Sēdes darba kārtība 29.05.2019

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 29.05.2019. plkst. 15.00.

1.   ZIŅO:
2. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā G.Zvirbule
3. Par Aizputes Mūzikas skolas nolikumu E.Malovka
4. Par Aizputes Mūzikas skolas “Izglītojamo uzņemšanas noteikumiem” E.Malovka
5. Par Aizputes novada vidusskolas nolikumu E.Malovka
6. Par Padures pamatskolas nolikumu E.Malovka
7. Par nekustamo īpašumu jautājumiem (ZIP, Nomas, atsavināšana, turpmākā rīcība) R.Rudzroga
8. Par izsoļu organizēšanu N.Patmalniece
9. Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu N.Patmalniece
10. Par rēķinu apmaksu par neizīrētiem dzīvokļiem SIA “Aizputes nami” S.Ausmane
11. Par dotāciju biedrībai “Latvijas Politiski represēto apvienība” S.Ausmane
12. Par nodošanu utilizācijai pasažieru autobusu FORD TRANSIT DZ 1472 I.Muste
13. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu N.Patmalniece
14. Par Aizputes vidusskolas piedalīšanos iepirkumā un izmaksu apstiprināšanu A.Lapena
15. Par nomas maksas noteikšanu Tūrisma informācijas un   Mūžizglītības centra zālei A.Lapena
16. Par budžeta korekcijām S.Ausmane
17. Deklarētās dzīvesvietas anulēšana D.Lagzdiņa
18. Par guļošo policistu Saules ielā, Aizputē A.Eņģele
19. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdens un kanalizācijas sistēmas izbūvei I.Muste
20. Par Iepirkuma komisijas sastāva izmaiņām A.Jankovskis
  Dažādi  

Sēdes darba kārtība 29.05.2019

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads