Sēdes darba kārtība 31.01.2018

Aizputes novada domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 31.01.2018. plkst. 15.00.

    ZIŅO:
1. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā G.Zvirbule
2. Zemes jautājumi Dz.Zveja
R.Brūna
3. Par pirmsskolas izglītības iestāžu darba laiku vasaras periodā E.Malovka
4. Par projekta pieteikuma iesniegšanu Nordplus izsluduinātā projekta konkursā G.Golubova
I.Kļevcova
5. Par dotāciju SIA “Aizputes Komunālais uzņēmums” S.Ausmane
6. Par dotāciju SIA “Aizputes Komunālais uzņēmums” pirts pakalpojumu zaudējumu segšanai 2017.gadā S.Ausmane
7. Informācija par apgaismojuma izveides tehniskā projekta izstrādi Aizputes pagastā A.Petrovics
8. Par slodzes palielināšanu Kalvenes pamatskolas saimniecības vadītājam S.Segliņa
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu nekustamajam īpašumam “Dižkreži” Aizputes pagastā, Aizputes novadā N.Patmalniece
10. Par dotāciju nodibinājumam “Fonds Sibīrijas bērni” S.Ausmane
11. Informācija par Latvijas Politiski represēto apvienības aicinājumu S.Ausmamne
12. Par ziedojumu pieņemšanu S.Ausmane
13. Par nekustamā īpašuma Fabrikas ielā 2H, Aizputē, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu N.Patmalniece
14. Par apkures izmaksu apstiprināšanu ēkām Jaunatnes ielā, Kazdangā J.Moisejs
S.Ausmane
15. Par dalības maksas apstirpināšanu Lažas speciālās internātpamatskolas runas konkursam “Valodiņa-2018” S.Ausmane
16. Par pašvaldības funkcijas darbam ar jaunatni deleģēšanu biedrībai “Izgaismo ideju” 2018.gadā G.Golubova
17. Par saistošo noteikumu “Aizputes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem” precizēšanu N.Patmalniece
18. Par nomas telpām Aizputes Mākslas skolā S.Ausmane
19. Par 2018.gada budžeta apstiprināšanu S.Ausmane
20. Dažādi  

Novada domes priekšsēdētājs Juris Grasmanis

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads