Aizputes novada ģerbonis

 Ģerboņa vairoga sudraba laukā sarkans ķieģeļu mūris ar torni un atvērtiem vārtiem ar paceltu melnu režģi. Virs torņa trīs piecstarainas zelta zvaigznes. Tas ir šodien Aizputes pilsētas 1925.gadā apstiprinātai ģerbonis.

2009.gadā novadu reformas rezultātā izveidojas Aizputes novads, kurā apvienojas Aizputes pilsēta, Aizputes, Cīravas, Kalvenes, Kazdangas un Lažas pagasti.

Aizputes novada ģerbonī tiek saglabāts Aizputes pilsētas ģerbonis. Aizpute kā Novada centrs. Zelta vainagapmale simbolizē klātpievienotos piecus pagastus ar teritoriju un tās ļaudīm.

Zelta krāsa kā saules, dievišķā spēka, izturības, vīrišķības, ražības un nemirstības simbols.

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads