Izsludināts pieteikumu konkurss Nordplus Ietvarprogrammā

Izsludināts 2011.gada pieteikumu konkurss Nordplus Ietvarprogrammā

Līdz 2011.gada 1.martam ir izsludināts pieteikumu konkurss Nordplus Ietvarprogrammā, kas paredz atbalstīt sadarbības projektus izglītības jomā starp Baltijas un Ziemeļvalstīm. Programma veicina kvalitāti un jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās, atbalstot dažādus apmaiņu veidus, projektus un sadarbības tīklus. Nordplus programmas ietvaros projektus var izstrādāt un iesniegt juridiskas personas, kuru galvenais darbības mērķis ir izglītības vai mūžizglītības īstenošana.

Nordplus Ietvarprogrammu veido četras apakšprogrammas, kurās var iesniegt pieteikumus saskaņā ar galvenajiem mērķiem un prioritātēm katrā no tām (skatīt zemāk).

Papildus katras apakšprogrammas mērķiem un prioritātēm par visas Nordplus Ietvarprogrammas prioritāti 2011.gadā ir noteikti ar klimatu saistītie jautājumi.

Nordplus Jauniešu programma
• Stiprina un attīsta sadarbību skolu izglītības jomā starp programmas dalībvalstīm, kā arī atbalsta pirmsskolas iestāžu, pamatskolu un vidusskolu (vispārizglītojošo un profesionālo) sadarbības tīklus.
2011.gada prioritāte ir sadarbībai šādās jomās un tematos: izglītības kvalitāte, profesionālā izglītība, veselība, pasākumi, kas novērš izglītības nepabeigšanu, uzņēmējdarbība un starpkultūru izglītība, jauninājumi un radošums.

Nordplus Augstākās izglītības programma
• Sniedz ieguldījumu dalībvalstu augstākās izglītības iestāžu sadarbībā un sadarbības tīklu izveidē pieredzes, labākās prakses un inovatīvu rezultātu apmaiņai un izplatīšanai.
• Sniedz ieguldījumu augstākās izglītības iestāžu un citu augstākās izglītības jomā strādājošu iestāžu vai organizāciju sadarbības veicināšanā.
2011.gada prioritāte ir sadarbība šādās jomās un tematos: kopēju studiju programmu veidošana, attīstības projekti un kvalitātes nodrošināšana augstākajā izglītībā. Prioritāte ir arī sadarbības tīklu atjaunināšana un paplašināšana, iesaistot jaunus partnerus, jo īpaši no jaunajām dalībvalstīm, studiju plānu.

Nordplus Pieaugušo izglītības programma
• Stiprina un attīsta sadarbību, partnerību un sadarbības tīklus starp pieaugušo izglītībā iesaistītām iestādēm (izglītības iestādēm, kā arī uzņēmumiem, organizācijām, t.sk. nevalstiskajām organizācijām), lai veicinātu kvalitātes un jauninājumu attīstību visā pieaugušo izglītībā.
2011.gada prioritāte ir sadarbība šādās jomās un tematos: pieaugušo pamatkompetences un valodu prasmes, prasmju atzīšana un akreditācija, mūsdienu pilsoniskās sabiedrības izaicinājumi (apkārtējās vides problēmu izpratne, klimata jautājumi, radošums, jauninājumi un uzņēmējdarbība), sociālās kohēzijas stiprināšana izglītībā, stiprināt sasaisti starp pieaugušo dzīvi un darba dzīvi. Prioritāte tiks dota šādiem pieteikumiem:
- pieteikumu iesniedz jauni programmas dalībnieki;
- projekta ideja skar iepriekš nerisinātus jautājumus, problēmas, metodes un risinājumu modeļus;
- projektā veicināta sociāli mazāk aizsargātu grupu motivēšana;
- projekti, kas attiecas uz pieaugušo izglītības nozari kopumā un iesaista visa veida pieaugušo organizācijas.

Nordplus Horizontālā programma
• Sniedz ieguldījumu sadarbībā starp izglītības jomām un atbalsta starpnozaru sadarbības tīklus un projektus.
2011.gada prioritāte: starpnozaru sadarbība jomās un tematos, kas prioritāri trijās nozaru apakšprogrammās, kvalitātes un jauninājumu attīstīšana izglītības sistēmās un starpnozaru sadarbība skolotāju izglītībā un pedagoģisko metožu izveidē, iesaistot skolas, iestādes un organizācijas pieaugušo izglītībā, augstākajā izglītībā un pētniecībā, kā arī iesaistot uzņēmumus.

Ziemeļu Ministru padome ir izveidojusi Nordplus Ietvarprogrammu četriem gadiem – laikposmam no 2008. līdz 2011.gadam. Kopējais Nordplus Ietvarprogrammas budžets 2011.gadam ir apmēram 8 miljoni eiro.
Visi pieteikumi jāiesniedz, izmantojot tiešsaistes pieteikšanās sistēmu ARS (angļu valodā): http://ars.norden.org
Papildinformācija (angļu valodā) www.nordplusonline.org un Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā, sadaļā Nordplus.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš visām Nordplus Ietvarprogrammas apakšprogrammām – 2011.gada 1.marts.

Kontaktpersonas Latvijā – Gunta Tralmaka, VIAA Vadības un ārējās sadarbības departamenta direktore, tālr.67359077 un Valda Cepurīte–Bērziņa, VIAA Vadības un ārējās sadarbības departamenta Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas vecākā eksperte, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu , tālrunis: 67814331.

2011. gada 25.janvārī plkst. 13:00 VIAA rīko projektu pieteikumu rakstīšanas seminārs. Vairāk informāciju skatīt: Nordplus » Semināri » Plānotie semināri

Informācijas avots: Valsts izglītības attīstības aģentūra

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads