Aktualitātes
Projekts "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

Līdz 6. novembrim vēl var pieteikties ES fondu mācībām pieaugušajiem visā Latvijā.

Aizputes novada pašvaldība piedalās projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

 
LIAA Liepājas biznesa inkubators ir uzsācis pieteikumu pieņemšanu

Informējam, ka LIAA Liepājas biznesa inkubators ir uzsācis pieteikumu pieņemšanu š.g. 2. ceturksnim uzņēmumu uzņemšanai biznesa inkubatorā. Pieteikumu pieņemšana turpināsies līdz 4. aprīlim.

Pieteikuma veidlapa, aizpildīšanas kārtība un informācija par biznesa inkubatoru programmu ir pieejama LIAA mājaslapā: http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/biznesa-inkubatori

Lasīt tālāk...
 
Aizputes novada dome investēs lauku ceļos

ES 2014.-2020.g programmēšanas perioda atbalstas pasākums 7.2 „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” investīcijas publisko ceļa infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Aizputes novada dome organizē sanāksmi par 3 Būvprojektiem. Būvniecībai un pārbūvei paredzēto pašvaldības grants seguma ceļu klātnes un pievedceļu/nobrauktuvju izvietojums.

Lasīt tālāk...
 
Pašvaldība izsludina divus projektu konkursus

Aizputes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām, kura ietvaros NVO var saņemt pašvaldības atbalstu dažādu aktivitāšu veikšanai kā arī iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu teritorijas labiekārtošanai, kas veicinātu Aizputes novada iedzīvotāju dzīves vides sakārtošanu un uzlabošanu, sekmējot sadarbību ar pašvaldību, sabiedrību un uzņēmējiem, iedrošinot iedzīvotājus īstenot pašu radītu ideju. 

Lasīt tālāk...
 
Eiropas savienības fondi Latvijas reģionu attīstībai

EIROPAS SAVIENĪBAS FONDI LATVIJAS REĢIONU ATTĪSTĪBAI

 
Par grants seguma ceļie jaunajā plānošanas periodā

UZŅĒMĒJU UN IEDZĪVOTĀJU APSPRIEDE PAR PLĀNOTO PAŠVALDĪBAS grantsceļu bez cietā seguma būvniecību vai pārbūvi Aizputes novada PAGASTOS UN PILSĒTĀ

Valsts un ES atbalsts pasākumā 7.2 „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un investīcijas publisko ceļa infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Aizputes novadam ES 2014.-2020.g programmēšanas periodā pieejams finansējums no ELFLA 28.08.2015. MK noteikumi Nr.475

PLĀNOTĀS APSPRIEDES Aizputes novadā:

9.novembrī 2015.g. plkst. 15.00 Kazdangas pagasta Saieta namā
13.novembrī 2015.g. plkst. 15.00 Kalvenes pagasta pārvaldē
16.novembrī 2015.g. plkst.15.00 Aizputes pagasta Saieta namā
20.novembrī 2015.g. plkst. 15.00 Lažas pagasta pārvaldē
23.novembrī 2015.g. plkst.15.00 Cīravas pagasta pārvaldes Bibliotēkas zālē
26.novembrī 2015.g. plkst.15.00 Aizputes pilsētā Atmodas 16 Mūžizglītības un Tūrisma informācijas centra ēka

Aizputes novada Attīstības nodaļa

 
Apstiprinātie pašvaldības grants ceļu izvērtēšanas kritēriji

Par kritēriju apstiprināšanu pašvaldības grants seguma ceļu atlaseiun sarindošanai valsts un ES atbalstam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un investīcijām publisko ceļa infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās

 
Semināri un konkursi

1. Seminārs „LR tiesisko normu piemērošanu, uzsākot uzņēmējdarbību ar ES struktūrfondu atbalstu”
2. Reģionālais seminārs Kuldīgā par izmaiņām Būvniecības likumā
3. Izsludināts kultūras projektu konkurss
4.  Izsludināts konkurss jauniešiem "Lec biznesā!"
5. Aicina darba devējus ar NVA atbalstu apmācīt vajadzīgos speciālistus
6. Aktualizēts Grundtvig 2013./2014.gada darbnīcu katalogs

 

 
Informatīvo semināru cikls par vairākām atbalsta programmām

Biedrība "Liepājas rajona partnerība" organizē
Informatīvo semināru cikls par vairākām atbalsta programmām:

1) LEADER programma - dzīves kvalitātes uzlabošanai cilvēkiem laukos. (ELFLA projektu konkurss)
Laiks: 2013.gada 27.februāris no plkst. 12.00 - 15.00 (progrmamma)

2) LEADER programma - lauksaimniecības pārtikas produktu attīstības veicināšana vietējās attīstības stratēģijas teritorijā. (Īpaši tiek aicinātas zemnieku saimniecības, piemājas saimniecības, mājražotāji)
Laiks: 2013.gada 28.februāris no plkst. 12.00 - 15.00 (progrmamma)

3) Atbalsts zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstībai 2013.gadā (EZF projektu konkurss)
Laiks: 2013.gada 1.marts no plkst. 11.00 - 14.00 (progrmamma)

 
Izsludina atklātu projektu konkursu programmas

1. Izsludina atklātu projektu konkursu programmas "Ārpusskolas pasākumu programma" ietvaros.
2. Izsludina atklātu projektu konkursu programmas "Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem" ietvaros.
3. Izsludina atklātu projektu konkursu programmas "NVO līdzfinansējuma programma" ietvaros.
4. Sākas pieteikšanās Mācību braucieniem 2013.gada projektu konkursa ietvaros.
5. Izsludināts projektu konkurss NVO programmā Baltijas jūras reģionam.
6. Izsludināts konkurss "Par valsts finansējumu Nacionālā muzeju krājuma uzturēšanai un izmantošanai pašvaldību, autonomajos un privātajos muzejos un privātajās kolekcijās".

(Lasīt vairāk pievienotajā failā...)

 

 


2 lapa no 5
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads