Sēdes darba kārtība 27.07.2016

Aizputes novada domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 27.07.2016. plkst. 15.00.

    ZIŅO:
1. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā G.Zvirbule
2. Par zemes jautājumiem Dz. Zveja
3. Informācija par PII skolotāju darba algām A.Lapena
4. Par bāriņtiesas darbinieku atlīdzību Dz.Kļaviņa
A.Lapena
5. Par dzīvokļu izslēgšanu no dzīvojamās fonda A.Eņģele
6. Par izsoļu organizēšanu Aizputes novada dzīvojamam fondam A.Eņģele
7. Par Kazdangas muižas Kavalieru mājas- kantora ēkas restaurāciju J.Moisejs
8. Par ziedojumu pieņemšanu Kazdangas parka svētkiem J.Moisejs
9. Par ziedojumu pieņemšanu natūrā A.Lapena
10. Par realizācijas cenas apstiprināšanu suvenīru monētai A.Jankovskis
A.Lapena
11. Par dotācijas piešķiršanu Aizputes novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu realizēšanai G.Sedola
12. Par Aizputes novada pašvaldības līdzdalību LAT-LIT projektu konkursā G.Sedola
13. Saistošie noteikumi “Kārtība, kādā izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu plāksnes un ielu numuru zīmes Aizputes novadā” A.Eņģele
14. Dažādi  

 
Aizputes novada dome 2016 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads