Sēdes darba kārtība 29.06.2016

Aizputes novada domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 29.06.2016. plkst. 15.00.

    ZIŅO:
1. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā G.Zvirbule
2. Par zemes jautājumiem Dz. Zveja
3. Par finansēšanas kārtību Aizputes pagasta pamatskolas un Kalvenes pamatskolas sociālajam pedagodam E.Malovka
4. Par dotāciju SIA “Aizputes nami” S.Ausmane
5. Par izmaiņām Aizputes novada sporta centra “Lejaskurzeme” štatu sarakstā I.Laškovs
6. Par štata vietas izveidošanu pašvaldības aģentūrā “Sociālais dienests” M.Alfuse
7. Par juridiskās adreses noteikšanu pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests” M.Alfluse
8. Par nekustamā īpašuma “Vikiņas” atsavināšanu J.Moisejs
9. Par ziedojuma pieņemšanu no SIA “Saules puse” S.Ausmane
10. Par komunālo maksājumu parādu norakstīšanu S.Ausmane
11. Par 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu A.Eņģele
12. Par atļauju rīkot vasaras nometni “Iepazīsti sevi!” A.Kirhnere
13. Par atļauju savienot amatu N.Patmalniece
14. Par finansējumu telpu Avotu ielā 2, Aizputē remontam S.Ausmane
N.Patmalniece
15. Dažādi  

 
Aizputes novada dome 2016 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads