Sēdes darba kārtība 26.06.2014

Aizputes novada domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 26.06.2014. plkst. 15.00.

 

1.

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā

G.Zvirbule

2.

Par zemes jautājumiem

Dz. Zveja

3.

Par atļauju savienot amatu

Ņ.Ivanova

4.

Par saistošo noteikumu „Aizputes novada sabiedriskās kārtības noteikumi” precizēšanu

N.Patmalniece

5.

Par finansējuma piešķiršanu SIA „Aizputes komunālais uzņēmums”

S.Ausmane

6.

Par nomas maksas izmaiņām par telpām Jelgavas ielā 26, Aizputē

N.Patmalniece

7.

Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifiem Kalvenes pagastā

S.Ausmane

8.

Par nolikuma skolēnu darbam vasarā apstiprināšanu

B.Konrāde

9.

Par 2013.gada Publiskā pārskata apstiprināšanu

A.Eņģele

10.

Par ziedojuma pieņemšanu

S.Ausmane

11.

Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājam

A.Šilis

12.

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Aizputes komunālais uzņēmums”

N.Patmalniece

13.

Par mednieku kolektīva koordinācijas padomi

N.Patmalniece

14.

Induļa Laškova iesnieguma izskatīšana

I.Laškovs

 

 

Novada domes priekšsēdētājs Aivars Šilis

 

 
Aizputes novada dome 2014 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads