Komisijas

Aizputes novada domes komisijas

1.  Administratīvā komisija
Ina Šapkina - priekšsēdētāja
Lāsma Ūdre - sekretāre
Inese Druskina
Mārtiņš Grundmanis

2.  Dzīvokļu komisija:
Gaida Zvirbule - priekšsēdētāja
Līga Laiveniece
Irēna Tīmane
Venija Germane
Ilze Ošeniece

3.  Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisija:
Nora Patmalniece - priekšsēdētāja
Astrīda Eņģele
Rasa Rudzroga

4.  Sabiedrisko apstādījumu un labiekārtošanas komisija:
Ilva Plamše
Andris Brikmanis - priekšsēdētājs
Mārtiņš Grundmanis

5.  Iepirkumu komisija:
Inta Muste
Andris Jankovskis - priekšsēdētājs
Astrīda Eņģele
Sniedze Ausmane
Jānis Tīmanis

6. Pedagoģiski medicīniskā komisija:
Inga Svipsta - priekšsēdētāja
Inta Brantevica
Vēsma Kronberga
Antra Golubova
Zita Valdmane

7. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija:
Andris Jankovskis
Elita Malovka - priekšsēdētāja
Biruta Konrāde

8. Darījumiem ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija:
Rasa RUDZROGA - komisijas priekšsēdētāja
Artis ČANDERS
Nora PATMALNIECE
Gunta BUTRIMA
Andris PETROVICS

9. Administratīvo strīdu komisija:

 

10. Medību koordinācijas komisija:

Henrijs Junkarēns - komisijas priekšsēdētājs

Gunārs Freimanis

Bruno Herbsts

Vilis Grāmatnieks

Ludvigs Jerumanis

Uldis Ozols

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads