Bāriņtiesu funkcijas un kompetence
  • Bērna personisko interešu un tiesību aizstāvība; 
  • Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana, aizgādnības tiesību atņemšana un atjaunošana; 
  • Bērna ārpusģimenes aprūpes nodrošināšana; 
  • Aizbildnības jautājumu risināšana;
  • Adopcijas jautājumu risināšana;
  • Audžuģimeņu jautājumu risināšana;
  • Aizgādnības jautājumu  risināšana;
  • Bērna mantisko interešu un tiesību aizsardzība;
  • Apliecinājumu izdarīšana un citu likumā noteikto funkciju veikšana;
  • Mantojuma lietu kārtošana un mantojuma apsardzība;
 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads