Kontakti un pieņemšanas laiki

Aizputes novada bāriņtiesa šādā sastāvā:
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Dzintra Kļaviņa
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Lāsma Ūdre
Bāriņtiesas locekle Lana Kviese
Bāriņtiesas locekle Kristīne Ungere
Bāriņtiesas locekle Baiba Zitāne
Bāriņtiesas locekle Lolita Mazdrēvica
Bāriņtiesas locekle Indra Šmite
Bāriņtiesas sekretāre Sanita Pūre

Pieņemšanas laiki
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Dzintra Kļaviņa

P. 10:00-12:30 13:30-15:00
C. 10:00-12:30 13:30-15:00

Ar bāriņtiesas priekšsēdētāju par citu pieņemšanas laiku iespējams
vienoties, iepriekš piezvanot pa tālr. 63459146, mob. tālr. 29299291

Bāriņtiesas locekle Kristīne Ungere veic apliecinājumus, tālr. 63459152

P. 8:00-12:30 13:00-16:30
0. 8:00-12:30 13:00-16:30
T. 8:00-12:30
Kazdangā - katra mēneša 1. trešdienā
Cīravā - katra mēneša 2.trešdienā
Kalvenē- katra mēneša 3.trešdienā

13:00-17:00
10:00-14:00
10:00-14:00
10:00-14:00

C. 8:00-12:30 13:00-16:30
P. 8:00-12:30 13:00-16:00

Pie tam visi novada iedzīvotāji apliecinājumus var izdarīt jebkurā no šīm vietām pieņemšanas laikā, neņemot vērā deklarēto dzīvesvietu

Bāriņtiesas locekle Indra Šmite
Aizputes novada Cīravas pagastā
Adrese: "Gaismas", bāriņtiesas telpā, Cīravas pagasts, Aizputes novads
t. 63449975; mob. 26450584
Pieņemšanas laiks:
C. 14:00 - 16:00

Bāriņtiesas locekle Baiba Zitāne
Aizputes novada Kazdangas pagastā
Adrese: Ķiršu gatve 1, bāriņtiesas telpā, Kazdangas pagasts, Aizputes novads
t.63449808; mob. 20172067
Pieņemšanas laiks:
O. 8:00 – 14:00
Pk. 8:00 – 14:00

Bāriņtiesas locekle Lolita Mazdrēvica
Aizputes novada Kalvenes pagastā
Adrese: Skolas iela 21, bāriņtiesas telpā, Kalvenes pagasts, Aizputes novads
t.28235147; fakss 63497174
Pieņemšanas laiks:
C. 14:00 – 16:00

Bāriņtiesas sekretāre Sanita Pūre pieņem iesniegumus un savas kompetences robežās atbild uz apmeklētāju jautājumiem Aizputes novada bāriņtiesā Aizputē, Atmodas ielā 22 Aizputes novada domes darba laikā.

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads