“Skaņu radošu vides objektu izgatavošana un uzstādīšana Cīravas Mežaparkā”

Nap es leader2

Aizputes novadā realizēs projektu Nr. 17-02-AL13-A019.2203-000017.
“Skaņu radošu vides objektu izgatavošana un uzstādīšana Cīravas Mežaparkā”

Aizputes novada dome ar Eiropas Savienības, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projekta iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšprogramma: 19.2."Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” atbalsts LEADER vietējai attīstībai realizēs projektu "Skaņu radošu vides objektu izgatavošana un uzstādīšana Cīravas Mežaparkā".

Projekta mērķis - Skaņu radošu vides objektu izgatavošana un uzstādīšana Cīravas Mežaparkā, kas veicinās kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un darba vides attīstību, dabas objekta sakārtošanu jauna veselības un tūrisma pakalpojuma pieejamībai.

Projekta apraksts - Lai popularizētu veselīgu dzīvesveidu īpaši bērnu vidū tūrisma pasākumu organizatoriem radās ideja par skaņu radošu izturīgu objektu izvietošanu kādā no atjaunotajiem parka celiņiem. Skaņas objekti būs izvietoti 1 km garumā, tādejādi atpūta būs interesantāka, aizraujošāka un apmeklētāji varēs darboties, klausīties, atpūsties, kā arī pārvietoties no objekta uz objekta. Jaunās ģimenes, skolēni, pensionāri, tūristi labprāt pavada brīvo laiku, nedēļas nogales, soļojot pa labiekārtotām meža/parku takām, baudot atpūtu pie ūdens, pārvarot šķēršļu joslas un izzinot neparastus vides objektus. Iepriekšējo gadu darbs parka teritorijas labiekārtošanā ar katru gadu ir tikai vairojis interesentu skaitu un dažādu pakalpojumu pieprasījumu.

Projekta rezultāti - Latvijā līdz šim nebijušu piecu skanošu metāla mākslas vides objektu izvietošana atsevišķos punktos Cīravas Mežaparkā vienā no takām. Ar objektiem, kas paredzēti izvietot piecās vietās pa vienam vai grupās dažādos veidos būs iespējams radīt un saklausīt skaņas. 2018. gada 24. Janvārī Aizputes novada dome noslēdza autoratlīdzības līgumus ar Latvijas metālmāksliniekiem Jēkabu Voļatovski un Armandu Vecvanagu.

Projekta īstenošanas vieta: Aizputes novads , Cīravas pagasts
Finanšu instruments: ELFLA
Kopējais finansējums: EUR 20500,00
ES fonda finansējums: EUR 18450,00
Pašvaldības finansējums: EUR 2050,00
Ieviešanas laiks: 2018. gads
Finansējuma saņēmējs: Aizputes novada dome
Sadarbības iestāde: Lauku atbalsta dienests
Sadarbībā ar Biedrību Liepājas rajona partnerību.

Aizputes novada domes Attīstības nodaļa

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads