Sēdes darba kārtība 22.02.2017

Aizputes novada domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 22.02.2017. plkst. 15.00.

    ZIŅO:
1. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā G.Zvirbule
2. Par zemes jautājumiem Dz. Zveja
3. Par pirmsskolas izglītības iestāžu darbu vasarā E.Malovka
4. Par valsts budžeta mērķdotāciju sadali profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas skolas izglītības programmu apmaksai E.Malovka
5. Saistošie noteikumi “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas kārtība Aizputes novadā” N.Patmalniece
6. Par rēķinu apmaksu SIA “Aizputes komunālais uzņēmums” S.Ausmane
7. Par debitoru izslēgšanu PII “Pasaciņa” S.Ausmane
8. Par debitoru izslēgšanu Aizputes Mākslas skola S.Ausmane
9. Par nomas parādu dzēšanu Lažas pagastā S.Ausmane
10. Par debitoru parādiem Aizputes pilsētā S.Ausmane
11. Par nomas izsoles rīkošanu Kazdangā N.Patmalniece
12. Par štata vietas izveidošanu Lažas pagasta pārvaldē Ņ.Ivanova
13. Par ziedojumu pieņemšanu S.Ausmane
14. Par atkārtotu izsoļu rīkošanu Aizputes pilsētā un Kazdangas pagastā N.Patmalniece
15. Budžeta korekcijas S.Ausmane
16. Dažādi  

Novada domes priekšsēdētājs Aivars Šilis

 
Aizputes novada dome 2017 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads