Sēdes darba kārtība 25.05.2016

Aizputes novada domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 25.05.2016. plkst. 15.00.

    ZIŅO:
1. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā G.Zvirbule
2. Par zemes jautājumiem Dz. Zveja
3. Par jaunas amata vienības izveidošanu Aizputes vidusskolā G.Vīdnere
E.Malovka
4. Par apkures parādu segšanu bezīrnieku dzīvoklim S.Ausmane
5. Par kapitālieguldījumu SIA “Aizputes komunālais uzņēmums” pamatkapitālā S.Ausmane
6. Par sporta treniņnometnes dalības maksas apstiprināšanu Aizputes vidusskolā S.Ausmane
7. Par slodžu maiņu Aizputes veselības un sociālās aprūpes centrā D.Dzene
8. Par iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu 2016.gadā G.Sedola
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa bezcerīgo parādu dzēšanu Aizputes pag. A.Petrovics
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa bezcerīgo parādu dzēšanu Lažas pag. M.Vētra
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa bezcerīgo parādu dzēšanu Aizputes pils. Dz.Zveja
12. Par būvju nodošanu valstij bebz atlīdzības Kazdangas pagastā J.Moisejs
N.Patmalniece
13. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Kazdangas pagastā J.Moisejs
N.Patmalniece
14. Par aizņēmumu no Valsts kases Aizputes vidusskolai S.Ausmane
15. Budžeta korekcijas S.Ausmane
16. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu J.Moisejs
17. Dažādi  

 
Aizputes novada dome 2016 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads