 29..novembrim plkst. 1000, Aizputes novada domes Lažas pagasta pārvaldē pie sekretāres, „Tebreniekos” Lažas pagastā, Aizputes novadā, LV-3455

Nolikums

- 12.12.2011 SIA LATSIN 4063,-
31.10.2011

Aizputes pilsētas tranzīta ielu uzturēšana 2012. gadā

Iepirkuma identifikācija Nr. AND 2011/15

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2011. gada 14. novembrim, plkst. 8:30. Piedāvājumu iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu uz norādīto adresi Aizputes novada dome, 18. kabinets, Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes novads.

Nolikums

- 15.11.2011 SIA Aizputes Ceļinieks 17666.88
28.10.2011

Ielu un ceļu mehanizēta tīrīšana Aizputes pilsētā 2011/2012.gada ziemas sezonā

Identifikācijas numurs AND 2011/16

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2011. gada 8. novembrim, plkst. 9:OO, Aizputes novada domes kancelejā 2. stāva 18. kabinetā, Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā., LV-3456.

Nolikums

- 10.11.2011 AS Latvijas autoceļu uzturētājs 18276.00
12.10.2011

Ielu un ceļu mehanizēta tīrīšana Kalvenes pagastā 2011./2012.gada ziemas sezonā

Identifikācijas Nr. KPP2011/3.Piedāvājumus iesniegt līdz 25.oktobrim plkst.10:00, Skolas ielā 21, Kalvene, Kalvenes pagasts, Aizputes novads, LV-3443.

Nolikums

- 25.10.2011. -SIA „ARKA-D” -5000,-
05.10.2011
Malkas iegade Aizputes pagastā 2012. gadā
ident.nr. APP2011/3.
- 19.10.2011 AS "Latvijas Finieris" Liepājas mežrūpniecibas saimniecība 10800,-
05.10.2011

Ielu un ceļu tīrīšana 2011./2012. gada ziemas periodā Aizputes pagastā

ident.nr. APP2011/2

Nolikums

- 19.10.2011 z/s "Srīdīši" 3500,-
26.09.2011

SIA "Pansionāts Rokaiži" virtuvē ventilācijas sistēmas ierīkošana

Tuvākas ziņas un apskate uz vietas, zvanīt Edītei Lasmanei -29155937.

- - - -
25.08.2011

Par skolēnu un darbinieku pusdienu sagatavošanu, piegādi un izsniegšanu Māteru Jura Kazdangas pamatskolā

Iepirkuma identifikācijas numurs ANDKPP2011/5. Iesniegšana un atvēršana 05.09.2011 plkst. 15.00 Ķiršu gatvē 1, Kazdanga, Aizputes novads

Nolikums

- - - -
19.08.2011

Basketbola laukuma rekonstrukcija par basketbola, mini futbola un tenisa laukumiem Saules ielā 8, Aizputē

Identifikācijas Nr. AND 2011/12
Atvēršana 30.08.2011 plkst.10:00
Kontaktpersona - J. Grasmanis
Tel: 29172647

Nolikums
Pielikumi

   01.09.2011 SIA Sporta Halle 17997.15
04.08.2011

Aizputes novada stadiona tribīņu rekonstrukcija Saules ielā 8, Aizpute

Identifikācijas Nr. AND 2011/14 ELFLA
atvēršana 15.08.2011 plkst. 10:00
Kontaktpersona - J. Grasmanis
Tel: 29172647

Nolikums
Pielikumi

   30.08.2011 SIA AD Būve 77830.75
03.08.2011

"Ceļu seguma remonts aizputes pilsētā"

ident Nr. And2011/13, atvēršana 15.08.2011. pl. 9.00
Kontaktpersona - J. Grasmanis
Tel: 29172647

Nolikums

   16.08.2011 AS Latvijas autoceļu uzturētājs 23976.16
22.07.2011

"Degvielas iegāde SIA "Pansionāts Rokaiži"

Iden.Nr. Pr 2011/5, atvēršana 02.08.11, plkst. 10.00. Kontaktpersona - Edīte Lasmane tel. 63440362 vai 29155937.

Nolikums

  02.08.2011 SIA "ASTARTE-NAFTA" 5833,-
20.07.2011

"Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projektam "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Aizputes novada Kalvenes ciemā"

Iepirkuma identifikācijas Nr. KPP 2011/2 ERAF. Iepirkumu piedāvājumus iesniegt līdz 2011.gada 1.augustam plkst.10:00 Kalvenes pagasta pārvaldē, Skolas iela 21, Kalvene, Kalvenes pagasts, Aizputes novads, LV-3443.

Nolikums

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas shēmas (~15.60 MB)

-

18.08.2011

SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI”

5950,-

05.07.2011

SIA „AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS”, Reģ. Nr. 42103001430, Kalvenes ielā 2, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456, izsludina iepirkuma procedūru „Projektēšanas un būvniecības darbi projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Aizputē" II posmam” (Id Nr. 2011/04). Iepirkuma dokumentāciju CD formātā var saņemt Kalvenes ielā 2, Aizputē, Aizputes novadā iesniedzot aizpildītu Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapu. Piedāvājumus var iesniegt līdz 2011. gada 5. augustam plkst. 10:45, Aizputē, Kalvenes ielā 2. Kontaktpersona: Vēsma Martuzāne, mob. tālr. 29183233, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

-

15.08.2011

SIA "Būvenergo A" (Reģ.Nr. 43603014154)

809788,50

30.06.2011

Paziņojums par plānoto līgumu Publisko iepirkuma likuma 8.”panta kārtībā Iepirkums piegādei „Trenažieru piegāde Cīravas pagasta „Gaismām””

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2011/10 ELFLA CPV kods: 37442000-8 Pasūtītājs: Aizputes novada dome 90000031743;Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456

Kontaktpersona nolikumam un iepirkuma priekšmetam: Gunta Butrima 29738618 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ;

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.07.2011. plkst. 14.00

Nolikums

-

18.07.2011

SIA Sporta sistēmas

10049.63

30.06.2011

Paziņojums par plānoto līgumu Publisko iepirkuma likuma 8.”panta kārtībā Iepirkums piegādei „Bērnu rotaļu laukuma izveide Cīravā”

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2011/11 ELFLA CPV kods: 37535200-9 Pasūtītājs: Aizputes novada dome 90000031743;Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456

Kontaktpersona nolikumam un iepirkuma priekšmetam: Gunta Butrima 29738618 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ;

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.07.2011. plkst. 14.00

Nolikums

-

18.07.2011

SIA Capital BK

6694.00

01.06.2011

Liepu gatves 6 Jumta seguma remonts.

ANDKPP 2011/4. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks – Kazdangas pagasta pārvalde, Ķiršu gatve 1, Kazdanga, Aizputes novads. Līdz 2011.gada 13.06.2011 pulkstens 15.30

Nolikums

Pielikumi

-

-

-

-

31.05.2011

„Daudzfunkcionālās sporta zāles Ziedu ielā 7, Aizputē  labiekārtošanas darbi.”

Identifikācijas Nr. AND 2011/9 Pretendentu piedāvājumi iepirkumam jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2011. gada 14. jūnijam plkst. 9.00 Aizputes novada domes sekretariātā, 2.stāvā, 18. kab.

Nolikums

Pielikumi

-

27.06.2011

SIA AD Būve

74840.52

18.05.2011

SIA „AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS”, Reģ. Nr. 42103001430, Kalvenes ielā 2, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456, izsludina iepirkuma procedūru „Projektēšanas un būvniecības darbi projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Aizputē" II posmam” (Id Nr. 2011/03). Iepirkuma dokumentāciju CD formātā var saņemt Kalvenes ielā 2, Aizputē, Aizputes novadā iesniedzot aizpildītu Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapu. Piedāvājumus var iesniegt līdz 2011. gada 22. jūnijam plkst. 10:45, Aizputē, Kalvenes ielā 2. Kontaktpersona: Vēsma Martuzāne, mob. tālr. 29183233, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

-

SIA „AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS”, Reģ. Nr. 42103001430, Kalvenes ielā 2, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456, informē, ka iepirkumu komisija 2011.gada 1.jūlija sēdē nolēma pārtraukt iepirkuma procedūru „Projektēšanas un būvniecības darbi projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Aizputē" II posmam” (Nr. 2011/03), jo Pretendentu iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

-

-

12.05.2011

"Medikamentu piegāde SIA "Pansionāts Rokaiži""

Ident.Nr.PR 2011/4. Atvēršana 24.05.2011, plkst. 10.00. Kontaktpersona - valdes pr-ja Edīte Lasmane, tel.63440362 vai 29155937.
Iep. kom.locekle B.Bogdanoviča

Nolikums

-

27.05.2011

SIA "Magnum Medical"

6225,-

28.04.2011

Aizputes novada stadiona tribīņu rekonstrukcija Saules ielā 8, Aizpute

Identifikācijas Nr. AND 2011/8 ELFLA Pretendentu piedāvājumi iepirkumam jāiesniedz līdz 2011. gada 11. maijam plkst. 9.00 Aizputes novada domes sekretariātā, 2.stāvā, 18. kab.

Nolikums

Pielikumi

-

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

-

-

14.01.2011

Malkas iegāde Lažas pagastā 2011. gadam

Pasūtījuma identifikācijas numurs LPP 2011/5. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 27.aprilim plkst. 1400, Aizputes novada domes Lažas pagasta pārvaldē pie sekretāres, „Tebrenieki” Lažas  pagastā, Aizputes novadā, LV-3455

Nolikums

-

-

-

-

05.04.2011

"Higiēnas preču piegāde SIA "Pansionāts Rokaiži""

Id.nr.PR2011/3. Atvēršana 2011.gada 14.aprīlī, plkst.10.00. kontaktpersona - Edīte Lasmane
tel.63440362 vai 29155937

Nolikums

Jautājumi/atbildes

- 15.04.2011 SIA "Bella Rīga" 4459,-
29.03.2011

Ceļu un ielu  ikdienas uzturēšanas darbi  2011. gada vasaras sezonā Lažas pagastā

Pasūtījuma identifikācijas numurs LPP 2011/4 Piedāvājumu atvēršanas laiks: „Tebrenieki”  Lažas pagasta pārvaldes zālē, 2011.gada 12.aprīlis   plkst. 1000

Nolikums

-

-

-

-

28.03.2011

Malkas iegāde Kazdangas pagastā 2011. gadam

Pasūtījuma identifikācijas numurs ANDKPP 2011/2. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 8.aprilim plkst. 13.30, Aizputes novada domes Kazdangas pagasta pārvaldē pie sekretāres, Ķiršu gatvē - 1, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, LV-3457

Nolikums

-

-

SIA Vērsītis

5697,-

28.03.2011

Ceļu un ielu  ikdienas uzturēšanas darbi 2011.gada vasaras sezonā Kazdangas pagastā

Pasūtījuma identifikācijas numurs ANDKPP 2011. Piedāvājumu atvēršanas laiks: Ķiršu gatve 1, Kazdangas pagasts, Kazdangas pagasta pārvaldes zālē, 2011.gada 8.aprīlis   plkst.1300

Nolikums

- 12.04.2011 1) Winge Ceļi SIA
2) SIA Vērsītis
3) AS Latvijas autoceļu uzturētājs
4) PS PKSP Būve
1) 4500,-
2) 6557,-
3) 1639,-
4) 2459,-
25.03.2011

Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2011.gada vasaras sezonā Aizputes pagastā”

Pasūtījuma identifikācijas numurs APP 2011/1.  Piedāvājumus iesniegt līdz 7.aprīlim plkst.10:00, „Krustceļi”,  Aizputes pagasts, Aizputes novads, LV-3456.

Nolikums

- 05.04.20111 SIA "Kurzemes ceļinieks un būvnieks" -
23.03.2011

"Jaunas vieglās pasažieru automašīnas iegāde"

Ident. Nr. LPP 2011/3, piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņš – 2011. gada 4. aprīlis plkst. 10.00
Piedāvājumus iesniegt: Lažas pagasta pārvaldes  iepirkumu komisijai, "Tebrenieki", Aizputes novads, Lažas pagasts  LV - 3455

Nolikums

- 04.04.2011 SIA SD Autocentrs 8159,-
17.03.2011

"Pārtikas produktu un dzērienu piegāde SIA "Pansionāts Rokaiži"

Ident. nr.PR2011/2, pielikumā nolikums, tehniskā specifikācija, līguma projekts. Piedāvājumus iesniegt līdz 12.04.2011, plkst.10.00.
Kontaktpersona - Edīte Lasmane  tel.63440362 vai Lāsma Zēmane mob.26075288.

Nolikums

- 26.04.2011 Rezultāti 38331,-
15.03.2011

"Aizputes novada Kalvenes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā"

Pasūtījuma identifikācijas numurs KPP 2011/1. Piedāvājumus iesniegt līdz 28.martam plkst.12:00, Skolas ielā 21, Kalvene, Kalvenes pagasts, Aizputes novads, LV-3443.

Nolikums

- 28.03.2011. SIA „ARKA-D” 10180,-
10.03.2011

Aizputes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā

IDENT. NR. AND 2011 / 6 Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 21.martam, plkst. 10.00, Atmodas ielā 22, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456

Nolikums

- 14.04.2011 SIA "Aizputes ceļinieks" 16359,-
03.03.2011

SIA „AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS”, Reģ. Nr. 42103001430, Kalvenes ielā 2, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456, izsludina iepirkuma procedūru “Būvdarbu tehniskā uzraudzība un inženiera pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Aizputē” II posmam” ID Nr. 2011/02. Nolikumu var saņemt nosūtot aizpildītu Ieinteresēto piegādātāju kontaktinformācijas veidlapu uz e-pastiem - Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu vai Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Piedāvājumus var iesniegt līdz 2011. gada 8. aprīlim plkst. 11:00, Aizputē, Kalvenes ielā 2.

- 27.04.2011 SIA „BaltLine Globe” (reģ.Nr. 40003780856) 15 800,-
24.01.2011

Jaunas vieglās automašīnas iegāde Aizputes novada „SIA Pansionāts Rokaiži” vajadzībām

Aizputes novada SIA „Pansionāts Rokaiži” pamatojoties uz „Publisko iepirkumu” likumu izsludina iepirkuma procedūru. Iepirkuma procedūras id. Nr. PR 2011/1 Pieteikties līdz 2011.gada 04.februārim Kazdangas pag., Rokaiži, SIA „Pansionāts Rokaiži”, LV- 3456. Kontaktpersona: Edīte Lasmane 63440362 vai 29155937 e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

- 14.02.2011. SIA „SD Autocentrs” 8000,-
20.01.2011

„Aizputes novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023.gadam dokumenta izstrāde”

Identifikācijas Nr. AND 2011/3 ESF . Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 1.februārim, plkst. 10.00, Atmodas ielā 22, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456

(Nolikums)

(Jautājumi/atbildes)

- 08.02.2011 SIA Metrum 14200,-

14.01.2011

„Aizputes novada Attīstības programmas   dokumenta izstrāde”

Identifikācijas Nr. AND 2011/1ESF
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Aizputes novada dome, Atmodas iela 22, Aizpute, LV-3456, 14.kabinetā darba dienās līdz 2011. gada 25. janvārim plkst. 10.00.

(Nolikums)

(Jautājumi/atbildes)

-

31.01.2011

SIA NK Konsultāciju birojs

9522,-

17.01.2011

„Ietvju seguma rekonstrukcija Aizputes pilsēta, Aizputes novads”

Identifikācijas Nr. AND Nr.2011/2 ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Aizputes novada dome, Atmodas iela 22, Aizpute, LV-3456, 14.kabinetā darba dienās līdz 2011. gada 21. februārim plkst. 10.00.

(Nolikums)
(Pielikums 1)
(Pielikums 2) ~ 75Mb

- 22.03.2011 SIA "Aizputes ceļinieks" 152106,-
 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads