Sēdes darba kārtība 24.09.2014

Aizputes novada domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 24.09.2014. plkst. 15.00.

 

1.

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā

G.Zvirbule

2.

Par zemes jautājumiem

Dz. Zveja

3.

Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanu 2015.gadā

N.Patmalniece

4.

Par dotāciju SIA „Aizputes nami” malkas šķūņu celtniecībai/rekonstrukcijai

S.Ausmane

5.

Par grozījumiem Aizputes novada domes 29.01.2014. lēmumā „Par pulciņu apstiprināšanu”

M.Vētra

6.

Par ziedojumu pieņemšanu

S.Ausmane

7.

Par apsaimniekošanas un komunālo maksājumu parādu apmaksu dzīvoklim Nr.42 Cepļa ielā 1

N.Patmalniece

8.

Par īpašuma tiesību pārmantojamību īpašumam Liepājas ielā 3, Aizputē, Aizputes novadā

N.Patmalniece

9.

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

Ņ.Ivanova

10.

Par koplīguma papildināšanu

N.Patmalniece

 

 

   Novada domes priekšsēdētājs Aivars Šilis

 

 
Aizputes novada dome 2014 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads