Sēdes darba kārtība 22.12.2014

Aizputes novada domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 22.12.2014. plkst. 15.00

 

1.

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā

G.Zvirbule

2.

Par zemes jautājumiem

Dz. Zveja

3.

Par izsoles rīkošanu Jelgavas ielā 26, Aizputē

N.Patmalniece

4.

Par rēķinu apmaksu SIA „Aizputes komunālais uzņēmums” mirušo un bezīrnieku dzīvokļu apkures un komunālo maksājumu parādu segšanai

S.Ausmane

5.

Par grozījumiem štatu sarakstā (Aizputes novada dome, Aizputes vidusskola, Kalvenes pagasta pamatskola)

A.Grasmane

5A.

Par Aizputes novada domes slodžu, mēnešalgu grupu apstiprināšanu

A.Grasmane

6.

Par pašvaldības autoceļu 2014./2015.gada ziemas uzturēšanas klases noteikšanu Kazdangas pagastā

J.Moisejs

7.

Par Aizputes novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam aktualizāciju

G.Sedola

8.

Par Aizputes novada pašvaldības ceļu un ielu sakārtošanas programmu

A.Eņģele

9.

Par parādu norakstīšanu Kazdangas pagasta pārvaldei

N.Patmalniece

10.

Par izlīguma civillietā apstiprināšanu

E.Štāls
N.Patmalniece

11.

Budžeta grozījumi

S.Ausmane

12.

Dažādi

 

 

    Novada domes priekšsēdētājs Aivars Šilis

 

 
Aizputes novada dome 2014 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads