Sēdes darba kārtība 17.04.2019

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 17.04.2019. plkst. 15.00.

    ZIŅO:
1. Santas Hulzingas iesniegums par zemes gabala iegādi  
2. Ritvara Rekmaņa iesniegums par īres līguma pārtraukšanu  
3. A. Liepiņa iesniegums par nomas zemes “Liepnieki” atsavināšanu  
4. Lēmumprojekts “Aizputes novada domes saistošie noteikumi Nr.  Aizputes novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” N.Patmalniece
5. Aizputes Diabēta un invalīdu biedrības valdes locekļa Herberta Kristovska iesniegums par dotāciju biedrībai  
6. D.Zomberga iesniegums par finansējumu Liepājas rajona Sporta skolas treneru algām D.Zombergs
7.

Par SIA “Aizputes nami” uzkrātās īres maksas peļņas daļas izlietošanu pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu remontdarbiem

M.Grundmanis
8. SIA “Aizputes Nami” valdes locekļa M.Grundmaņa iesniegums “Par rēķinu apmaksu par neizīrētiem dzīvokļiem “ M.Grundmanis
9. SIA “Aizputes Nami” valdes locekļa M.Grundmaņa iesniegums "Par īres līguma pārtraukšanu" M.Grundmanis
10. SIA “EGLAT” valdes priekšsēdētāja  Ejvind Gyldenkaerne iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa pagarinājumu  
11. AVSAC vadītājas Daces Dzenes iesniegums par papildus štata darbinieku acu kabinetā D. Dzene
12. A.Petrovica iesniegums par Lažas feldšeru punkta likvidāciju A.Petrovics
13. Birutas Kalnmales iesniegums par transporta piešķiršanu gleznu aizvešanai uz izstādēm  
14. Par Aizputes novada domes 2018.gada pārskatu A.Lapena
15. Lēmumprojekts “Par zemes “Rokaižu palīgsaimniecība” Kazdangas pagastā, Aizputes novadā iznomāšanu N.Patmalniece
16. Lēmumprojekts “Par nekustamā īpašuma Raiņa bulv.5 -1, Aizputē, Aizputes novads, pārdošanu izsolē” N.Patmalniece
17. Lēmumprojekts “Par nekustamā īpašuma Jāņa ielā 7, Aizputē, Aizputes novads, pārdošanu izsolē” N.Patmalniece
18. Lēmumprojekts “Par nekustamā īpašuma “Dzelmes - 1, Apriķi, Lažas pagastā, Aizputes novads, pārdošanu izsolē” N.Patmalniece
19. Lēmumprojekti “Par īres līguma izbeigšanu” I.Muste
20. Lēmumprojekts “Par Aizputes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdens un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamā īpašumā Ziedu ielā 12, Aizputē, Aizputes novadā”  
21. Lēmumprojekts “Par Aizputes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdens un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamā īpašumā Zaķu ielā 9, Aizputē, Aizputes novadā” I.Muste
22. Lēmumprojekts “Par Aizputes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdens un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamā īpašumā Padures ielā 10, Aizputē, Aizputes novadā” I.Muste
23. Lēmumprojekts “Par Aizputes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdens un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamā īpašumā Padures ielā 16, Aizputē, Aizputes novadā” I.Muste
24. Lēmumprojekts “Par Aizputes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdens un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamā īpašumā Kalvenes ielā 56B, Aizputē, Aizputes novadā” I.Muste

Lejupielādēt: Sēdes darba kārtība

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads