Sēdes darba kārtība 28.12.2016

Aizputes novada domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 28.12.2016. plkst. 15.00.

    ZIŅO:
1. Par zemes jautājumiem Dz. Zveja
2. Par 2014.gada 26.marta lēmuma Nr.156 “Par realizācijas cenas noteikšanu “Tūrisma spēlei” S.Pucena
3. Par dzīvokļa Nr.1 Kuldīgas ielā 5 atsavināšanu N.Patmalniece
4.

Par izsoļu organizēšanu nekustamiem īpašumiem Cepļa ielā 1-37, Tebras ielā 3-4, Atmodas ielā 14-1, Aizputē

N.Patmalniece
5. Par 2017.gada pašdarbības sezonas pulciņu apstiprināšanu un pulciņu vadītāju atalgojuma apstiprināšanu Aizputes novadā S.Zālīte
6. Par grozījumiem Aizputes novada pašavaldības 2016.gada budžetā S.Ausmane
7. Dažādi  

Novada domes priekšsēdētājs Aivars Šilis

 
Aizputes novada dome 2017 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads