Sēdes darba kārtība 30.01.2015

Aizputes novada domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 30.01.2014. plkst. 14.00

1.

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā

G.Zvirbule

2.

Par zemes jautājumiem

Dz. Zveja

3.

Par pirmsskolas izglītības iestāžu darba laiku vasaras periodā

E.Malovka

4.

Par grozījumiem Kārtībā, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Aizputes novada skolās

E.Malovka

5.

Par komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi izveidošanu

G.Sedola

6.

Par bezīrnieku dzīvokļu apkures rēķina apmaksu

V.Martuzāne

7.

Par miruša īrnieka parādu Kalvenē

H.Junkarēns

8.

Par slodzes palielināšanu Aizputes Veselības un aprūpes centrā

D.Dzene

9.

Par algu izlīdzināšanu Aizputes Veselības un aprūpes centrā

D.Dzene

10.

Par štatu maiņu domes grāmatvedībā

A.Lapena

11.

Par grozījumiem Cīravas pagasta pārvaldes štatu sarakstā

A.Čanders

12.

Par Aizputes novada pašdarbības kolektīvu 2015.gada vadītāju atalgojumu

S.Zālīte

13.

Par mērķdotācijas sadali pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītājiem

S.Ausmane

14.

Par darba samaksas apstiprināšanu domes priekšsēdētājam un domes priekšsēdētāja vietniekam

Ņ.Ivanova

15.

Par mierizlīguma slēgšanu

E.Štāls

16.

2015.gada budžeta apstiprināšana

S.Ausmane

17.

Dažādi

 

     Novada domes priekšsēdētājs Aivars Šilis

 

 
Aizputes novada dome 2015 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads