Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai

INTERREG Igaunijas-Latvijas programmas 2014-2020 projekts "Revital of Industrial heritage for tourism develpoment"

Industrial Heritage

Projekta Nr.Est-Lat7. Projekta darbības laiks no 01.05.2017. līdz 31.03.2019. Aizputes novadam attiecināmās izmaksas šajā projektā ir 40 000EUR, kur 85% ERAF; 5% Valsts un 10% Pašvaldības finansējums. Kopējais projektā plānotais ieguldījums ir 1 143 135 EUR, no kura  971 665,09 EUR ir INTERREG Igaunijas - Latvijas programmaslīdzekļi un 171 470,31 EUR projekta partneru ieguldījums.

Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads