Sēdes darba kārtība 25.02.2015

Aizputes novada domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 25.02.2015. plkst. 15.00.  

1.

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā

G.Zvirbule

2.

Par zemes jautājumiem

Dz. Zveja

3.

Par SIA „KS Cīrava” 2014.gada pārskata apstiprināšanu

S.Ausmane

4.

Par SIA „KS Cīrava” 2015.gada plānotās ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu

S.Ausmane

5.

Par SIA „Aizputes Komunālais uzņēmums” 2014.gada pārskata apstiprināšanu

S.Ausmane

6.

Par SIA „Aizputes Komunālais uzņēmums” 2015.gada plānotās ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu

S.Ausmane

7.

Par dotāciju pirts pakalpojumu 2014.gada saismnieciskās darbības zaudējumu segšanai

S.Ausmane

8.

Par Aizputes pilsētas pirts pakalpojumu izmaksām

S.Ausmane

9.

Par SIA „Aizputes Nami” 2014.gada pārskata apstiprināšanu

A.Lapena

10.

Par SIA „Aizputes Nami” 2015.gada plānotās ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu

A.Lapena

11.

Par SIA „Aizputes TV” 2014.gada pārskata apstiprināšanu

S.Ausmane

12.

Par dotāciju Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fondam

S.Ausmane

13.

Par dotāciju fondam „Sibīrijas bērni”

S.Ausmane

14.

Par finansējumu moto klubam „AZ-Kazdanga” ziemas moto sporta sacensībām”

J.Moisejs

15.

Par finansējumu Latvijas Šķēpmetēju klubam

S.Ausmane

16.

Par turpmāko rīcību ar nekustamo īpašumu „Vecvietas”

N.Patmalniece

17.

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Kazdangā

N.Patmalniece

18.

Par savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2015.gada 1.janvāra

S.Ausmane

19.

Par īres līguma pārtraukšanu un dzīvokļa noņemšanu no dzīvojamā fonda

N.Patmalniece

20.

Par dotāciju SIA „Aizputes Nami” dzīvokļa Nr.40 Jelgavas ielā 11 remontam

S.Ausmane

21.

Par ziedojuma pieņemšanu no SIA „Zaļās Zemes Enerģija”

H.Junkarēns

22.

Par īres maksas noteikšanu mājai Saules ielā 3, Aizputē

S.Ausmane

23.

Ieteikumi pakalpojumu cenas noteikšanai Aizputes novada kapitālsabiedrībās

A.Lapena

24.

Pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi

A.Lapena

25.

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

A.Čanders

26.

Dažādi

 

 

     Novada domes priekšsēdētājs Aivars Šilis

 

 
Aizputes novada dome 2015 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads