Projektu iesniegšanas pirmā kārta Zivju fonda pasākumiem

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2011.gada 11.janvāra lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas pirmo kārtu Zivju fonda pasākumiem.

Valsts atbalsta pasākumam zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem var pieteikties pretendents, kas ir valsts institūcijas, pašvaldības, atvasinātas publiskas personas un biedrības (atsevišķos pasākumos). Atbalsts attiecas uz šādiem pasākumiem: zinātniskās pētniecības programmas, zivju resursu pavairošana un atražošana, zivju resursu aizsardzība, sabiedrības informēšana un dalība starptautiskos pasākumos.

 

Pasākuma nosaukums

Atbalsta pretendents

Iesniegšanas termiņš

Finansējuma apjoms

Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējuma

Valsts institūcija, pašvaldībā, (atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības)

60 dienas (līdz 18.03.2011)

13 000

Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)

Valsts institūcija, pašvaldībā, (atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības)

30 dienas (līdz 16.02.2011)

50 000

Sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumiem, mācību vai uzziņu literatūrai, informatīvi izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem

Valsts institūcija, pašvaldībā, (atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības)

30 dienas (līdz 16.02.2011)

60 000

Dalībai starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, izņemot atbalstu profesionālajai apmācībai, partnerattiecībām, sadarbībai un pieredzes apmaiņai, kas tiek finansēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā profesionālajai apmācībai, partnerattiecību, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanai

Valsts institūcija, pašvaldībā, (atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības), biedrības

30 dienas (līdz 16.02.2011)

5 000

Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā.*

Valsts institūcija, pašvaldībā, (atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības)

60 dienas (līdz 18.03.2011)

75 000

 Informācijas avots un vairāk informācijas: http://www.lad.gov.lv/lv/valsts-atbalsts/zivju-fonds/

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads