Sēdes darba kārtība 30.07.2014

Aizputes novada domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 30.076.2014. plkst. 15.00.

 

1.

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā

G.Zvirbule

2.

Par zemes jautājumiem

Dz. Zveja

3.

Par atļauju savienot amatu

Ņ.Ivanova

4.

Par ražotās siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu

A.Akots

5.

Par dotācijas piešķiršanu SIA „Aizputes nami”

A.Lapena

6.

Par pamatkapitāla palielināšanu SIA „Aizputes nami”

A.Lapena

7.

Par dotācijas piešķiršanu biedrībai „Spēka pasaule”

A.Lapena

8.

Par ziedojuma pieņemšanu no biedrības „Schweiz-Lettland”

A.Lapena

9.

Par ziedojuma pieņemšanu no SIA „Aizputes ceļinieks”, SIA „Eglat”, SIA „Rumis”

A.Lapena

10.

Par ziedojuma pieņemšanu vasaras nometnes organizēšanai

A.Lapena

11.

Par amata apraksta paplašināšanu un atalgojuma noteikšanu TIMC klientu apkalpošanas speciālistei

Ņ.Ivanova

12.

Par slodzes palielināšanu šautuves pārzinim

Ņ.Ivanova

13.

Par vienas dienas tirdzniecības vietas nomas maksu

S.Zālīte,

A.Lapena

14.

Par līguma laušanu par telpu nomu ar SIA „Pie Aigas”

N.Patmalniece

15.

Par ēkas Ceriņu ielā 14 noņemšanu no dzīvojamā fonda un nojaukšanu

A.Eņģele

16.

Dažādi

 

 

  Novada domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Grasmanis

 

 
Aizputes novada dome 2014 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads