Valsts nodevas

Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 79.panta pirmajai daļai, bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

 1. Par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro;
 2. Par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro;
 3. Par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — 18,50 euro;
 4. Par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro;
 5. Par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro;
 6. Par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro;
 7. Par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro;
 8. Par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
 9. Par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
 10. Par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 euro (par katru lappusi);
 11. Par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro;
 12. Par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 4,27 euro;
 13. Par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro;
 14. Par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4,27 euro;
 15. Par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro;
 16. Par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro (par katru lappusi).
 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads