Sēdes darba kārtība 26.06.2015

Aizputes novada domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 26.06.2015. plkst. 15.00.  

 

1.

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā

G.Zvirbule

2.

Par zemes jautājumiem

Dz. Zveja

3.

Par līdzekļu piešķiršanu tualetes ierīkošanai dzīvojamā ēkā Kalvenes ielā 22, Aizputē

S.Ausmane

4.

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Aizputes novadpētniecības muzejā-TIP

S.Ausmane

5.

Par mērķziedojuma pieņemšanu Aizputes vidusskolas bijušās skolotājas I.Blakas kapa piemineklim Aizputes novada domes ziedojumu kontā

S.Ausmane

6.

Par līguma slēgšanu ar SIA „Megate”

N.Patmalniece

7.

Par mērķziedojuma pieņemšanu Aizputes Mūzikas skolai

S.Ausmane

8.

Par pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļu prēmēšanu

S.Ausmane

9.

Par reprezentācijas izdevumu tāmes apstiprināšanu Švercenbahas delegācijas vizītei Latvijā

S.Ausmane

10.

Par maksas pakalpojumiem pilsētas svētku laikā

S.Ausmane
N.Patmalniece

11.

Par izmaiņām štatu sarakstā

Ņ.Ivanova

12.

Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

N.Patmalniece

13.

Par atkārtotas izsoles organizēšanu nekustamam īpašumam „Vecvietas”

N.Patmalniece

14.

Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu

N.Patmalniece

15.

Par zemes gabala nomu Kalvenes pagastā

N.Patmalniece

16.

Par nekustamo īpašumu „Austrumi” Lažas pagastā

N.Patmalniece

17.

Par nedzīvojamo telpu nomu Atmodas ielā 24

A.Eņģele

18.

Informācija par Dzērves pamatskolas remontdarbiem

A.Čanders

19.

Par atkritumu apsaimniekošanu

A.Eņģele

20.

 Par dzīvokļa īpašuma pirkšanu Kazdangas pagastā

J.Moisejs

21.

Dažādi

 

 

      Novada domes priekšsēdētājs Aivars Šilis

 

 
Aizputes novada dome 2015 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads