Aktualitātes
Izsludināts kultūras projektu konkurss

Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) padome no 2011. gada 3.janvāra izsludina 1.kultūras projektu konkursu Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas, Teātra mākslas, Filmu mākslas, Vizuālās mākslas, Kultūras mantojuma, Tradicionālās kultūras un Dizaina un arhitektūras nozarēs, kā arī Starpdisciplināriem projektiem. Projektu pieteikumus var iesniegt līdz š.g. 28.janvārim plkst.12:00 (sūtot pa pastu - līdz š.g. 22.janvārim (pasta zīmogs)). Konkursa rezultātus plānots paziņot pēc š.g. 4.marta.

Lasīt tālāk...
 
Izsludināts animācijas filmu projektu konkurss

Nacionālais kino centrs (NKC) izsludina 2011.gada animācijas filmu projektu konkursu. Pieejamais finansējums - 156 400 LVL. Projektu iesniegšanas termiņš - līdz 2011.gada 4.februārim plkst.15:00.

Konkursa mērķis ir atbalstīt ražošanas turpināšanu vai pabeigšanu NKC iepriekš finansētiem īsmetrāžas un pilnmetrāžas animācijas filmu projektiem, kuru ražošana ir uzsākta. Konkurss tiek rīkots projektiem, kuri saskaņā ar NKC noslēgtajiem finansēšanas līgumiem par projekta īstenošanu ir saņēmuši finansējumu filmas ražošanas posmam un tādējādi, pamatojoties un MK noteikumu Nr.975 37.punktu, var pretendēt uz finansējumu filmas ražošanas turpināšanai vai pabeigšanai.

Projektu konkursa ietvaros var iesniegt Latvijā reģistrēti komersanti, biedrības vai nodibinājumi, kas atbilst konkursa nosacījumiem.

Iepazīties ar konkursa nolikumu un saņemt papildu informāciju var Nacionālajā kino centrā Rīgā, Peitavas ielā 10/12, tālr. 67358878, kā arī Nacionālā kino centra mājas lapā: www.nfc.lv

Plašāka informācija pieejama arī Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumos Nr.975 "Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem".

Informācijas avots: Nacionālais kino centrs

 
Izsludināti projektu konkursi

Izsludināti projektu konkursi Ziemeļvalstu - Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" ietvaros

Ziemeļvalstu Kultūras punkts aicina pieteikties profesionālus māksliniekus un kultūras darbiniekus mobilitātes programmai un sadarbības tīklu veidošanai Ziemeļvalstu - Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" ietvaros. Ziemeļvalstu Kultūras punkts atbalsta aktivitātes visās mākslas un kultūras jomās. Programmas mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei.

Lasīt tālāk...
 
Izsludināts pieteikumu konkurss Nordplus Ietvarprogrammā

Izsludināts 2011.gada pieteikumu konkurss Nordplus Ietvarprogrammā

Līdz 2011.gada 1.martam ir izsludināts pieteikumu konkurss Nordplus Ietvarprogrammā, kas paredz atbalstīt sadarbības projektus izglītības jomā starp Baltijas un Ziemeļvalstīm. Programma veicina kvalitāti un jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās, atbalstot dažādus apmaiņu veidus, projektus un sadarbības tīklus. Nordplus programmas ietvaros projektus var izstrādāt un iesniegt juridiskas personas, kuru galvenais darbības mērķis ir izglītības vai mūžizglītības īstenošana.

Nordplus Ietvarprogrammu veido četras apakšprogrammas, kurās var iesniegt pieteikumus saskaņā ar galvenajiem mērķiem un prioritātēm katrā no tām (skatīt zemāk).

Lasīt tālāk...
 
Dažādu valstu un fondu stipendijas

Iespējas pieteikties uz dažādu valstu un fondu stipendijām:

 1. Roberta Boša fonds aicina divpadsmit kultūras menedžerus no Viduseiropas un Austrumeiropas pieteikties uz stipendiju, lai piedalītos trīspadsmit mēnešu garā kultūras menedžmenta programmā Vācijā;
 2. Stipendijas praksei Vācijas Federatīvās Republikas Bundestāgā
 3. Japānas valdības (Monbukagakusho) stipendija vispārizglītojošo skolu pedagogiem 2011.gadam
 4. Aicina pieteikties Čehijas valdības stipendijām
 5. Japānas Matsumae fonds piedāvā stipendijas zinātniekiem
 6. Ungārijas valdības stipendijas studijām un pētniecībai
 7. Aicina pieteikties Francijas valdības stipendijām
 8. Čehijas Republikas valdības stipendijas dalībai čehu valodas un kultūras vasaras kursos
 9. Dānijas valdība piedāvā stipendijas dāņu valodas, kultūras un citām ar Dāniju saistītām studijām;
 10. Īslandes valdība piedāvā stipendija īslandiešu valodas un kultūras studijām
 11. Biedrības „COPERNICUS” stipendijas vienu semestri ilgām studijām Berlīnē, Hamburgā vai Minhenē
 12. Vācijas Akadēmiskās Apmaiņas Dienesta (DAAD) piedāvātās stipendijas

Vairāk informācijas un informācijas avots: http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/stipendijas.html

 
Projektu iesniegšanas pirmā kārta Zivju fonda pasākumiem

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2011.gada 11.janvāra lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas pirmo kārtu Zivju fonda pasākumiem.

Valsts atbalsta pasākumam zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem var pieteikties pretendents, kas ir valsts institūcijas, pašvaldības, atvasinātas publiskas personas un biedrības (atsevišķos pasākumos). Atbalsts attiecas uz šādiem pasākumiem: zinātniskās pētniecības programmas, zivju resursu pavairošana un atražošana, zivju resursu aizsardzība, sabiedrības informēšana un dalība starptautiskos pasākumos.

Lasīt tālāk...
 
"Tūrisma aktivitāšu veicināšana"

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"

Projektu iesniegumu pieņemšanu notiks šādās kārtās:

 1. 6.kārta no 2011.gada 10.janvāra līdz 11.februārim ar kopējo publisko finansējumu 1 684 920 LVL (viens miljons seši simti astoņdesmit četri tūkstoši deviņi simti divdesmit lati) apmērā;
 2. 7.kārta no 2011.gada 14.februāra līdz 18.martam ar kopējo publisko finansējumu 1 684 920 LVL (viens miljons seši simti astoņdesmit četri tūkstoši deviņi simti divdesmit lati) apmērā;
 3. 8.kārta no 2011.gada 21.marta līdz 26.aprīlim ar kopējo publisko finansējumu 1 684 920 LVL (viens miljons seši simti astoņdesmit četri tūkstoši deviņi simti divdesmit lati) apmērā.

Pasākuma mērķis – veicināt nelauksaimnieciskās aktivitātes lauku teritorijā, attīstot un pilnveidojot lauku tūrismu un ar tūrismu saistītos pakalpojumus un infrastruktūru.

Lasīt tālāk...
 
Latvijas Biznesa Klubs turpina atbalsta programmu

Latvijas Biznesa Klubs turpina atbalsta programmu maziem un vidējiem uzņēmumiem reģionos

Latvijas Biznesa Klubs turpina aizsākto atbalsta programmu mazo un vidējo Latvijas uzņēmumu konkurētspējas veicināšanai, uz atbalstu trešajā uzņemšanas kārtā aicinot pieteikties reģionālos uzņēmumus. Atbalsta programmas ietvaros tiek piedāvāts finansēt pārdošanas apjomus palielinošas aktivitātes mārketinga un sabiedrisko attiecību jomā.

Atbalsta programmai var pieteikties ikviens vietējais reģionālais uzņēmums, kas atbilst kritērijiem un kas vēlas paplašināt vai uzsākt reklāmas, mārketinga vai sabiedrisko attiecību aktivitātes. LBK nodrošina atbalstu pasākumu plānošanā un realizācijā kopumā vairāk nekā 1000 latu apmērā katru mēnesi. Uzņēmuma līdzmaksājums sastāda 0%, maksājot tikai par dalību programmā (projekta vadība, komunikācijas izdevumi u.c.). Uzņēmumi uz finansējumu var pretendēt uz laika periodu – sešiem mēnešiem.

Šobrīd atbalsta programmā tiks uzņemts ierobežots uzņēmumu skaits, kas tiks atlasīti pieteikumu iesniegšanas kārtībā, izvērtējot to atbilstību kritērijiem. Lai pieteiktos, uzņēmumiem jānosūta pieteikums brīvā formā uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu vai zvanot – 22377140

 
Projektu konkurss „Zema enerģijas patēriņa ēkas”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Zema enerģijas patēriņa ēkas”

Konkursa īstenošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumi Nr.1185 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Zema enerģijas patēriņa ēkas" nolikums”.

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību, kā arī esošu ēku rekonstrukciju vai vienkāršoto renovāciju.

Lasīt tālāk...
 
Komersantiem izsludināts projektu konkurss

Komersantiem izsludināts projektu konkurss ERAF apakšaktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” ietvaros

No 2010.gada 15. novembra līdz 2011.gada 1.februārim (ieskaitot) notiks atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšana Eiropas Reģionālās Attīstības fonda (ERAF) apakšaktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” 2.projektu iesniegumu atlases kārtā. Aktivitātes mērķis ir atbalstīt veiksmīgi izstrādāto jauno produktu (tajā skaitā preču vai pakalpojumu) vai tehnoloģiju (tajā skaitā tehnoloģisko procesu) ieviešanu ražošanā. Aktivitātes ietvaros finansējumu jaunu produktu vai tehnoloģiju ieviešanai ražošanā var saņemt komersanti.2.projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais finansējums – 34 023 106 latu. Maksimāli pieļaujamā publiskā finansējuma intensitāte ir 35 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros maksimāli pieļaujamais finansējuma apmērs ir 1 000 000 latu. Projektu iesniegumus var iesniegt LIAA, Klientu apkalpošanas nodaļā darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai sūtot uz elektroniskā pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu (noformētu elektroniska dokumenta veidā). Informācijas avots: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, www.liaa.gov.lv

Plašāka informācija par apakšaktivitāti un pieteikšanās kārtību pieejama VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” (LIAA) mājas lapā.

 


4 lapa no 5
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads