Aktualitātes
Lauksaimnieki uzsāk diskusiju ciklu

Ar diskusiju par bioloģisko lauksaimniecību, 4.novembrī plkst. 10:00 Durbē, Skolas ielā 3, tiek aizsākts diskusiju cikls par trīs dažādu, aktuālu lauksaimniecības nozaru problēmām un iespējām Liepājas reģionā.

Lasīt tālāk...
 
Programma vietējo ražošanas uzņēmumu attīstībai - “Latvijas Zelts”
 
 
Par konkursu "Sējējs - 2011"
 
 
MVU starptautisko pakalpojumu pieejamības veidošana

Kurzemes plānošanas reģions aicina pieteikties dalībai projektā "MVU starptautisko pakalpojumu pieejamības veidošana” (BASIS) uzņēmumus, kas atbilst vismaz šādām prasībām:

• Ir mazais un vidējais uzņēmums (MVU) saskaņā ar ES tiesisko regulējumu (mazāk nekā 250 darbinieku, apgrozījums mazāk nekā 50 milj. EUR, bilance mazāk nekā 43.milj. EUR);
• Uzņēmuma pārstāvjiem ir teicamas angļu valodas zināšanas;
• MVU meklē izaugsmes iespējas un ir ieinteresēts MVU internacionalizācijā Baltijas jūras reģionā (Somijā, Zviedrijā, Igaunijā);
• Uzņēmuma juridiskā adrese un darbība vai tās daļa ir Kurzemes plānošanas reģionā.

Uzņēmumiem būs iespējas:

• Iegūt pieredzi un saņemt Somijas, Igaunijas, Latvijas, Zviedrijas konsultantu konsultācijas sava uzņēmuma internacionalizācijai;
• Veidot jaunas biznesa sadarbības formas Somijā, Zviedrijā, Igaunijā un Latvijā;
• Piedalīties pieredzes apmaiņas grupās Somijā, Zviedrijā, Latvijā un Igaunijā no 2011.gada jūnija līdz 2013.gada augustam. Dalība pieredzes apmaiņas grupās (ceļa izdevumi un naktsmītnes) tiek apmaksātas no projekta budžeta.

Sīkāka informācija: http://www.kurzemesregions.lv/2011/05/20/aicinam-pieteikties-uznemumus-dalibai-projekta-basis/ 

 
Izsludināts kultūras projektu konkurss

Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) padome no 2011. gada 3.janvāra izsludina 1.kultūras projektu konkursu Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas, Teātra mākslas, Filmu mākslas, Vizuālās mākslas, Kultūras mantojuma, Tradicionālās kultūras un Dizaina un arhitektūras nozarēs, kā arī Starpdisciplināriem projektiem. Projektu pieteikumus var iesniegt līdz š.g. 28.janvārim plkst.12:00 (sūtot pa pastu - līdz š.g. 22.janvārim (pasta zīmogs)). Konkursa rezultātus plānots paziņot pēc š.g. 4.marta.

Lasīt tālāk...
 
Izsludināts animācijas filmu projektu konkurss

Nacionālais kino centrs (NKC) izsludina 2011.gada animācijas filmu projektu konkursu. Pieejamais finansējums - 156 400 LVL. Projektu iesniegšanas termiņš - līdz 2011.gada 4.februārim plkst.15:00.

Konkursa mērķis ir atbalstīt ražošanas turpināšanu vai pabeigšanu NKC iepriekš finansētiem īsmetrāžas un pilnmetrāžas animācijas filmu projektiem, kuru ražošana ir uzsākta. Konkurss tiek rīkots projektiem, kuri saskaņā ar NKC noslēgtajiem finansēšanas līgumiem par projekta īstenošanu ir saņēmuši finansējumu filmas ražošanas posmam un tādējādi, pamatojoties un MK noteikumu Nr.975 37.punktu, var pretendēt uz finansējumu filmas ražošanas turpināšanai vai pabeigšanai.

Projektu konkursa ietvaros var iesniegt Latvijā reģistrēti komersanti, biedrības vai nodibinājumi, kas atbilst konkursa nosacījumiem.

Iepazīties ar konkursa nolikumu un saņemt papildu informāciju var Nacionālajā kino centrā Rīgā, Peitavas ielā 10/12, tālr. 67358878, kā arī Nacionālā kino centra mājas lapā: www.nfc.lv

Plašāka informācija pieejama arī Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumos Nr.975 "Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem".

Informācijas avots: Nacionālais kino centrs

 
Izsludināti projektu konkursi

Izsludināti projektu konkursi Ziemeļvalstu - Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" ietvaros

Ziemeļvalstu Kultūras punkts aicina pieteikties profesionālus māksliniekus un kultūras darbiniekus mobilitātes programmai un sadarbības tīklu veidošanai Ziemeļvalstu - Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" ietvaros. Ziemeļvalstu Kultūras punkts atbalsta aktivitātes visās mākslas un kultūras jomās. Programmas mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei.

Lasīt tālāk...
 
Izsludināts pieteikumu konkurss Nordplus Ietvarprogrammā

Izsludināts 2011.gada pieteikumu konkurss Nordplus Ietvarprogrammā

Līdz 2011.gada 1.martam ir izsludināts pieteikumu konkurss Nordplus Ietvarprogrammā, kas paredz atbalstīt sadarbības projektus izglītības jomā starp Baltijas un Ziemeļvalstīm. Programma veicina kvalitāti un jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās, atbalstot dažādus apmaiņu veidus, projektus un sadarbības tīklus. Nordplus programmas ietvaros projektus var izstrādāt un iesniegt juridiskas personas, kuru galvenais darbības mērķis ir izglītības vai mūžizglītības īstenošana.

Nordplus Ietvarprogrammu veido četras apakšprogrammas, kurās var iesniegt pieteikumus saskaņā ar galvenajiem mērķiem un prioritātēm katrā no tām (skatīt zemāk).

Lasīt tālāk...
 
Dažādu valstu un fondu stipendijas

Iespējas pieteikties uz dažādu valstu un fondu stipendijām:

 1. Roberta Boša fonds aicina divpadsmit kultūras menedžerus no Viduseiropas un Austrumeiropas pieteikties uz stipendiju, lai piedalītos trīspadsmit mēnešu garā kultūras menedžmenta programmā Vācijā;
 2. Stipendijas praksei Vācijas Federatīvās Republikas Bundestāgā
 3. Japānas valdības (Monbukagakusho) stipendija vispārizglītojošo skolu pedagogiem 2011.gadam
 4. Aicina pieteikties Čehijas valdības stipendijām
 5. Japānas Matsumae fonds piedāvā stipendijas zinātniekiem
 6. Ungārijas valdības stipendijas studijām un pētniecībai
 7. Aicina pieteikties Francijas valdības stipendijām
 8. Čehijas Republikas valdības stipendijas dalībai čehu valodas un kultūras vasaras kursos
 9. Dānijas valdība piedāvā stipendijas dāņu valodas, kultūras un citām ar Dāniju saistītām studijām;
 10. Īslandes valdība piedāvā stipendija īslandiešu valodas un kultūras studijām
 11. Biedrības „COPERNICUS” stipendijas vienu semestri ilgām studijām Berlīnē, Hamburgā vai Minhenē
 12. Vācijas Akadēmiskās Apmaiņas Dienesta (DAAD) piedāvātās stipendijas

Vairāk informācijas un informācijas avots: http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/stipendijas.html

 
Projektu iesniegšanas pirmā kārta Zivju fonda pasākumiem

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2011.gada 11.janvāra lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas pirmo kārtu Zivju fonda pasākumiem.

Valsts atbalsta pasākumam zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem var pieteikties pretendents, kas ir valsts institūcijas, pašvaldības, atvasinātas publiskas personas un biedrības (atsevišķos pasākumos). Atbalsts attiecas uz šādiem pasākumiem: zinātniskās pētniecības programmas, zivju resursu pavairošana un atražošana, zivju resursu aizsardzība, sabiedrības informēšana un dalība starptautiskos pasākumos.

Lasīt tālāk...
 


4 lapa no 5
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads