Iepirkumi 2010

Informatīvi paziņojumi un rezultāti par iepirkumiem 2010. gadā

Publicēšanas datums

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā summa, Ls (bez PVN)

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma izpildītājs

Līgumcena, Ls (bez PVN)

28.12.2010

Ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana Kazdangas pagastā 2011.gada ziemas sezonā
ANDKPP 2010/5 10.01.2011. 16.00

(Nolikums)

-

11.01.2011

SIA Winge Ceļi 3500,-

28.12.2010

Malkas iegāde Kazdangas pagastā 2011.gadam
ANDKPP 2010/4 10.01.2011. 15.30

(Nolikums)

- - - -

20.12.2010

SIA „AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS”, Reģ. Nr. 42103001430, Kalvenes ielā 2, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456, izsludina iepirkuma procedūru „Tehniskās specifikācijas un skiču projekta sagatavošana un darba apjomu noteikšana projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Aizputē" būvdarbiem”. Piedāvājumus var iesniegt līdz 2011. gada 21. janvārim plkst. 13:00, Aizputē, Kalvenes ielā 2.
Kontaktpersona: Vēsma Martuzāne, tālr. 29183233, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Nolikums

(Atklātā konkursa nolikuma prasības par Piedāvājuma nodrošinājumu aktualizētas 22.12.2010.)

Atklātā konkursa prasības par pretendenta nodokļu parādiem aktualizēts 07.01.2011

Atbilde uz jautājumu

Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols

- -

Rezultāti

14550,-

10.11.2010

Aizputes pilsētas tranzīta ielu uzturēšana 2011. gadā.

Iepirkuma identifikācija Nr. AND 2010/14. Piedāvājumus var iesniegt Aizputes novada domē, 18. kabinets, Atmodas iela 22, Aizpute līdz 2010. gada 22. novembrim, plkst. 9:00

(Nolikums)

-

22.11.2010

SIA Aizputes ceļinieks

11395,-

03.11.2010

Stomatoloģiskās iekārtas ar papildaprīkojumu iegāde

ANDKPP2010/3
Piedāvājumus var iesniegt līdz 15.11.2010 laiks 16.00 Ķiršu gatvē 1, Kazdanga, Aizputes novads.

(Nolikums)

-

-

SIA Stomaks

7900,-

26.10.2010

Malkas iegāde Aizputes pagastā

Pasūtījuma identifikācijas numurs APP 2010/2
Piedāvājumus var iesniegt līdz 2010. gada 05. novembrim pl. 1100, Aizputes novada domes Aizputes pagasta pārvaldē pie sekretāres, „Krustceļi”, Aizputes pagastā

(Nolikums)

-

-

-

-

26.10.2010

Ceļu un ielu  mehanizēta tīrīšana Aizputes pagastā 2010./2011.gada ziemas sezonā

Pasūtījuma identifikācijas numursAPP 2010/1
Piedāvājumus var iesniegt līdz 2010.gada 05.novembrim pl. 1000, Aizputes novada domes Aizputes pagasta pārvaldē pie sekretāres, „Krustceļi”, Aizputes pagastā

(Nolikums)

-

-

-

-

13.10.2010

Ielu un ceļu mehanizēta tīrīšana Kalvenes pagastā 2010./2011.gada ziemas sezonā.

Pasūtījuma identifikācijas numurs KPP2010/5
Piedāvājumus iesniegt līdz 2010.gada 25.oktobrim plkst.14:00 Kalvenes pagasta pārvaldē, Skolas ielā 21, Kalvene, Kalvenes pagasts, Aizputes novads, LV-3443.

(Nolikums)

-

25.10.2010

SIA „ARKA-D”
Aivars Selderiņš.

3500,-

05.10.2010

Ielu un ceļu mehanizēta tīrīšana Aizputes pilsētā 2010/2011.gada ziemas sezonā

Pasūtījuma identifikācijas numurs AND 2010/13
Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2010.gada 19.oktobrim, plkst. 14oo, Aizputes novada domes kancelejā 2.stāva 18.kabinetā, Atmodas ielā 22, Aizputē

(Nolikums)

-

25.10.2010

A/S Latvijas autoceļu uzturētājs

3719,-

27.09.2010

„Estrādes rekonstrukcija Aizputē”

Identifikācijas Nr. AND 2010/12 ELFLA
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2010. gada 11.oktobrim plkst. 15.00, Aizputes novada  domē, Aizputē, Atmodas ielā 22, pie sekretāres, 2 stāvā, 18. kabinetā.

(Nolikums)

(2.Pielikums)

(3.pielikums)

-

Bez rezultāta

-

-

20.09.2010

„Aizputes novada Kalvenes pagasta Kalvenes kultūras nama apkārtnes labiekārtošana”

Pasūtījuma identifikācijas numurs KPP 2010/4
Piedāvājumus var iesniegt līdz 2010.gada 30.septembrim, plkst. 1230, Aizputes novada domes Kalvenes pagasta pārvaldē pie sekretāres, Skolas ielā 21, Kalvenē, Kalvenes pagastā, Aizputes novadā, LV-3443.

(Nolikums)

(Pielikumi)

-

30.09.2010

SIA „GARTENS”

13 655,-

16.09.2010

„Sporta kompleksa rekonstrukcija Kazdangas pagastā”

Identifikācijas Nr. ANDKPP 2010/2
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2010. gada 28.septembrim plkst.15.30, Kazdangas pagasta   pārvaldē, Ķiršu gatvē 1, Kazdangas pag., Aizputes novads

(Jautājumi/atbildes)

(Gaisa pūtēju tāme)

(Nolikums)

(Pielikumi)

-

-

SIA RRP

62041,-

07.09.2010

„Skolēnu autobusa piegāde Aizputes novada domei”.

Identifikācijas Nr. AND-2010/10
Piedāvājumi konkursam jāiesniedz līdz 2010. gada 11.oktobrim plkst.14:00, Aizputes novada  domē, Aizputē, Atmodas ielā 22, pie sekretāres, 2 stāvā, 18. kabinetā.

(Nolikums)

(Nolikums ar grozījumiem no 27.09.2010

-

 27.10.2010

 SIA SD Autocentrs

 31674,-

16.08.2010

„Aizputes novada piecu pašvaldības ēku tehniskās dokumentācijas izstrāde atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus”.

2500,-

16.08.2010

SIA „Jaunmāja”

2500,-

29.07.2010

„Lokālā datortīklu izveide  Aizputes novada izglītības iestādēs”

Identifikācijas Nr. AND 2010/9 ERAF. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2010. gada 11.augustam plkst. 1500, Aizputes novada  domē, Aizputē, Atmodas ielā 22, pie sekretāres, 2 stāvā, 18. kabinetā.

(Nolikums)

-

31.08.2010

SIA “LDC Datorcentrs”

7501,-

21.07.2010

„Aizputes novada Kalvenes pagasta Kalvenes kultūras nama apkārtnes labiekārtošanas” tehniskā projekta izstrāde.

Pasūtījuma identifikācijas numurs KPP 2010/3. Piedāvājumus var iesniegt līdz 2010.gada 29.jūlijam, plkst. 12.30, Aizputes novada domes Kalvenes pagasta pārvaldē pie sekretāres, Skolas ielā 21, Kalvenē

(Nolikums)

(Pielikumi)

-

29.07.2010

AS "Būvmeistars"

720,-

13.07.2010

„Jumta seguma maiņa dzīvojamai mājai Kalvenes pagastā”

Pasūtījuma identifikācijas numurs KPP 2010/2. piedāvājumus var iesniegt līdz 2010.gada 20.jūlijam, plkst. 12.30, Aizputes novada domes Kalvenes pagasta pārvaldē pie sekretāres, Skolas ielā 21, Kalvenē

(Nolikums)

(Tehniskā specifikācija)

-

20.07.2010

SIA „ALV BŪVES”

6860,-

30.06.2010

„Sporta kompleksa rekonstrukcija Kazdangas pagastā” pirmā kārta

Identifikācijas Nr. ANDKPP 2010/1
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2010. gada 15.jūlija plkst.16.00, Kazdangas pagasta pārvaldē, Ķiršu gatvē 1, Kazdangas pag., Aizputes novads

(Nolikums)

(Pielikumi)

-

22.07.2010
Iepirkuma procedūra pārtraukta

-

-

11.06.2010

„Datortehnikas iegāde Aizputes novada domē”

Identifikācijas Nr. AND 2010/7 Piedāvājums jāiesniedz līdz 2010. gada 28.jūnijam plkst. 1500, Aizputes novada  domē, Aizputē, Atmodas ielā 22, pie sekretāres, 2 stāvā, 18. kabinetā.

(Nolikums)

-

30.06.2010

SIA “LDC Datortehnika”

7501,-

07.06.2010

Jumta seguma maiņa dzīvojamai mājai „Krusātas skola”

Pasūtījuma identifikācijas numurs KPP 2010/1
Piedāvājumus par iepirkuma priekšmetu var iesniegt līdz 2010. gada 15.jūnijam, plkst. 12.30, Aizputes novada domes Kalvenes pagasta pārvaldē pie sekretāres, Skolas ielā 21, Kalvenē, Kalvenes pagastā, Aizputes novadā, LV-3443

(Nolikums)

(Tehniskā specifikācija)

-

-

Lēmums

-

07.06.2010

„Lažas speciālās internātpamatskolas ēkas fasādes rekonstrukcija”

Identifikācijas Nr. AND 2010/6 ERAF
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2010. gada 28 jūnijam plkst. 14.00 Aizputes novada pašvaldībā - 2.stāvā 18. kabinetā, Atmodas ielā 22, Aizputē, LV-3456.

(Nolikums)

(Pielikumi)

(Jautājumi/atbildes)

-

06.07.2010

Pilnsabiedrība “RBSSKALS Būvsabiedrība & STARBAG”

299853,-

14.05.2010

„Infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem Aizputes vidusskolā”

Identifikācijas Nr. AND 2010/5 ERAF
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2010. gada 31.maijam plkst. 14.00, Aizputes novada domē, Aizputē, Atmodas ielā 22, pie sekretāres, 2 stāvā, 18. kabinetā.

(Nolikums)

(Pielikumi)

-

02.06.2010

SIA “BELSS”

88489,-

14.04.2010

„Energoefektivitātes paaugstināšana Aizputes novada izglītības iestādēs un sabiedriskajās ēkās”

Identifikācijas Nr. AND 2010/4 Piedāvājums jāiesniedz līdz 2010. gada 18.maijam plkst. 1000, Aizputes novada  domē, Aizputē, Atmodas ielā 22, pie sekretāres, 2 stāvā, 18. kabinetā.

(Nolikums)

(Pielikumi) ~ 120 Mb

Jautājumi/Atbildes

(Pielikums jautājumam nr.1)

-

24.05.2010

Lēmums

-

18.03.2010

Aizputes novada pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā.

(IDENT. NR. AND 2010 / 3) Pretendenti savus piedāvājumus konkursam var iesniegt līdz 2010. gada 6.aprīlim plkst.10.00 Aizputes novada domes kancelejā 2.stāva 18.kabinetā, Atmodas ielā 22, Aizputē.

(Nolikums)

(Jautājumi/atbildes)

-

09.04.2010

Līguma izpildītāji un līgumcenas

-

29.01.2010

Degvielas iegāde Aizputes novada domes vajadzībām.

(CPV kods 09100000-0) Ieinteresētie Piegādātāji savus piedāvājumus Atklātam konkursam var iesniegt līdz 2010.gada 8.martam pulksten 14:00 Aizputes novada domes kancelejā 2.stāva 18.kabinetā, Atmodas ielā 22, Aizputē.

(Nolikums)

-

12.03.2010

1.Daļa
SIA “Astartes-Nafta”

2.Daļa
SIA “Latvija-Statoil”

-

19.01.2010

Malkas iegāde Aizputes novadā.

Pasūtījuma identifikācijas numurs AND 2010/1.
Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2010.gada 22.februārim, plkst. 14 00, Aizputes novada domes kancelejā 2.stāva 18.kabinetā, Atmodas ielā 22, Aizputē.

(Nolikums) (Pirkuma līgums)

-

24.02.2010

Līguma izpildītāji un līgumcenas

-

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads