Sēdes darba kārtība 25.03.2015

Aizputes novada domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 25.03.2015. plkst. 15.00.  

 

1.

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā

G.Zvirbule

2.

Par zemes jautājumiem

Dz. Zveja

3.

Par SIA „Pansionāts Rokaiži” 2014.gada pārskata apstiprināšanu

S.Ausmane

4.

Par SIA „Pansionāts Rokaiži” tāmes par plānotām klientu uzturēšanās izmaksām apstiprināšanu

S.Ausmane

5.

Par SIA „Pansionāts Rokaiži” pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

S.Ausmane

6.

Par SIA „Kuldīgas slimnīca” 2014.gada pārskatu

S.Ausmane

7.

Par sētnieka amata likmes palielināšanu muzeja ēkai pieguļošās teritorijas sakopšanai

J.Berga

8.

Par grozījumiem Aizputes novada domes iestādes Skolēnu jaunrades centrs štatu sarakstā

Ņ.Ivanova

9.

Par grozījumiem Aizputes novada pašvaldības policijas štatu sarakstos

A.Dārzniece

10.

Par pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļu darba algas likmi un koeficientu

Ņ.Ivanova

11.

Noteikumu „Ūdens un kanalizācijas patēriņa uzskaites un norēķinu kārtība Aizputes pilsēā”

N.Patmalniece

12.

Par bezīrnieku dzīvokļu apkures parādu apmaksu

S.Ausmane

13.

Par līdzfinansējumu bibliogrāfiskās vārdnīcas „Ar Aizputi un Aizputes novadu saistītie” izdošanai

G.Sedola

14.

Par grozījumiem Lažas speciālās internātpamatskolas štatu sarakstos

L.Tiļugs

15.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu

N.Patmalniece

16.

Par pašvaldības finansētā projektu konkursa nevalstiskajām organizācijām organizēšanu 2015.gadā

G.Sedola

17.

Budžeta korekcijas

S.Ausmane

18.

Dažādi

 

 

 

     Novada domes priekšsēdētājs Aivars Šilis

 

 
Aizputes novada dome 2015 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads