Sēdes darba kārtība 26.08.2015

Aizputes novada domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 26.08.2015. plkst. 15.00.

1.

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā

G.Zvirbule

2.

Par zemes jautājumiem

Dz. Zveja

3.

Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Kalvenes pamatskolā 2015./2016.mācību gadam

H.Junkarēns

4.

Par maksas apstiprināšanu veļas mazgāšanas, žāvēšanas, dušas, vannas pakalpojumam Skolas ielā 10 un „Krusātas skola” -3, Kalvenes pagastā

H.Junkarēns

5.

Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Dzērves pamatskolā 2015./2016.mācību gadam

A.Čanders

6.

Grozījumi Aizputes novada domes 2012.gada 27.septembra saistošajos Noteikumos Nr.10 „Izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumi Aizputes novada izglītības iestādēs”

E.Malovka

7.

Par grozījumiem 28.08.2009. Kārtībā, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un VSAOI Aizputes novada skolās”

E.Malovka

8.

Par štata vienības apstiprināšanu Kazdangas pirmsskolas izglītības iestādē „Ezītis”

E.Malovka

9.

Par ziedojumu pieņemšanu Kazdangas parka svētku organizēšanai

J.Moisejs

10.

Par dalības maksas un naktsmītņu izmantošanas maksas apstiprināšanu Starptautiskai zinātniskai konferencei „Parki un pilis – vācu un krievu kultūras mantojums Latvijā un Baltijā”

J.Moisejs

11.

Par papildus finanšu līdzekļiem dzīvokļa iegādei Kazdangā

N.Patmalniece

12.

Par naudas balvu Daigai Vītolai

S.Zālīte

13.

Par Kalvenes pagasta bāriņtiesas sastāva ievēlēšanu

H.Junkarēns

14.

Par grozījumiem Aizputes pilsētas bāriņtiesas sastāvā

Ņ.Ivanova

15.

Par SIA „Pansionāts Rokaiži” stratēģijas apstiprināšanu

G.Sedola

16.

Par Kazdangas muzeja dokumentācijas apstiprināšanu

J.Moisejs

17.

Par grozījumiem Kazdangas muzeja nolikumā

J.Moisejs

18.

Par Aizputes novada bibliotēku dokumentācijas apstiprināšanu

D.Kopštāle

19.

Budžeta grozījumi

S.Ausmane

20.

Par sadarbību ar Švercenbahas novada domi Šveicē

 

21.

Dažādi

 

        Novada domes priekšsēdētājs Aivars Šilis

 

 
Aizputes novada dome 2015 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads